• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

16/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, כב' סיון תשס"ט (14 ביוני 2009)

 

משתתפים:           מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד.

 

לא משתתפים:      מלאכי לוינגר, יהושע שני, יורם אלמכיאס, יעקב שרביט, שמואל קרלין.

 

נוכח:                    חגי גלס.

 

סדר יום:              1. פתרונות דיור לזוגות צעירים ומשפחות המעוניינים להקים את ביתם בקרית ארבע (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד).

 

                            הצעת החלטה: ראש המועצה יפעל בקרב משרדי ממשלה לקידום תוכניות בניה  למגורים בקרית ארבע.

                            המועצה תאתר יזמים שיקדמו תוכניות בניה במהירות האפשרית.

                            המועצה תפעל להגדלת אחוזי הבניה בבתים הקיימים בשכונות הוותיקות.

                            בעוד חודשיים ראש המועצה יתן דווח על ההתקדמות בענין.

 

                            2. המצב הירוד של תחנת ההסעה של ביה"ס הממ"ד מבחינה בטיחותית ותנאי השהייה בתחנה בימות החורף (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד).

 

                            הצעת החלטה: המועצה תדאג להתקין מעקה בטיחות עם מפרצים לעליה וירידה לאוטובוסים.

                            מהנדס המועצה יגיש תוכנית תוך 21 יום לאישור המועצה.

                            המהנדס יגיש תוכנית לקירוי התחנה להגנה מפני הגשם, בהתאמה לכמות התלמידים המוסעים המשתמשים בתחנה.

                            המועצה תדאג לביצוע הנ"ל עד תחילת שנת הלימודים התש"ע.

 

                            3. המצב הירוד של הבטחון האישי של תושבי קרית ארבע לאור התגברות הפשיעה ואי טיפול גורמי האכיפה הן מצד המשטרה והן מצד המועצה (לבקשת, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד).

 

                            הצעת החלטה: ראש המועצה יפגש עם מפקדי המשטרה ויעמידם על חומרת המצב.

                            ראש המועצה יגיש תוכנית חירום לפתרון המצב.

 

 

מרדכי יו"ר הישיבה כזקן חברי המועצה.

 

סע' 1: פתרונות דיור לזוגות צעירים ומשפחות המעוניינים להקים את ביתם בקרית ארבע

 

מרדכי סעייד:        הצעת החלטה:

                            ראש המועצה יפעל בקרב משרדי ממשלה לקידום תוכניות בניה  למגורים בקרית ארבע.

                            המועצה תאתר יזמים שיקדמו תוכניות בניה במהירות האפשרית.

                            המועצה תפעל להגדלת אחוזי הבניה בבתים הקיימים בשכונות הוותיקות.

                            בעוד חודשיים ראש המועצה יתן דווח על ההתקדמות בענין.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 16/2009 מיום 14.6.2009

ראש המועצה יפעל בקרב משרדי ממשלה לקידום תוכניות בניה  למגורים בקרית ארבע.

המועצה תאתר יזמים שיקדמו תוכניות בניה במהירות האפשרית.

המועצה תפעל להגדלת אחוזי הבניה בבתים הקיימים בשכונות הוותיקות.

בעוד חודשיים ראש המועצה יתן דווח על ההתקדמות בענין.

 

 

סע' 2: המצב הירוד של תחנת ההסעה של ביה"ס הממ"ד מבחינה בטיחותית ותנאי השהייה בתחנה בימות החורף

 

מרדכי סעייד:        הצעת החלטה:

                            המועצה תדאג להתקין מעקה בטיחות עם מפרצים לעליה וירידה לאוטובוסים בכל בתיה"ס בקרית ארבע.

                            מהנדס המועצה יגיש תוכנית תוך 21 יום לאישור המועצה.

                            המהנדס יגיש תוכנית לקירוי התחנה להגנה מפני הגשם בכל בתיה"ס בקרית ארבע בהתאמה לכמות התלמידים המוסעים המשתמשים בתחנה.

                                    ראש המועצה ידאג לביצוע הנ"ל עד תחילת שנה"ל התש"ע.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 16/2009 מיום 14.6.09

המועצה תדאג להתקין מעקה בטיחות עם מפרצים לעליה וירידה לאוטובוסים בכל בתיה"ס בקרית ארבע.

מהנדס המועצה יגיש תוכנית תוך 21 יום לאישור המועצה.

המהנדס יגיש תוכנית לקירוי התחנה להגנה מפני הגשם בכל בתיה"ס בקרית ארבע בהתאמה לכמות התלמידים המוסעים המשתמשים בתחנה.

ראש המועצה ידאג לביצוע הנ"ל עד תחילת שנה"ל התש"ע.

 

 

סע' 3: המצב הירוד של הבטחון האישי של תושבי קרית ארבע לאור התגברות הפשיעה ואי טיפול גורמי האכיפה הן מצד המשטרה והן מצד המועצה

 

מרדכי סעייד:        הצעת החלטה: ראש המועצה יפגש עם מפקדי המשטרה ויעמידם על חומרת המצב.

                            ראש המועצה יגיש תוכנית חירום לפתרון המצב תוך חודש

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 16/2009 מיום 14.6.2009

ראש המועצה יפגש עם מפקדי המשטרה ויעמידם על חומרת המצב.

ראש המועצה יגיש תוכנית חירום לפתרון המצב תוך חודש.

 

 

 

                                                                        מרדכי סעייד                           חגי גלס

                                                                        יו"ר הישיבה                 במקום מזכיר המועצה

רשם: חגי גלס.עבור לתוכן העמוד