• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

22/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22/2009

שהתקיימה ביום ראשון, יד' מרחשון תש"ע (1 בנובמבר 2009)

 

משתתפים:       מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, יורם אלמכיאס, שמואל קרלין, מאיר לפיד, חיים אלישביץ.

 

לא השתתפו:    מרדכי סעייד, ישראל ברמסון.

 

סדר יום:           1. העברות תקציביות מסעיפים שונים לסע' מס' 182400-820 "מרכז קהילתי השתתפות מועצה".

                           2. ההתבטאויות האומללות החוזרות ונשנות מצד אנשי המועצה בכלי התקשורת העויינת  כנגד אנשי הגבעות (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

סע' 1: העברות תקציביות מסעיפים שונים לסע' מס' 182400-820 "מרכז קהילתי השתתפותמועצה"

 

מלאכי לוינגר:   מציע לאשר העברות תקציביות בסך 95,000 ₪ מהסעיפים המפורטים להלן לסע' 182400-820 "מרכז קהילתי השתתפות מועצה" שיגדל מ- 240,000 ₪ ל- 335,000 ₪.

                           161110514 – מנהל כללי – רכישת מתנות        5,000   ₪

                           171320750 – פיקוח תברואי עב' קבלניות        15,000 ₪

                           172700731 – רכבי בטחון – דלק                      20,000 ₪

                           172700771 – בטחון תאורה חשמל                  20,000 ₪

                           172900780 – שער חירום הוצ' אחרות             15,000 ₪

                           174100560 -מנהל נכסי ציבור מכונות משרד   10,000 ₪

                           186000752 – קליטה ואכלוס פעולות נוספות  10,000 ₪

 

                           שום סעיף שפורט לעיל, אינו קריטי והתוספת הזו נועדה לתת סיוע נוסף למתנ"ס כעזרה ראשונה, לקראת התייצבותו בתחילת שנת 2010.

                           למתנ"ס יש זכות וחובת קיום, כדי להשפיע על המרקם הקהילתי חברתי ביישוב והסיוע יאפשר לשלם לעובדיו משכורת ולמנוע את סגירתו.

חיים אלישביץ: מציע לא לאשר זאת עכשיו, אלא בתנאי שנראה תוכנית הבראה ורצינות מהמתנ"ס. כרגע המתנ"ס זה גוף חולה שלא יבריא ולא יקום על רגליו מהסיוע הזה, שהוא בעבורו לעג לרש. את הכסף הזה ניתן להפנות לנושאים רבים במועצה שחסר להם תקציב.

                           מציע להביא את קב"ט ולשמוע ממנו האם הקיצוץ המוצע בדלק רכבי בטחון ותאורה לא יפגע בבטחון היישוב.

מאיר לפיד:       מציע להעביר את התקציב רק אם תוגש תוכנית בריאה ועקרונית ולא טיפה בים. אמנם מדובר בסכום קטן יחסית לגרעון והייתי מוכן לאשר זאת, אך אני גם מסתייג מההעברה מסעיף תאורת חשמל מחשש שזה יפגע בתושבים בנקודות קריטיות באזורים חשוכים.

 

 

הצבעה: בעד – 5 (מלאכי, יהושע, יעקב, שמואל, יורם)

                            נגד – 2 (מאיר, חיים)

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 22/2009 מיום 1.11.2009

הוחלט להעביר לסעיף 182400820 "מרכז קהילתי השתתפות מועצה" סך 95,000 ₪ מהסעיפים כמפורט להלן ולהגדילו מ- 240,000 ל- 335,000 ₪.

            להלן הסעיפים:

            161110514 – מנהל כללי – רכישת מתנות        5,000   ₪

            171320750 – פיקוח תברואי עב' קבלניות        15,000 ₪

            172700731 – רכבי בטחון – דלק                      20,000 ₪

            172700771 – בטחון תאורה חשמל                  20,000 ₪

            172900780 – שער חירום הוצ' אחרות             15,000 ₪

            174100560 -מנהל נכסי ציבור מכונות משרד   10,000 ₪

            186000752 – קליטה ואכלוס פעולות נוספות  10,000 ₪

 

 

סע' 2:ההתבטאויות האומללות החוזרות ונשנות מצד אנשי המועצה בכלי התקשורת העויינת  כנגד אנשי הגבעות

 

חיים אלישביץ: מציע שנחליט פה אחד, שהמועצה תצא בהצהרה שמכחישה בכל תוקף את הדברים שיוחסו לאנשי המועצה כנגד אנשי הגבעות, כפי שהופיע בכתבה של נחום ברנע ב"ידיעות אחרונות" ולפרסם זאת.

                           מציע לתבוע את ברנע על הוצאת דיבה, שגרמה פגיעה אישית למי שהדברים יוחסו לו, כמו אבי שושן וגרמה להרס מרקם החיים בקרית ארבע.

מאיר לפיד:       מציע לא לשתוק  אם צטטו דברים שלא אמרת, או שסילפו אותם, כי שתיקה כהודאה.

                           התגובה  חשובה מאוד כלפי פנים וגם כלפי חוץ וצריך להגיש תביעת דיבה ואם הפעם לא הגבנו מהר, אז בפעם הבאה, שלא תהיה, שהכל יהיה ברור ובמקרה של תקלה כזו, נגיב מיד כי המהירות פה היא קריטית, כי מי יזכור עכשיו מה שנכתב. חשוב שיהיה ברור שאנו ציבור מאוחד גם אם יש פה אולי, גוונים וסגנונות.

                           בנוסף, ראשי הציבור וראש המועצה שאומר מילה רעה כנגד חלק מהציבור שלו, אז הפגיעה היא קשה יותר מאשר מישהו שמטיל רפש מבחוץ, ולכן האחריות שלנו היא כבדה ואנו צריכים להבהיר את הדברים.

יעקב שרביט: מציג לשגר מכתב לנחום ברנע בנוסח שכולנו נוכל לחתום עליו. נגיד לו שהוא ניצל לרעה, בצורה צינית, הזמנה תמימה לסקר סיור ממלכתי של שר הרווחה בקרית ארבע, כדי לירוק בנו, המארחים שלו בפרצוף ולכן הוא לא רצוי בעירנו. וכיוון שהוציא את דיבתנו , אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש נגדו תביעת דיבה אלא אם כן, יתנצל.

                           את המכתב הזה נפרסם בכלי התקשורת מ"כוחותינו".  

 

 

 

                           מלאכי מעדכן שהדברים בכתבה הוצאו מהקשרם וזה הובהר סמוך לפרסום לנציגי אנשי הגבעות . החומר בנושא זה הועבר לעו"ד דורון ניר צבי להכנת כתב תביעה נגד העיתונאי.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    מלאכי לוינגר                 שולי שמעון

                                                                                    ראש המועצה             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד