• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 28/2009

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 28/2009

שהתקיימה ביום ראשון, ג' טבת תש"ע (20.12.2009)

 

משתתפים:             מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, מאיר לפיד, חיים אלישביץ (מגיע בסע' 2).

 

לא משתתפים:        יורם אלמכיאס, יהושע שני.

 

סדר יום:                1. מינוי מאיר לפיד כחבר ועדת הנחות בארנונה (במקום חיים אלישביץ) ויו"ר הועדה.

                              2. האצלת כמויות ראש המועצה בחוקי העזר לחגי גלס  (מצ"ב חוקי העזר)

 

 

 

   

שאילתא לראש המועצה

 

הבוקר, בשעה 08.50, ליד מלון אשכולות עסקו 2 פועלים פלשתינאים בגיזום עצים ובידיהם משורי ענק.

הפועלים היו ללא שמירה צמודה כנדרש הן  עפ"י הוראות הצבא והן עפ"י הוראות מחלקת בטחון של הקריה, והן בהחלטות ישיבת המועצה.

התקשרתי למחלקת בטחון, שאכן הגיעו למקום, אשר הוציאום מהקריה.

מסתבר, שכדבר שבשגרה אין שמירה צמודה על פועלים אלו המועסקים בצורה ישירה או עקיפה ע"י המועצה, וזאת על אף פניות של תושבים למחלקת הבטחון וללשכת ראש המועצה, כאשר אנו יודעים ששאר תושבי הקריה וקבלנים נדרשים לפעול לפי נהלים הדורשים שמירה צמודה.

 

  1. האם ראש המועצה מודע לעובדות אלו?
  2. האם ראש המועצה מודע לסכנה הקיימת לבטחון התושבים?
  3. האם ראש המועצה מודע לאיפה ואיפה?
  4. מה מתכוון לפעול ראש המועצה בנידון?

 

 

ישראל ברמסון

 

**********************************************************************************

 

תשובה לשאילתא

 

 

קבלתי את פנייתך.

בעבר הסתובבו עובדי הגינון ברחבי הקריה לרוב בליווי של מנהל צוות העבודה.

 

לאור פניות תושבים ולאור פנייתך , אני פועל יחד עם מנהלי מחלקת משק ומחלקת בטחון ע"מ לתת פתרון שיתאים לצרכי המחלקות הנ"ל והיישוב.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    מלאכי לוינגר    

                                                                                     

 

סע' 1. מינוי מאיר לפיד כחבר ועדת הנחות בארנונה (במקום חיים אלישביץ) ויו"ר הועדה

מלאכי לוינגר:         מציע את מאיר לפיד כחבר ועדת הנחות בארנונה במקום חיים אלישביץ.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה מס' 1 לסע' 1 בישיבה מס' 28/2009 מיום 20.12.09

הוחלט למנות את מאיר לפיד כחבר ועדת הנחות בארנונה (במקום חיים אלישיבץ).

 

מלאכי לוינגר:         מציע את מאיר לפיד כיו"ר ועדת הנחות בארנונה

 

החלטה מס' 2 לסע' 1 בישיבה מס' 28/2009 מיום 20.12.09

הוחלט למנות את מאיר לפיד כיו"ר ועדת הנחות בארנונה (במקום חיים אלישביץ).

 

מרדכי סעייד עוזב

חיים אלישביץ מגיע

 

סע' 2 : האצלת כמויות ראש המועצה בחוקי העזר לחגי גלס   

מלאכי לוינגר:         מציע לאשר האצלת סמכויותי בחוקי העזר שפורטו ברשימה שהועברהאליכם.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 28/2009 מיום 20.12.2009

הוחלט להאציל את סמכויות ראש המועצה בחוקי העזר המפורטים להלן לחגי גלס.

(1)     חוק עזר לקרית ארבע (מודעות ושלטים) התשמ"ה – 1985;

(2)     חוק עזר לקרית ארבע (פתיחת בתי עסק וסגירתם) התשמ"ה - 1985;

(3)      חוק עזר לקרית ארבע (שמירת הסדר והנקיון) התשמ"ה - 1985;

(4)      חוק עזר לקרית ארבע (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב) התשמ"ה - 1985;

(5)      חוק עזר לקרית ארבע (בניית ביבים) התשמ"ה - 1985;

(6)      חוק עזר לקרית ארבע (מבנים מסוכנים) התשמ"ה - 1985;

(7)      חוק עזר לקרית ארבע (צעצועים מסוכנים) התשמ"ה - 1985;

(8)      חוק עזר לקרית ארבע (אספקת מים) התשמ"ה - 1986;

(9)      חוק עזר לקרית ארבע (אחזקת בעלי חיים) התש"ן - 1990;

(10) חוק עזר לקרית ארבע (אחזקת מקלטים) התש"ן - 1990;

(11) חוק עזר לקרית ארבע (פיקוח על מכירת מוצרים מן החי) תשס"ט – 2008;

(12) חוק עזר לקרית ארבע (חזירים ובשר חזיר) התש"ן - 1990;

(13) חוק עזר לקרית ארבע (רוכלים) התש"ן - 1990;

(14) חוק עזר לקרית ארבע (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים) התשנ"ה - 1994;

(15) חוק עזר לקרית ארבע (פיקוח על כלבים וחתולים) התשנ"ח - 1998;

(16) חוק עזר לקרית ארבע (מניעת רעש) התשנ"ח - 1998;

 

 

 

                                                                                    מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                                    ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון, מזכיר המועצה

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד