• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

27/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 27/2009

שהתקיימה ביום שלישי, כא' כסלו תש"ע (8.12.2009)

 

משתתפים:    מלאכי לוינגר, יהושע שני, יורם אלמכיאס, שמואל קרלין, יעקב שרביט, מאיר לפיד, חיים אלישביץ, ישראל ברמסון.

 

לא משתתף:   מרדכי סעייד.

 

נוכחים:          שולי שמעון, עו"ד תמיר יחיא –היועהמ"ש.

 

סדר יום:        1. בחירת 2 נציגי הרשות המקומית למליאת המועצה הדתית ומתן חוו"ד על יתר המועמדים למועצה הדתית מטעם הרבנות המקומית ומטעם שר הדתות.

                        2. שינוי הרכב ועדת שמות ויו"ר הועדה.

 

סעיף 1: בחירת 2 נציגי הרשות המקומית למליאת המועצה הדתית ומתן חוו"ד על יתר המועמדים למועצה הדתית מטעם הרבנות המקומית ומטעם שר הדתות

מלאכי לוינגר:סיעת "כולנו" וסיעת "קריה מאוחדת" מציעות לבחור את הרב עמרם אוחיון ומר מאיר מנחם כנציגי הרשות המקומית במועה"ד.

                        סיעת "מח" ממליצה לשר הדתות על מוטי ברמץ כנציג הרשות המוסמכת והיישוב היהודי בחברון ממליצים לשר על הרב הלל הורוביץ כנציג הרשות המוסמכת.

                        כנציג הרבנות המקומית נבחר מר אבי אייזמן.

אבקש לשמוע מהחברים לפי הסיעות, הערות והצעות לנציג מטעמם ואח"כ נקיים הצבעה. עפ"י הנחיות שקבלתי ממשרד הדתות, ההרכב המלא של המועה"ד צריך לייצג את כל הסיעות ברשות.

ישראל ברמסון: אני מציע לבחור קודם כל את 2 נציגי הרשות המקומית, כאשר נציג אחד יהיה מטעם הקואליציה והשני מטעם האופוזיציה. זו חלוקה שוויונית שמשקפת את יחסי הכוחות ברשות. זה לא צריך להיקבע עפ"י רוב, כי יש לכם רוב מובטח. אנו לא צריכים אישור מהשר על הנציגים שנבחרו מטעם הרשות המקומית. זה לא מקובל בשום מקום.

                        סיעת "קריה נאמנה" וסיעת "אחים"  מציעים את מר בן ציון וטרו ומר מנחם חדד.

                        אנו שמחים על המשך המסורת שלחברון יהיה נציג במועה"ד, אך אם מסיבה כלשהיא זה לא יתאפשר, אנו נציע הצעה אחרת.

 

                        היועהמ"ש למועצה, עו"ד תמיר יחיא נותן חוו"ד לפיה קודם כל יש לבחור את 2 נציגי הרשות, בלי קשר להשתייכותם לאופוזיציה, או לקואליציה ואח"כ יש לקיים הצבעה האם כל ההרכב של 5 המועמדים שאושרו למועה"ד אכן מייצג את כל הסיעות ברשות כנדרש  בחוק שירותי הדת.

 

יעקב שרביט:אני מציע, שאם נבחר תחילה את 2 המועמדים מטעם הרשות המקומית כמו שישראל רוצה, אז שכל סיעה תציע נציג מטעמה והנושא יוכרע בהצבעה.

                        אני מציע את מר מאיר מנחם כנציג הרשות המקומית מטעם סיעת "קריה מאוחדת" ואם הוא ייבחר, לא אציע עוד מועמד כמומלץ לרשות המוסמכת, אלא אתמוך במועמדים שהצעתם כמומלצי השר, כי אני חושב שהם מצויינים.

שמואל קרלין: אני מציע שהבחירה לא תהיה לפי קואליציה, או אופוזיציה, כי החוק לא קובע זאת וחוץ מזה החלוקה של קואליציה ואופוזיציה ברשות יכולה להשתנות במהלך הקדנציה.

מאיר לפיד:    מציע להיצמד להנחיות הכתובות של מנכ"ל המשרד לענייני דת ולכבד אותם ולא לפעול עפ"י פרשנויות בע"פ. בהתאם לכך, מציע לעשות שקלול של המועמדים ולהגיע לעמק השווה בהסכמה כדי לתת יצוג אמיתי והוגן לכל הסיעות ברשות ולקיים  2 הצבעות נפרדות. לפחות נציג אחד לקואליציה ונציג אחד לאופוזיציה צריכים להיבחר  בהסכמה ולא בכח הרוב.

 

הצבעה על הצעת מלאכי לבחור את הרב עמרם אוחיון ומר מאיר מנחם כנציגי הרשות מטעם סיעות "כולנו" ו"קריה מאוחדת"

                       בעד – 5(מלאכי, יהושע, יורם, שמואל, יעקב).

 

                        3 חברי סיעות "קריה נאמנה" ו"אחים" לא משתתפים בהצבעה ומלאכי מבקש מהם שיעלו הצעה נגדית ושיציעו  מומלצים לשר.

 

מאיר לפיד:    מאחר ויש חילוקי דעות מהותיים בדבר הפרשנות הפשוטה של ההנחיות כפי שהיא נראית לעומת הפרשנות שנמסרה בע"פ ליועמ"ש, אנו לא נוכל להשתתף בהצבעה הזו באופן הזה. אנו נבקש סעד מהשר לתת יצוג אמיתי והוגן לכל הסיעות במועצה.

ישראל ברמסון: מציע: -

                        (א) שהמועצה תפנה לגורמים הרלוונטיים המשפטיים ותיידע אותם בדבר המחטפים של ראש המועצה והיועהמ"ש למועצה שמשתף איתו פעולה ויודע על ההטיה המכוונת הזו.

                        (ב) שהציבור בקרית ארבע ידע על כך.

                        (ג) לדווח על כך למשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ובכללם מבקר המדינה.

 

                        אנו מוחים נגד האלימות והדיקטטורה שראש המועצה מפעיל ומוחים נגד שתיקת הכבשים של היועהמ"ש שמשתף פעולה לטובת ראש המועצה בדבר שהוא יודע שהוא בלתי חוקי בעליל ובניגוד להוראות החוק.

 

                        הצבעה על הצעת  ישראל: בעד – 3(ישראל, מאיר, חיים).

                                                           

הצעת ישראל  לא התקבלה

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 27/2009 מיום 8.12.2009

הוחלט לבחור את מועמדי סיעות "כולנו" ו"קריה מאוחדת" – הרב עמרם אוחיון ומר מאיר מנחם כנציגי הרשות המקומית במועצה הדתית.

 

 

 

 

 

הצבעה על הצעת מלאכי לאשר את מר מוטי ברמץ מטעם סיעת "מח" והרב הלל הורוביץ מטעם היישוב היהודי בחברון כנציגי הרשות המוסמכת, ומר אבי אייזמן מועמד הרבנות המקומית

 

 

                בעד – 5(מלאכי, יורם, יהושע, יעקב, שמואל)

נגד – 3(ישראל, מאיר, חיים).

 

                                                                        הצעת מלאכי מתקבלת

 

החלטה לסע' 1 בישיבת המועצה מס' 27/2009 מיום 8.12.09)

הוחלט לאשר  ולהמליץ על 2 מועמדי הרשות המוסמכת במועה"ד מר מוטי ברמץ – נציג סיעת "מח"  והרב הלל הורוביץ – נציג היישוב היהודי בחברון

ומר אבי אייזמן – נציג הרבנות המקומית.

 

ישראל ברמסון: מציע :

                        (1) לבטל את המחטף שהתבצע פה.

                        (2) לפנות לגורמים הרלוונטיים כדי להעמיד אותם על חומרת הענין.

(3) ליידע את תושבי קרית ארבע בדבר המחטף והדיקטטורה שפועלת פה בשיתוף היועהמ"ש למועצה.

 

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 3(ישראל, מאיר, חיים)

                                                             נגד – 4(מלאכי, יורם, יעקב, שמואל)

                                                יהושע לא נמצא בחדר הדיונים

 

הצעת ישראל לא מתקבלת

 

מלאכי מציע לסיעת "קריה נאמנה" להגיש לו מומלצים לשר מטעמם תוך 48 שעות.

 

סע' 2: שינוי הרכב ועדת שמות ויו"ר הועדה

מלאכי מוריד הנושא מסדר היום.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                              שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                         מזכיר  המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד