• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

25/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 25/2009

שהתקיימה ביום ראשון, כ' כסלו תש"ע (22 בנובמבר 2009)

 

 

משתתפים:מלאכי לוינגר, יהושע שני, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, מאיר לפיד, יורם אלמכיאס.

 

לא משתתפים:יעקב שרביט, חיים אלישביץ, שמואל קרלין.

 

נוכחים:שולי שמעון, שמעון נויברגר.

 

סדר יום:בעיות לחץ מים בבתי התושבים בשכונות השונות בקרית ארבע (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד).

 

ישראל ברמסון: מציע:

(א) המועצה אחראית באופן עקרוני ומעשי לאספקת המים בצורה ראויה ותקנית, הכוללת לחץ מים תקין לבתים.

(ב) המועצה תפעל לפתרון דחוף של בעיות לחץ מים בקרית ארבע בכלל ובגבעת האבות בפרט, ע"י הקצאת משאבים לנושא בתקופה הקרובה.

מאחר והבעיה נמשכת שנים רבות בחרסינה, בבנייני 20 ובגבעת האבות, צריך את ההחלטה שהצעתי שמבהירה שהאחריות בנושא זה היא של המועצה ולא שהרשות תספק מים כפי יכולתה כפי ששמעון ציטט מהחוק.

 

שמעון נויברגר מעדכן כי הבעיה קיימת רק בגבעת האבות והיא תיפתר בקרוב כאשר נבצע את התוכנית שהכנו להנחת צנרת חדשה לשכונה, במימון מינהל המים.

 

מלאכי לוינגר:מציע להדגיש בהצעת ישראל שהמועצה תמשיך לפעול, כי נושא זה כפי שעדכן שמעון, נמצא כבר בתהליכי ביצוע והשגנו מימון בסך 300,000 ₪ ממינהל המים לשיקום רשת המים בקריה ולפתרון בעיית הלחץ בגבעת האבות תינתן עדיפות ראשונה.

מאיר לפיד:מציע רק שינוי קטן להצעת ישראל. לאחר פסקה א', להמשיך "אשר על כן, המועצה תפעל לפתרון דחוף של הבעיה..."

 

הצבעה על הצעת ישראל + מאיר: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 25/2009 מיום 22.11.2009

המועצה אחראית באופן עקרוני ומעשי לאספקת המים בצורה ראויה ותקנית, הכוללת לחץ מים תקין לבתים. אשר על כן,המועצה תפעל לפתרון דחוף של בעיות לחץ מים בקרית ארבע בכלל ובגבעת האבות בפרט, ע"י הקצאת משאבים לנושא בתקופה הקרובה.

 

 

 

מלאכילוינגרשולי שמעון

ראש המועצהמזכיר המועצה

 

רשם :שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד