• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

2009-02

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, טו' טבת תשס"ט (11.1.2009)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מרדכי סעייד, שמואל קרלין.

 

לא משתתפים:      יעקב שרביט, מאיר לפיד, יורם אלמכיאס, יהושע שני.

 

נוכחים:                שולי שמעון, אבנר הכהן.

 

סדר יום:              1. שיפור דרך הגישה לגבעת גל (עפ"י בקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

                            הצעת החלטה: המועצה תשקיע את הדרוש כדי לשפר את כביש הגישה לגבעת גל.

 

                            2. מינוי 2 חברים נוספים לועדת מכרזים (עפ"י החלטת המועצה ובהסכמת החברים הנ"ל).

 

סע' 1: שיפור דרך הגישה לגבעת גל

                            אבנר הכהן, תושב גבעת גל, מדווח על הקשיים במגורים במקום ומדגיש במיוחד את הצורך בשיקום דרך הגישה המשובשת.

 

ישראל ברמסון:     מציע שהמועצה תפעל ככל יכולתה, לקדם את ההתיישבות בגבעת גל, על כל המשתמע מכך.

                            אנו צריכים לדאוג שלמשפחות המתגוררות שם ומרחיבים את היישוב, יהיו התנאים הכי טובים ואני מציע שזה יהיה בסדר עדיפות עליון של המועצה.

 

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 2/2009 שלא מן המנין מיום 11.1.2009

המועצה תפעל ככל יכולתה לקדם את ההתיישבות בגבעת גל, על כל המשתמע מכך.

 

סע' 2: מינוי 2 חברים נוספים לועדת מכרזים

מרדכי סעייד:        מציע את ישראל ברמסון וחיים אלישביץ.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 2/2009 שלא מן המנין מיום 11.1.2009

הוחלט לבחור בישראל ברמסון וחיים אלישביץ כחברים נוספים לועדת המכרזים שנבחרה בישיבה מס' 1/2009.

 

 

מלאכי לוינגר                    שולי  שמעון

ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד