• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

19/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2009

שהתקיימה ביום ראשון, ו' תמוז תשס"ט (28.6.2009)

 

משתתפים:         מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, יורם אלמכיאס, חיים אלישביץ, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, שמואל קרלין, מאיר לפיד.

 

נוכחים:              שולי שמעון, עו"ד תמיר יחיא - היועמ"ש.

 

סדר יום:            1. חיקוק חוק עזר למניעת מכירת משקאות אלכוהול לאחר השעה 22.00.

                          2. בחירת ועדות: נציג ציבור לועדת בחינה לקבלת עובדים, ועדת הנחות בארנונה, ועדת ביקורת.

                          3. קידום תוכניות בינוי ודיור בקרית ארבע (לבקשת כל הסיעות).

                          4. השתוללות עברייני התנועה על כביש 60 מול אוזלת היד של משטרת ישראל באכיפת החוק (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

סע' 1: חיקוק חוק עזר למניעת מכירת משקאות אלכוהול לאחר השעה 22.00

מלאכי לוינגר:     מציע להטיל על היועהמ"ש להכין חוק עזר למניעת משקאות אלכוהול  לאחר השעה 22.00. הצעה זו היא בהתאם לפניה של סיירת הורים ולאור המציאות המאוד מורכבת של מכירת משקאות  חריפים בלילות, במרכז המסחרי ובתחנת הדלק.

                          אנו סבורים שחוק העזר יועיל לצמצום תופעת האלכוהוליזם בשעות הלילה.

ישראל ברמסון:   אני מציע שהועדה שמונתה ע"י המועצה לפני כ- 4.5 חודשים לטפל בתופעת מכירת משקאות אלכוהולים לקטינים ולא הגישה לנו עד כה את המלצותיה, כפי שהוחלט, תגיש לנו את המלצותיה בישיבה הבאה.

                          אני מציע להגביל בזמן את חקיקת החוק ולהגישו לאישור המועצה בישיבה הבאה.

שמואל קרלין:     מציע לאשר את התחלת חיקוק חוק העזר ובמקביל, להכין תוכנית לחינוך תרבות ואכיפה בנושא הזה.

מאיר לפיד:         מציע שהיועהמ"ש יעזר בהכנת החוק עם יועצים משפטיים מרשויות אחרות בישראל שחוקקו זאת. לגבי השעה, אני מציע להקדים ל- 21.30.

מלאכי לוינגר:     מציע הצעת החלטה: להטיל על היועהמ"ש לנסח חוק עזר למניעת מכירת משקאות אלכוהול עד לישיבת המועצה הבאה.

 

הצבעה: בעד פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 19/2009 מיום 28.6.2009

הוחלט להטיל על היועהמ"ש לנסח חוק עזר למניעת מכירת משקאות אלכוהול עד לישיבת המועצה הבאה.

 

 

מלאכי מסרב להעלות את הצעת ברמסון לגבי הועדה משום שזה לא על סדר היום.

 

סע' 2: בחירת ועדות: נציג ציבור לועדת בחינה לקבלת עובדים

                                ועדת הנחות בארנונה

                                ועדת ביקורת

 

מרדכי סעייד:     התייעצתי עם מר אבנר כהן קצין המחוז והוא אמר לי חד משמעית, כי כלולים בסעיף זה 3 נושאים שהיה צריך להעלותם כסעיפים נפרדים. במקרה דומה, באחת הישיבות הקודמות, גם שמואל קרלין העיר על כך.

עו"ד יחיא תמיר:ניתן להעלות את הנושאים האלה כפי שרשום בסדר היום.

מאיר לפיד:         חוות דעת שלך צריכה להיות כתובה וחתומה. אבנר כהן אמר שזה לא חוקי.

 

 

נציג ציבור לועדת בחינה לקבלת עובדים

מלאכי לוינגר:     מציע את מר ינון יצחקי, שכבר נבחר לתפקיד הזה בקדנציות קודמות.

ישראל ברמסון:   מציע לדחות את ההצבעה, עקב אי ידיעת המועמד עד לדיון בישיבה והסתרה מכוונת של שמו. אני לא מכיר אותו.

                          מציע שנזמן אותו לפה ולפי זה נקבל החלטה ובמקביל, שנוכל לחשוב על מועמד אחר.

חיים אלישביץ:   אני  מציע שבפעם הבאה שעושים דבר כזה, לכתוב מה הפרוצדורה ומה תפקידי הועדה הזו ולנקוב בשם המועמד ומה הכישורים שלו. זה תפקיד מאוד חשוב וההתנהלות פה היא חד צדדית ולא תקינה.

מאיר לפיד:         מציע לדחות את הדיון כדי לגבש הסכמה . יכול להיות שנבחר את ינון ונציג נוסף.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד - 5(מלאכי, יורם, יהושע, שמואל, יעקב)

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד - 4(ישראל, מרדכי, חיים , מאיר)

 

הצעת מלאכי מתקבלת

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 19/2009 מיום 28.6.2009

מר ינון יצחקי נבחר לנציג ציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים.

 

ועדת הנחות בארנונה

מלאכי לוינגר:     מציע אותי ואת שמואל קרלין  כחברים בועדה.

ישראל ברמסון:   מציע שיהיה נציג מהאופוזיציה בועדה. אני מציע את לפיד. אתם מדברים על אמון ושת"פ, אבל בועדת הנחות, שאולי אפשר לתת הנחה למישהו, אתם רוצים להיות לבד. הצדק צריך להראות ולא רק להיעשות.

חיים אלישביץ:   מציע לבחור נציג מהאופוזיציה. כל הציבור צד בנושא הזה ולכן חשוב שיהיו שותפים בועדה כל הגופים במועצה - אופוזיציה וקואליציה ואז נדע שהכל הולך ביושר.

                          כל יתר חברי הועדה המקצועיים הם למעשה עושי דברו של ראש המועצה והם לא יקבלו החלטה בניגוד לדעת ראש המועצה. לכן, אם לא יבחר נציג אופוזיציה, אנו לא ניתן אמון במה שקורה שם וכמעט כל החלטה שתקבלו, נבקר אותה, גם אם תהיה תקנית.

מאיר לפיד:         מציע לועדה הזו שאמורה להיות מקצועית, נציגות כמה שיותר רחבה כדי שיהיה עליה קונצנזוס ולא יהיה לגביה ספקות. אני מוכן להקריב מזמני כדי להיות שותף בועדה הזו.

מלאכי לוינגר:     מציע שחיים יצטרף כמשקיף.

חיים אלישביץ:   מציע ששמואל יהיה משקיף ואני חבר.

מלאכי לוינגר:     מציע הצעת החלטה: חיים ושמואל יהיו חברים ואני משקיף.

 

הצבעה על הצעת מלאכי:   בעד - 8(מלאכי,יהושע,חיים,מרדכי,ישראל,שמואל, יעקב,יורם)

                                                     נמנע - 1(מאיר).

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 19/2009 מיום 28.6.2009

הוחלט לבחור בחיים אלישביץ ושמואל קרלין כחברים בועדת הנחות בארנונה ומלאכי לוינגר כמשקיף.

 

ועדת ביקורת

מלאכי לוינגר:     אני מציע את ישראל כיו"ר הועדה ואת חיים ויורם כחברים.

 

הצבעה: בעד - 7(מלאכי,יעקב,יורם,ישראל,שמואל, חיים, מרדכי)

                                                  נגד - 1(יהושע)

                                   נמנע - 1(מאיר)

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 19/2009 מיום 28.6.2009

הוחלט לבחור בועדת ביקורת שחבריה הם: ישראל ברמסון - יו"ר, חיים אלישביץ ויורם אלמכיאס חברים.

 

סע' 3: קידום תוכניות בינוי ודיור בקרית ארבע

מרדכי סעייד:     נושא זה נדון לאחרונה ואי אפשר לדון בו שוב, אלא לאחר 3 חודשים.

 

הנושא יורד מסדר היום.

 

סע' 4: השתוללות עברייני התנועה על כביש 60 מול אוזלת היד של משטרת ישראל באכיפת החוק

ישראל ברמסון:   מציע לטפל בנושא זה בצורה חמורה ביותר. הבעיה הבטיחותית בכביש 60 מסוכנת יותר מהבעיה הבטחונית ואני לא מדבר רק על הפלסטינאים.

                          יש הרבה דרכי פעולה. להיפגש עם מפקד המשטרה, או עם השר לבטחון הפנים ולהעמיד אותם על חומרת הענין ולדרוש נוכחות קבועה של ניידות בכביש, שיאכפו את החוק.

                          מציע להקים ועדה, או צוות שישבו עם אנשי המקצוע בקריה ויגבשו הצעות פעולה אמיתיות לנושא הזה, כדי שנדע שעשינו כל מה שאנו יכולים ובכדי שלא נגיד אח"כ "ידנו לא שפכו את הדם הזה". יש לנו אחריות כאנשי ציבור לדאוג ולטפל בסוגיה הזו.

חיים אלישביץ:   אני מציע שאחד מסגני ראש המועצה יקח את הנושא לידיו.

מלאכי לוינגר:     מציע שאני, ישראל ברמסון ובני טנא - ראש המטה לבטיחות בדרכים מטעם המועצה, נטפל בענין הזה.

יהושע שני:         מציע שהטיפול בנושא זה יהיה בשיתוף עם 4 הרשויות באזור וביתר עילית, כי זו בעיה של כולם ויש סיכוי טוב יותר להצליח אם תהיה פניה משותפת כזו למפקד המחוז.

מרדכי סעייד:     מציע כמו יהושע. זה יהיה הרבה יותר חזק ואפקטיבי. מלאכי כראש המועצה הכי גדולה, יוביל את המהלך הזה ויצרף אליו את ראשי המועצות האחרות.

ישראל ברמסון:   מציע לחסום את צומת תחנת הדלק עם 500 תושבים שיפגינו, אז יכול להיות שהמשטרה תתייחס ברצינות לנושא הזה.

מלאכי לוינגר:     הצעת החלטה: יוקם צוות מקומי - מלאכי, ישראל ובני טנא שיפעל, יחד עם הרשויות השכנות כדי להאבק בנושא עבירות התנועה בכביש 60.

 

הצבעה: בעד  - 6(מלאכי, יעקב, שמואל, יהושע, יורם, מרדכי)

                                             נמנעים - 3(מאיר, ישראל, חיים).

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 19/2009 מיום 28.6.2009

יוקם צוות מקומי שחבריו מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון ובני טנא שיפעל יחד עם הרשויות השכנות להיאבק בנושא עבירות התנועה  בכביש 60.

 

 

 

 

 

                                                                                    מלאכי לוינגר                 שולי     שמעון

                                                                                    ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד