• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

2009-07

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2009

שהתקיימה ביום ראשון, ז' שבט תשס"ט (1.2.2009)

 

משתתפים:                 מלאכי לוינגר, יהושע שני, יורם אלמכיאס, יעקב שרביט, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד, שמואל קרלין.

 

נוכחים:                      שולי שמעון, חגי גלס, יגאל כהן.

 

סדר יום:                    1. פיקוח על מכירת אלכוהול לבני נוער (לבקשת יורם אלמכיאס);

                                 2. בחירת ועדת הנהלה;

                                 3. הקמת פורום מדיני - קרית ארבע - חברון

 

סע' 1: פיקוח על מכירת אלכוהול לבני נוער

יורם אלמכיאס:          מציע לטפל בתופעה חמורה זו ולנסות למנוע אותה בדרכים דלהלן:

                                 לדרוש מהמשטרה לבצע את תפקידה ולאכוף את החוק שאוסר מכירת אלכוהול לקטינים.

                                 ראש המועצה יזמין את בעלי "הפיצוציות" וידבר עם כל אחד בנפרד על הבעיה, במטרה לרתום אותם לשותפות איתנו, למהלך חינוכי ארוך ומשמעותי שאנו רוצים להוביל כנגד התופעה.

                                 במידה והם לא יישרו קו עם המדיניות שלנו, אז נדאג לאכוף את חוק העזר האוסר על הפעלת עסקים אחרי שעת חצות.

יהושע שני:                 מציע להקים ועדה של אנשי מקצוע מטעמנו, שתגיש לישיבת המועצה הבאה תוכנית פעולה כוללת כיצד להתמודד עם התופעה הזו גם מבחינה חינוכית וגם לדאוג לאכיפה.

                                 צריך לעשות ביישוב קמפיין על הנזקים שהאלכוהול גורם, כדי ליצור אווירה ציבורית שתשלול את התופעה הזו.

שמואל קרלין:            מציע לא להסתפק בהחלטת מועצה לאכוף את חוק העזר כי זה לא יעזור, משום שאז ילכו לקנות את המשקאות במקום אחר.

                                 צריך להקים ועדה שתגבש תוכנית חינוכית כנגד התופעה הזו החל מגן הילדים ובית הספר ואז יש סיכוי שנראה תוצאות בעוד כ- 5 שנים.

יעקב שרביט:              מציע לדבר על המניעה של הבעיה, אם באמצעות אכיפה ואם בתהליך חינוכי.

                                 מציע להקים ועדה מקצועית שתורכב מאנשי חינוך, רווחה ונוער ולצרף לועדה את בעלי העסקים - עדי יחזקאל וקובי מימון, כי דווקא אנשים שמוכרים את המשקאות, מכירים את החבר'ה וכדאי לשמוע את עצתם.

                                 מציע שהועדה תלך לישובים שהתמודדו בהצלחה עם הבעיה ותלמד מהם.

מלאכי לוינגר:             מציע למנות את יורם אלמכיאס, יהושע שני וחגי גלס שירכזו את הנושא הזה, יחד עם אנשי המקצוע ויגישו המלצות לישיבת המועצה הבאה.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2009 מיום 1.2.2009

הוחלט למנות את יורם אלמכיאס, יהושע שני וחגי גלס כועדה, יחד עם אנשי מקצוע שתרכז את נושא הטיפול בתופעת מכירת משקאות אלכוהוליים לקטינים ותגיש המלצות לישיבת המועצה הבאה.

 

 

 

 

 

 

 

סע' 2:בחירת ועדת הנהלה

מלאכי לוינגר:             מציע בשלב זה לועדת הנהלה, את יעקב שרביט, יהושע שני ומלאכי לוינגר. ברגע שתתרחב הקואליציה, נגדיל גם את ועדת ההנהלה.

 

הצבעה: בעד  - 6

                                                                             נגד -  3 (מרדכי, ישראל, חיים)

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 7/2009 מיום 1.2.2009

הוחלט על הקמת ועדת הנהלה שחבריה בשלב זה הם מלאכי לוינגר, יהושע שני ויעקב שרביט. עם הרחבת הקואליציה, יורחב גם הרכב ועדה זו.

 

חיים, מרדכי וישראל עוזבים את הישיבה

 

סע' 3: הקמת פורום מדיני קרית ארבע - חברון

מלאכי לוינגר:             מציע להקים פורום מדיני משותף לקרית ארבע וחברון ובעתיד נציע גם למועצות השכנות להצטרף.

                                 הפורום יטפל ויתאם בין הישובים בנושאים מדיניים התיישבותיים משותפים שיעמדו  על הפרק ובין היתר ימנה ועד פעולה לנושאים שאינם בתחום סמכותה של המועצה.

                                 אני מציע שהפורום יורכב מיורם אלמכיאס, מאיר לפיד ואני אפנה לסיעת ב"ה שיצרפו נציג מטעמם.

יהושע שני:                 מציע לבדוק איך מאחדים את קרית ארבע וחברון ולהקים ועד שיתאם בין 2 השכונות לבצע מהלכים יחד, בחשיבה אחת ותחת אותה הנהגה.

מאיר לפיד:                מציע שהפורום הזה יקבע לעצמו יעד מרכזי, שנראה שהוא בהישג יד, לעשות תיקון היסטורי ולחבר בין קרית ארבע לחברון. זה יהיה מהלך הכי משמעותי.

                                 חוץ מזה, הפורום יהיה תקשורתי, שידון, יביע עמדות ויעסוק בדוברות.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 7/2009 מיום 1.2.2009          

יוקם פורום מדיני משותף לקרית ארבע וחברון שיתאם בנושאים מדיניים משותפים.

חברי הפורום הם: יורם אלמכיאס, מאיר לפיד ונציג ב"ה.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצה        עבור לתוכן העמוד