• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

29/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 29/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, י' טבת תש"ע (27.12.2009)

 

משתתפים:      מלאכי לוינגר, יורם אלמכיאס, יעקב שרביט, שמואל קרלין, יהושע שני, מאיר לפיד, בן ציון גופשטיין, ישראל ברמסון.

 

לא משתתף:     מרדכי סעייד.

 

נוכחים:            שולי שמעון, יצחק ויניק.

 

סדר יום:          שינויים בסעיפי תקציב 2009

 

יצחק ויניק:     מבקש אישור לשינויים בתקציב 2009 כמפורט להלן:

                          סע' 1.851000.810 "דת השתת' המועצה" 60% - הגדלה ב- 200,000 ₪.

                          סה"כ תקציב מעודכן 1.063.000 ₪

 

                          סע' 1.824000.820 "מרכז קהילתי השתתפות המועצה" – הגדלה ב- 170,000 ₪. סה"כ תקציב מעודכן 505.000 ₪.

 

                          סע'  1.763000.820 "השתתפות באגודה לקידום האיכלוס ביש"ע" – הגדלה ב- 240.000 ₪.

 

                          סע' 1.732100.752 "תכנון עיר עבודות קבלניות – קידום עבודות ציבוריות" הגדלה ב- 90.000 ₪.

                          סה"כ התקציב המעודכן 91,000 ₪.

 

                          סע' 1.932000.644 "דמי שכירות בנין 502" הקטנה ב- 160.000 ₪ .

                          סה"כ התקציב המעודכן 0  ₪.

 

                          סע'  1.193000.912 "מענק פנים – חירום" הקטנה ב- 540.000 ₪.

                          סה"כ התקציב המעודכן: מינוס   540.000  ₪.

 

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את השינויים בתקציב 2009 כפי שפירט הגזבר.

מאיר לפיד:      מציע לחשוב על איזה הסתייגות או התניה בהעברה למועצת יש"ע כמו שעשינו פעם קודמת. אנו מעבירים כי אנו רואים ערך בפעילות הלובי שמפעילה מועצת יש"ע אך אנו רואים בעייתיות ברגע שמשתמשים בלובי הזה באופן שגורם לנזקים מהותיים להתיישבות.

                          מציע שתהיה הפרדה ברורה בתקציב מועצת יש"ע. תקציב אחד למאבק ותקציב שני לעבודה השוטפת ואנו נעביר את הכסף רק לתקציב העבודה השוטפת.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, יורם, שמואל, יעקב, יהושע)

                                                       נגד – 3 (ישראל, מאיר, בן ציון).

                                            הצעת מלאכי מתקבלת.

 

ישראל ברמסון: מציע לאשר את השינויים בתקציב, למעט הסעיף של מועצת יש"ע. להם, אני מציע, שנעביר 4% בלבד ממענק הבטחון שקבלנו ולא 10% כפי שהוצע פה.

                          הסיבות לכך הם: (א) שבעסקת תווך לא מגיע כ"כ הרבה אחוזים (ב) זה תעודת עניות למועצת יש"ע שזה כל מה שהיא הצליחה להשיג  (ג) הם לא עושים לנו טובה, כי הם קיימים כדי לפעול למען הציבור.

 

                         

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 2 (ישראל, בן ציון)

                                                       נגד – 5 (מלאכי, יורם, יעקב, שמואל, יהושע)

                                             מאיר לא משתתף בהצבעה

                                  הצעת ישראל לא מתקבלת

 

הצבעה על הצעת מאיר: בעד – 3 (מאיר, ישראל, בן ציון)

                                                   נגד – 4 (מלאכי, יעקב, שמואל, יורם).

הצעת מאיר לא מתקבלת

 

החלטה בישיבה מס' 29/2009 מיום 27.12.2009

הוחלט לאשר את השינויים בסעיפי תקציב 2009, כמפורט להלן:

 

סע' 1.851000.810 "דת השתת' המועצה" 60% - הגדלה ב- 200,000 ₪.

            סה"כ תקציב מעודכן 1.063.000 ₪

 

סע'  1.824000.820 "מרכז קהילתי השתתפות המועצה" – הגדלה ב- 170,000 ₪. סה"כ תקציב מעודכן 505.000 ₪.

 

סע'  1.763000.820 "השתתפות באגודה לקידום האיכלוס ביש"ע" – הגדלה ב- 240.000 ₪.

 

סע' 1.732100.752 "תכנון עיר עבודות קבלניות – קידום עבודות ציבוריות" הגדלה ב- 90.000 ₪.

סה"כ התקציב המעודכן 91,000 ₪.

 

סע' 1.932000.644 "דמי שכירות בנין  502 " הקטנה ב- 160.000 ₪ .

סה"כ התקציב המעודכן 0 ₪.

 

סע'  1.193000.912 "מענק פנים – חירום" הקטנה ב- 540.000 ₪.

סה"כ התקציב המעודכן:  מינוס  540.000   ₪.

 

 

                                                                                    מלאכי לוינגר              שולי  שמעון

                                                                                    ראש המועצה             מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד