• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 14/2009 שלא מן המנין

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון א' סיון תשס"ט (24.5.09)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, מאיר לפיד, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, חיים אלישביץ, יורם אלמכיאס.

 

נוכחים:                שולי  שמעון - מזכיר המועצה

 

סדר יום:

                            1. חילופים מלאכותיים בשיוך עמדות השמירה בין אבט"ש להגנ"ש - תקדים אשר עלול להביא לפגיעה ב"סטטוס קוו" בבטחון הקריה ובכבודה של הקריה (לבקשת מאיר לפיד, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

                            הצעת החלטה: המועצה תימנע מחילופים מלאכותיים בנוגע לאחריות על העמדות.

                            המועצה תימנע מפעולות לביטול העמדות לאבטחה היישובית (אבט"ש).

 

                            2. מדיניות פתיחת השערים בקריה: פתיחת השער הצפוני בחרסינה לעבר ציר ציון (דרך לפיד) ומאבק של המועצה לחידוש ההגדרה של פתיחת הציר ליהודים כפי שהיה בעבר, תוך סילוק החסימות (בטונדות וכדו') המוצבות על הציר באופן מלאכותי כיום; כמו"כ פתיחת שער תעשיה לכניסה ויציאה ישירה לכיוון הכביש הראשי, כביש 60 (לבקשת מאיר לפיד, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

                            הצעת החלטה: המועצה תפעל למציאת פתרון מעשי לפתיחת השערים לרווחתם ולבטחונם של תושבי קרית ארבע חברון, הפתרון ישלב שמירה, (מאויישת/ניידת- באופן יחסי, לפי קריטריונים והערכות מקצועיות שיקבעו) ו/או אמצעים טכנולוגיים (קוד טלפוני וכדו') לפתיחה אוטומטית ו/או אפשרויות נוספות, תוך בדיקת עלויות וקביעת תאריך יעד לפתיחת השערים.

 

                            המועצה תגיש בתוך שבועיים, תכנית לפתיחת השערים, תוך הצגת חלופות, עלויות ותאריכי יעד למועד המוקדם ביותר האפשרי לפתיחה לפי כל חלופה, וקביעת תאריך סופי לפתיחת השערים.

 

                            3. הרחבת הדיור בקרית ארבע בשלבים. קריה נאמנה תציע מגוון הצעות לפתרון מצוקת הדיור (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

 

 

 

מאיר לפיד:           הכנסת סע' 3 לסדר היום היא בניגוד לחוק, כיוון שנושא זה לא נכלל בדרישה לזימון הישיבה ולא ניתנה הסכמה לכך ע"י כל החברים שחתמו על הדרישה לקיום הישיבה.

 

סע' 1: חילופים מלאכותיים בשיוך עמדות השמירה בין אבט"ש להגנ"ש - תקדים אשר עלול להביא לפגיעה ב"סטטוס קוו" בבטחון הקריה ובכבודה של הקריה

מאיר לפיד:           מקווה שהכוונה בנושא זה ירדה מסדר היום, אבל כדי למנוע אפשרות כזו בעתיד, אני מציע שאם אין הצדקה אמיתית ומיוחדת מאוד, לא לעשות חילופים שעלולים לפגוע במעמד של איזשהיא עמדה. זה עלול לגרום לנו כיישוב, לנזק גדול ובכל אופן שהדברים לא יעשו ככה שמגלים אותם במקרה.

                            צריך לפעול ישר ופתוח ולהגיד לחברי המועצה שנשקלת אפשרות כזו ואת הסיבות לכך    ושהדבר לא יתפרש שוב כמחטף שגורם לאנשים לעמוד מיד על הרגליים האחוריות.

                            אם אנו כמועצה נשתכנע שלא מדובר בהחלטה סתמית ויש שיקול רציני מאחוריה, נתמוך בה.

יורם אלמכיאס:     מציע לקבל החלטות בענין כזה אך ורק משיקולים בטחוניים ואני מניח שמנהל מח' הבטחון שמן הסתם הוא מקצועי ובעל נסיון, שקל זאת כך.

ישראל ברמסון:     התושבים חוששים ולחוצים מאוד שהמהלך הזה נועד כדי לבטל את השמירה בעמדה הצפונית ולחסוך עלויות מהמועצה.

מלאכי לוינגר:       מציע שהמועצה תסמיך את קב"ט המועצה לטפל בנושא זה. מי שרוצה לדעת את הנסיבות להחלטתו, שיפנה אליו. מדובר בסה"כ בהחלפה בין העמדות ולא בביטול עמדות.

מאיר לפיד:           מציע הצעת החלטה:

                            המועצה תימנע מחילופים מלאכותיים בנוגע לאחריות על העמדות .

                            המועצה תימנע מפעילות לביטול העמדות לאבטחה היישובית (אבט"ש).

 

הצבעה על הצעת לפיד: בעד - 4 (מאיר, ישראל, מרדכי, חיים)

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד - 5 (מלאכי, יהושע, שמואל, יעקב, יורם)

 

הצעת מלאכי מתקבלת

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 14/09 מיום 24.5.2009

המועצה מסמיכה את קב"ט המועצה לטפל בנושא חילופים בין העמדות.

 

 

לסע' 2. מדיניות פתיחת השערים בקריה: פתיחת השער הצפוני בחרסינה לעבר ציר ציון (דרך לפיד) ומאבק של המועצה לחידוש ההגדרה של פתיחת הציר ליהודים כפי שהיה בעבר, תוך סילוק החסימות (בטונדות וכדו') המוצבות על הציר באופן מלאכותי כיום; כמו"כ פתיחת שער תעשיה לכניסה ויציאה ישירה לכיוון הכביש הראשי, כביש 60        

 

מרדכי סעייד:        הצעת החלטה: המועצה תפעל למציאת פתרון מעשי לפתיחת השערים לרווחתם ולבטחונם של תושבי קרית ארבע חברון, הפתרון ישלב שמירה, (מאויישת/ניידת- באופן יחסי, לפי קריטריונים והערכות מקצועיות שיקבעו) ו/או אמצעים טכנולוגיים (קוד טלפוני וכדו') לפתיחה אוטומטית ו/או אפשרויות נוספות, תוך בדיקת עלויות וקביעת תאריך יעד לפתיחת השערים.

                            המועצה תגיש בתוך שבועיים, תכנית לפתיחת השערים, תוך הצגת חלופות, עלויות ותאריכי יעד למועד המוקדם ביותר האפשרי לפתיחה לפי כל חלופה, וקביעת תאריך סופי לפתיחת השערים.

מלאכי לוינגר:       אם יש למישהו הצעות ממשיות בענין זה, שיגש קודם כל לדבר עם הקב"ט שהוא האחראי על התחום הזה ואח"כ שיביא זאת לדיון במליאה.

                            אני מציע שהקב"ט יגיש למועצה, עפ"י הנחייתי, הצעות מעשיות לפתיחת שערים בקרית ארבע.

מאיר לפיד:           מציע לפתוח את השער הצפוני כדי לאפשר תנועת יהודים בדרך לפיד (ציר ציון) שהיא קצרה יותר מהציר הפנימי בין החרסינה לקרית ארבע וניתן יהיה גם להגיע משם לכביש הראשי דרך סעיר.

                            אני מודע למגבלות התקציביות, אך ניתן לפתוח את השער אפילו באופן סמלי ומינימאלי בתיאום עם הקב"ט וכל הגורמים המקצועיים שהוא מתייעץ איתם.

                            ברגע שתתאפשר תנועה בציר הזה, אז אף אחד לא יעלה בדעתו להכניס לשם גם תנועת ערבים.אותו דבר לגבי פתיחת שער תעשיה.

                            אם נאפשר את האופציה הזו, אנו בעצם שומרים על המרחב.

מרדכי סעייד:        מציע שהמועצה תקבע את המדיניות ואח"כ הקב"ט צריך לראות איך לבצע אותה.

 

 

יורם אלמכיאס:     מציע שלפני קביעת מדיניות יש לקבל חוו"ד מהקב"ט. יש גם את השיקולים של הצבא. כמובן, יש לקחת בחשבון בנושא זה גם את השיקול הכלכלי שהוא בעיה כבדה מאוד. לא תמיד נכון להעלות נושאים ולדבר עליהם ברעש ובצלצולים. לפעמים עדיף לנסות לפעול בצורה יותר חכמה בלי לקבל החלטה.

מאיר לפיד:           מציע להוסיף להצעת מלאכי שהמועצה רואה בחיוב את פתיחת השערים ומנחה את קב"ט המועצה להגיש לה תוכנית מיטבית כיצד לבצע זאת.

                            החלטה שלנו בעד הענין הזה, אפילו ללא תאריך יעד  ותקצוב, היא הצהרת כוונות שהמועצה מעוניית בכך וזה יהיה טוב לעמידה שלנו מול גורמי הבטחון.

ישראל ברמסון:     מציע לתחום את הצעת מלאכי בזמן ולהעלות זאת לדיון בעוד שבועיים, כמו שמופיע בהצעת ההחלטה שלנו.

 

הצעת החלטה משותפת לפיד - מרדכי

המועצה רואה בחיוב את הנוכחות היהודית בכל מרחבי העיר חברון ובמיוחד בדרך לפיד (ציר ציון). לכן מנחה ראש המועצה את הקב"ט להגיש המלצה מעשית לפתיחת שערים

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 14/09 מיום 24.5.09

המועצה רואה בחיוב את הנוכחות היהודית בכל מרחבי העיר חברון ובמיוחד בדרך לפיד  (ציר ציון). לכן מנחה ראש המועצה את הקב"ט להגיש המלצה מעשית לפתיחת שערים.

 

סע' 3: הרחבת הדיור בקרית ארבע בשלבים. קריה נאמנה תציע מגוון הצעות לפתרון מצוקת הדיור

 

מרדכי מוריד את הנושא מסדר היום

 

                           

 

 

 

 

                                                                                    מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                                    ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד