• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 1/2010

מזכירות המועצה

 

בס"ד, יח' שבט תש"ע

          2 בפברואר 2010

 

 

 

 

לכבוד

חברי המועצה המקומית

קרית ארבע

 

 

שלום רב,

 

הנדון: ישיבת מועצה מס' 1/2010

 

מצ"ב פרוטוקול מתוקן של הישיבה שבנדון, בהתאם לחלק מהערותיו של מר ישראל ברמסון – חבר המועצה.

 

 

 

                                                                   ב ב ר כ ה,

 

 

                                                                    שולי  שמעון

                                                                   מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 1/2010

מיום שלישי, יט' טבת תש"ע  5 בינואר 2010

 

משתתפים:       מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס, מרדכי סעייד, בן ציון גפשטיין, ישראל ברמסון, מאיר לפיד.

 

נוכחים:            שולי שמעון, יצחק ויניק.

 

סדר יום:          תקציב שנת 2010

 

ראש המועצה והגזבר פותחים בדברי רקע והסברים כלליים על התקציב.

                                    הגזבר מודיע כי:

(א)     סע' 121900911 "השתת' מ. הפנים בהוצאות בחירות" הוא 0 ולא 15.000 ₪ כפי שנרשם בטעות.

(ב)     סע' 124550220 "אגרת הנחת צנורות" ביצוע 2009 הוא 0 ולא 55.195 ₪ ₪ כפי שנרשם בטעות.

 

ישראל ברמסון: מציע להצביע על כל הסתייגות בנפרד ולא כפי שראש המועצה הודיע עפ"י חוו"ד היועהמ"ש, שתתקיים הצבעה על ההסתייגויות כמקשה אחת כוללת. זה לא יכול להיות חוקי, כי יתכן שאני אתמוך בחלק מההסתייגויות ואתנגד לאחרות.

                        מעלה הצעות נגד להצעת התקציב שהוגשה כדלקמן:

                        פרק הכנסות

                        פרק 11 - ארנונה

                        סע' 111100120 "ארנונה כללית" 5,000.000 ₪ במקום 4,750.000  ₪.

                        סע' 111100121 "ארנונה כללית הנחות" 2,300.000 ₪ במקום 2,100.000  ₪.

                        פרק 12 - אגרות

                        סע' 112100221 "אגרת והשתתפות בהוצאות שילוט" 10.000 ₪ במקום 4.000  ש"ח

                        פרק 15 – השתתפות מוסדות

                        סע' 115400770 "קרן קרית ארבע חברון – תרומות" 10.000 ₪ במקום 50.000 ש"ח

                        פרק 19 – מענקים כלליים

                        סע' 119100911 "מענק איזון משרד הפנים – 6,800.000 ₪ במקום 8,977.000  ש"ח

                        סע' 119600910 "מענק בטחון ע"י ועדת הכספים" 2,300.000 ₪ במקום 1,850.000  ש"ח

                        פרק 21 - תברואה

                        סע' 121230420 "דמי פינוי אשפה והובלות" 600.000 ₪ במקום 635.000 ₪ .

                        סע' 121420910 "בדיקת בשר ודגים-שרות וטרינרי" 10.000 ₪ במקום 5.000 ₪

                        סע' 121430410 "דמי חיסון והסגר כלבים " 19.000 ₪  במקום 10.000 ₪ .

                        סע' 121430411 "קנסות בעלי כלבים" 10.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 121900911 "השתתפות משרד הפנים בהוצאות בחירות" 20.000  ₪ במקום 0.

                        פרק 22 – שמירה ובטחון

                        סע' 122200411 "השתתפות תושבים שמירת לילה" 1,300.000 ₪ במקום 1,100.000 ₪ .

                        סע' 122200412 "בטחון – תרומות מיועדות" 20.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 122200413 "אגרות עובד זר" 360.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 122700980 "מרכיבי הגמ"ר השתתפות" 650.000 ₪ במקום 720.000  

                        פרק 23 – תכנון ובנין עיר

                        סע' 123350220 "אגרת מידע – הנדסה" 1.000 ₪ במקום 0.

                        פרק 24 – נכסים ציבוריים

                        סע' 124550220 "אגרת הנחת צינורות" 0 במקום 5.000 ₪.

                        סע' 124600760 "השתתפות עמידר בהוצאות גינון" 40.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 124600911 "פנים – שיקום גינון שכונות 50.000 ₪ במקום 200.000 ₪.

                        פרק 26 – שירותים עירוניים שונים

                        סע' 126800410 "שיפוץ בתי מגורים – השתת' תושבים" 20.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 126900223 "אגרת טיפול לרישום פועלים" 100.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 126900410 "השתתפות תושבים בפעולות שונות" 15.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 126900412 "שימוש במתקן פרסום" 20.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 126900512 "החזר הוצאות אחזקת מ. הפנים" 18.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 126900514 "החזר תביעות מחברת ביטוח" 40.000 ₪ במקום 60.000 ₪.

                        סע' 126900620 "הכנסות שונות מכירת ציוד" 150.000 ₪ במקום 60.000 ₪.

                        סע' 126900690 "אסימונים ומדליות 5.000 ₪ במקום 0.

 

                        פרק 28 – פיקוח עירוני

                        סע' 128200220 "בתי משפט הכנסה מאגרות 7.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 128200290 "בתי משפט קנסות" 5.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 128200512 "בתי משפט החזר הוצאות 500 ₪ במקום 2.000 ₪.

                        סע' 130000710 "הקצבות מיועדות – חינוך ותרבות" 40.000 ₪ במקום 0 .

                        פרק 31 - חינוך

                        סע' 13100920   " 350 – חינוך-הקצבה מיועדת" 65.000 ₪ במקום 77.000 ₪.

                        סע' 131110991 "הקצבות איכות הסביבה לנוער" 100.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 131220410 "גנ"י שכל"מ טרום חובה"  260.000 ₪ במקום 360.000 ₪.

                        סע' 131220920 "הקצבות מיועדות-גנ"י כללי"  40.000 ₪ במקום 15.000 ₪.

                        סע' 131220922 "גנ"י השתתפות הממשלה בהוצאות" 100.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 131221920 "157 – ציוד ראשוני גנ"י יוח"א" 5.000 ₪ במקום 1.000 ₪.

                        סע' 131222920 "185-תשלום הורים חומרים" 0 במקום 2.000 ₪.

                        סע' 131230920 "003,019-גנ"י שכל"מ מ. חינוך" 3,000.000 ₪ במקום 2,650.000 ₪

                        סע' 131230921 "158-השתתפות הממשלה ביוח"א גנים" 120.000 ₪ במקום 70.000 ₪.

                        סע' 131300920 "345-הקצבות מיועדות חינוך"- ל 250.000 ₪ במקום 130.000 ₪.

                        סע' 131320923 "197,376-השתתפות הממשלה בהסעת מורים" ב-1,100.000 ₪

                                                      במקום 991.000 ₪.

                        סע' 131323920 "185-תשלומי הורים חומרים בתי"ס 0 ₪ במקום 11.000 ₪.

                        סע' 131325920 "326-תגבור לימודי היהדות בחט"ב יתק"א" 100.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                                    סע' 131540921 "299,301,397-אולפנא הקצבה " 200.000 ₪ במקום 100.000 ₪.

                        סע' 131541922 "036-ניכוי חינוך חברתי-יתק"א 10.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 131541924 "185-תשל.הורים חומרים חט"ב 0 ₪ במקום 7.000 ₪.

                        סע' 131541925 "214-סל תלמיד יתק"א" 250.000 ₪ במקום 200.000 ₪

                                    סע' 131541927 "326-תגבור למדעי היהדות-יתק"א" 120.000 ₪ במקום 105.000 ₪.

                                    סע' 131710920 "046-השתת. הממשלה בקב"ט" 60.000 ₪ במקום 50.000 ₪

                        סע' 131710922 השתת. המשטרה בשמירת מוס"ח"  1,000.000 ₪ במקום 910.000 ₪.

                        סע' 131720920 "השתת. חינוך במרפ"ד/פסג"ה" 50.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 131740920 "073-השתת. חינוך בהיל"ה-השכלת יסוד לימוד" 80.000 ₪ במקום 60.000 ₪.

                        סע' 131770920 "045-השתת. הממשלה בקב"ס" 120.000 ₪ במקום 112.000 ₪.

                        סע' 131780920 "050,491,470-השתת. הממשלה" 1,300.000 ₪ במקום 1,500.000 ₪.

                        סע' 131781920 "486,256,382,138-השתת' הממשלה" 1,900.000 ₪ במקום 1,600.000 ₪.

                        סע' 131791920 "348-מפעל הזנה בי"ס יסודי" 300.000 ₪ במקום 250.000 ₪.

 

                        פרק 32 - תרבות

                        סע' 132200690 "סיורים והדרכות (עזבונות)" 150.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 132200710 "סדנאות למניעת אלימות" 50.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 132220710 "השתת. האגודה להתנדבות בע"מ" 70.000 ₪ במקום 55.000 ₪.

                        סע' 132220711 "השלמת תקנים-ש"ש מוקד" 200.000 במקום 180.000 ₪.

                        סע' 132300920 "השתת. הממשלה ספריה ציבורית" 20.000 ₪ במקום 0 ₪.

                        סע' 132400920 "תרבות-הקצ.מיועדות-ת.תורני" 130.000 ₪ במקום 100.000 ₪.

                        סע' 132850920 "קידום נוער-השתת' משרד החינוך" 40.000 ₪ במקום 18.000 ₪.

                        סע' 132900710 "מכון קליעה-הכנסות מיועדות" להעביר לסעיף תמיכות.

 

                        פרק 33 – בריאות

                        סע' 133610710 "השתת. מוא"ז הר חברון במוקד" 100.000 ₪ במקום 50.000 ₪.

                        סע' 133610711 "השתת. הועדה המוניציפאלית 40.000 ₪ במקום 38.000 ₪.

                        סע' 133610712 "השתת. עמותת אנ"ר במוקד" 25.000 ₪ במקום 20.000 ₪.

                        סע' 133610770 "מוקד 4 – תרומות מיועדות" 30.000 ₪ במקום 5.000 ₪.

                        סע' 133610940 "השתת. משרד הבריאות בתה"ז" 800.000 ₪ במקום 670.000 ₪.

                        פרק 34 – רווחה

                        סע' 134000971 "בטחון פנים-פרוייקט "מצילה" 30.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 134100931 "0112920-מחשוב מחלקות רווחה" 20.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 134230934 "1082070-צרכים מיוחדים" 20.000 ₪ במקום 1.000 ₪.

                        סע' 134240932 "1026090-מרכזי טיפול באלימות" 20.000 ₪ במקום 5.000 ₪.

                        סע' 134260930 "1072413-הקצבת לכידות חברתית" 30.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 134270930 "1125250-טיפול באלכוהוליסט" 120.000 ₪ במקום 75.000 ₪.

                        סע' 134300410 "1038410-השתת. הורים בפנימיות" 0 במקום 7.000 ₪.

                        סע' 134350931 "1039440-טיפול בילד בקהילה" 180.000 ₪ במקום 194.000 ₪.

                        סע' 134350932 "1039414-יצירת קשר הורים-ילדים" 10.000 ₪ במקום 3.000 ₪.

                        סע' 134350933 "1039480-טיפול בילדים בסיכון" 30.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 134350936 "1039482-בדיקות פסיכולוגיות" 20.000 ₪ במקום 2.000 ₪.

                        סע' 134350937 "1039483-טיפול בפגיעות מיניות"  50.000 ₪ במקום 13.000 ₪.

                        סע' 134360410 "תוכנית בת מצוה מיועדות" 40.000 ₪ במקום 1.000 ₪.

                        סע' 134380930 "1038410-השתת. באחזקת ילדים" 1,000.000 ₪ במקום 1,125.000 ₪.

                        סע' 134380938 "1038417-תכנית עם הפנים לאזרח" 100.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 134390931 "1034140- השתת. ילדים במעונות יום" 270.000 ₪ במקום 217.000 ₪.

                        סע' 134400410 "1043440- השתת מש. זקן" 50.000 ₪ במקום 15.000 ₪.

                        סע' 134400931 "1043440- טיפול בזקן בקהילה" 30.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 134400932 "1043990-מרכזי ועדות חוק " 40.000 ₪ במקום 15.000 ₪.

 

מרדכי סעייד:   מעלה הצעות נגד להצעת התקציב שהוגשה כדלקמן:

                        פרק הכנסות:

                        פרק 24 – נכסים ציבוריים

                        סע' 124600911 "פנים-שיקום גינון שכונות" 100.000 ₪ במקום 200.000 ₪.

                        סע' 126900220 "הכנסות ממתן שירותים" 0 ₪ במקום 1.000 ₪.

                        סע' 126900221 "דמי שימוש בטרקטור" 0 במקום 1.000 ₪

                        סע' 126900514 "החזר תביעות מחברת ביטוח" 0 במקום 60.000 ₪

                        סע' 126900620 "הכנסות שונות מכירת ציוד" 142.000 ₪ במקום 60.000 ₪.

                        פרק 28 – פיקוח עירוני

                        סע' 128200290 "בתי משפט קנסות" 0 במקום 1.000 ₪.

                        פרק 30

                        סע' 130000710 "הקצבות מיועדות – חינוך ותרבות" 10.000 ₪ במקום 0.

 

מרדכי סעייד, יעקב שרביט ויורם אלמכיאס עוזבים במהלך הקראת ההסתייגויות

 

בן ציון גפשטיין: מעלה הצעות נגד להצעת התקציב שהוגשה כדלקמן:

                        פרק הכנסות

פרק 11 - ארנונה

                        סע' 111100120 "ארנונה כללית" 4,800.000 ₪  במקום 4,750.000 ₪

פרק 12 - אגרות

                        סע' 112100221 "אגרת והשתתפות בהוצאות שילוט" 8.000 ₪ במקום 4.000 ש"ח

                        סע' 112400221 "מודעות ופרסומות" 5.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 11246022 "מודעות  מכרזים וצילומים וטלפון" 8.000 ₪ במקום 4.000 ₪.

פרק 15 – השתתפות מוסדות

                        סע' 115400770 "קרן קרית ארבע חברון – תרומות" מותנה בהכנסות במקום 50.000 ₪  

פרק 19 – מענקים כלליים

                        סע' 119100912 "פיצוי בגין אזרחים ותיקים" 20.000 ₪ במקום 40.000 ₪.

                        סע' 119100915 "מענק פנים-רזרבת שר" אסור להכניס לתקציב.

פרק 21 - תברואה

                        סע' 121400760 "הקצבה מיועדת להקמת אתר" 10.000 ₪ במקום 0 .

                        סע' 121420910 "בדיקת בשר ודגים-שרות וטרינרי" 10.000 ₪ במקום 5.000 ₪

                        סע' 121430410 "דמי חיסון והסגר כלבים " 20.000  ₪ במקום    10.000 ₪  .

                                    סע' 121430412 "דמי אימוץ כלבים" 5.000  ₪ במקום 0.

פרק 22 – שמירה ובטחון

                        סע' 122200411 "השתתפות תושבים שמירת לילה" 1,200.000 ₪ במקום 1,100.000 ₪  .

                        סע' 122200413 "אגרות עובד זר" 100.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 122200970 "השתת. ממשלה בשמירת בטחון" 360.000 ₪ במקום 230.000 ₪.

                        סע' 122310910 "השתת. פנים במשמר האזרחי" 5.000 ₪ במקום  4.000  ₪.

                        סע' 122400560 "מכירת רכב כיבוי וחילוץ" 80.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 122700980 "מרכיבי הגמ"ר השתתפות" 740.000 ₪ במקום 720.000 ₪.

                        פרק 23 – תכנון ובנין עיר

                        סע' 123310220 "אגרת רשיונות בניה" 7.000 במקום 50.000 ₪..

פרק 24 – נכסים ציבוריים

                                    סע' 124600760 "השתתפות עמידר בהוצאות גינון" 20.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                                    פרק 26 – שירותים עירוניים שונים

                                    סע' 126900223 "אגרת טיפול לרישום פועלים" 100.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 126900220 "הכנסות ממתן שירותים" 25.000 ₪ במקום 1.000 ₪.

                        סע' 126900221 "דמי שימוש בטרקטור" 1.200 ₪ במקום 1.000 ₪

                        סע' 126900222 "הכנסות שונות" 40.000 ₪ במקום 20.000 ₪.

                        סע' 126900223 "אגרת טיפול לרישום פועלים" 50.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 126900410 "השתתפות תושבים בפעולות שונות" 5.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 126900411 "רכישות מרוכזות לתושבים" 0 במקום 3.000 ₪.

                        סע' 126900412 "שימוש במתקן פרסום" 10.000 ₪ במקום 0.

                                    סע' 126900690 "אסימונים ומדליות 22.000 ₪ במקום 0.

פרק 28 – פיקוח עירוני

סע' 128200290 "בתי משפט קנסות" 1.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

פרק 30

                        סע' 130000920 "הקצבות חינוך" 80.000 ₪ במקום 70.000 ₪.

פרק 31 – חינוך

                        סע' 131000922 "398שחיקת פנימיות מרכזים" 10.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 131100920 "297-השתת. מש. החינוך בחלק" 7.000 ₪ במקום 5.000 ₪.

                        סע' 131110991 "הקצבות איכות הסביבה לנוער" 100.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 131220410 "גנ"י שכל"מ טרום חובה" 900.000 ₪ במקום 360.000 ₪.

                        סע' 131220922 "גני"י השתת. הממשלה בהוצאות" 50.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 131221920 "157-ציוד ראשוני גנ"י יוח"א"  2.000 ₪ במקום 1.000 ₪.

                        סע' 131222920 "185-תשלום הורים חומרים" 2.000 ₪ במקום 3.000 ₪.

                        סע' 131230920 "003,019-גנ"י שכל"מ מ. חינוך" 3,000.000 ₪ במקום 2,650.000 ₪

                        סע' 131230921 "158-השתת. הממשלה ביוח"א " 80.000 ₪ במקום 70.000 ₪

                        סע' 131232920 "032-העשרה חינוך מיוחד גנ"י" 3.000 ₪ במקום 5.000 ₪.

                        סע' 131300920 "345-הקצבות מיועדות חינוך" 250.000 ₪ במקום 130.000 ₪

                        סע' 131300923 "השתת. הממשלה רווחה חינוכית" 60.000 ₪ במקום 45.000 ₪.

                        סע' 131300924 "242-השתת. חינוך במועדוניות" 300.000 ₪ במקום 296.000 ₪.

                        סע' 131320410 "אגרת חינוך יסודי תשלום הורים" 20.000 ₪ במקום 35.000 ₪.

                        סע' 131320411 "הכנסות הוצאות חינוך ילדי חוץ" 300.000 ₪ במקום 200.000 ₪.

                        סע' 131320413 "יסודי-אגרת בריאות השן 300.000 ₪ במקום 28.000 ₪.

                        סע' 131320417 "תוכנית "קרב" – השתת. הורים " 580.000 ₪ במקום 537.000 ש"ל.

                        סע' 131321920 "171-סייעות כיתתיות" 275.000 ₪ במקום 250.000 ₪.

                        סע' 131325920 "326-תגבור לימודי היהדות"  90.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע'  131328920 "442 – שירותי מנב"ס" 0 במקום 3.000 ₪.

                        סע' 131540921 "299,301,397-אולפנא הקצבה" 0 במקום 100.000 ₪.

                        סע' 13154920 "ישיבה תיכונית-הקצבות מיועדות" 20.000 ₪ במקום 100.000 ₪.

                        סע' 131541922 "036-ניכוי חינוך חברתי-יתק"א" 10.000 ₪ במקום 0

                        סע' 131541924 "185-תשל.הורים חומרים חט"ב " 9.500  ₪ במקום 7.000 ₪.

                        סע' 131541925 "214-סל תלמיד יתק"א" 253.000 ₪ במקום 200.000 ₪

                        סע' 131541926 "233-אג.שכפול פר תלמידי-חטב' " 1.000 ₪ במקום 2.000 ₪.

                                    סע' 131541927 "326-תגבור למדעי היהדות-יתק"א" 125.000 ₪ במקום 105.000 ₪.

                        סע' 131541929 "316-חינוך תעבורתי 350" 10.000 ₪ במקום 0.

                                    סע' 131710920 "046-השתת. הממשלה בקב"ט" 53.000 ₪ במקום 50.000 ₪

                        סע' 131710921 "349-השת. משרד החינוך בשמירה" 300.000 ₪ במקום 250.000 ש"ח

                        סע' 131710922 השתת. המשטרה בשמירת מוס"ח"  986.000 ₪ במקום 910.000 ₪.

                        סע' 131720920 "השתת. חינוך במרפ"ד/פסג"ה/ 33.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 131730920 "047,091,352-השתת' הממשלה" 560.000 ₪ במקום 550.000 ₪.

                        סע' 131740760 "469-היל"ה-השתת בהפעלת עובדי נוער" 1.100 ₪ במקום 1.000 ₪.

                        סע' 131740920 "073-השתת. חינוך בהיל"ה-השכלת יסוד לימוד השלמה/מנותק" 65.000 ₪   

                                                     במקום 60.000 ₪.

                        סע' 131770920 "045-השתת. הממשלה בקב"ס" 115.000 ₪ במקום 112.000 ₪.

                        סע' 131770921 "465-מניעת נשירה עכשיו" 10.000 ₪ במקום 8.000 ש"ח

                        סע' 131780920 "050,491,470-השתת. הממשלה"  600.000  ₪ במקום 1,500.000 ₪.

                        סע' 131781920 "486,256,382,138-השתת' הממשלה" 1,400.000 ₪ במקום 1,600.000 ₪.

                        סע' 131790920 "הקצבות מיועדות חינוך מיוחד"  3,500 ₪ במקום 2.000 ₪

                        סע' 131791410 "348-מפעל הזנה- השתתפות הורים" 80.000 ₪ במקום 120.000 ש"ח

                        סע' 131791920 "348-מפעל הזנה בי"ס יסודי" 200.000 ₪ במקום 250.000 ₪.

                        סע' 131792920 "463-הזנת גני ילדים-השת' משה"ח" 100.000 ₪ במקום 65.000 ₪.

                        פרק 32 – תרבות

                        סע' 132200990 "השתת. בטחון פנים במניעת אלימות" 80.000 ₪ במקום 0

                        סע' 132220710 "השתתפות האגודה להתנדבות בעם" 62.000 ₪ במקום 70.000 ₪.

                        סע' 132220711 "השלמת תקנים-ש"ש מוקד" 166.000 ₪ במקום 200.000 ₪.

                        סע' 132400410 "תרבות – תרומות מיועדות" 20.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 132400920 "תרבות-הקצ. מיועדות ת. תורני 120.000 ₪ במקום 100.000 ₪.

                        סע' 132620920 "השתת. משרד החינוך בשכר מוזיאון" 20.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 132820920 "השתת. הממשלה בבתי נוער" 20.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 132850920 "קידום נוער – השתת' משרד החינוך" 17.500 ₪ במקום 18.000 ₪.

                        סע' 132900710 "מכון קליעה – הכנסות מיועדות" 25.000 ₪ במקום 0.

                        פרק 33 – בריאות

                        סע' 133600410 "הסעות חולים תשלום נוסעים" 240.000 ₪ במקום 335.000 ₪.

                        סע' 133600710 "הסעות חולים השתת. מד"א 420.000 ₪ במקום 335.000 ₪.

                        סע' 13361710 "השתתפות מוא"ז הר חברון במוקד" 60.000 ₪ במקום 50.000 ₪.

                        סע' 133610711 "השתת. הועדה המוניציפאלית" 42.000 ₪ במקום 40.000 ₪.

                        סע' 133610712 "השתת. עמותת אנ"ר במוקד" 26.000 ₪ במקום 20.000 ₪.

                        סע' 133610770 "מוקד 4 – תרומות מיועדות" 25.000 ₪ במקום 5.000 ₪.

                        סע' 133610940 "השתת. משרד הבריאות בתה"ז" 720.000 ₪ במקום 800.000 ₪.

                        סע' 133610941 "בריאות השן-הקצבה. מיועד. מש' הבריאות " 30.000 ₪ במקום 25.000 ₪.

                        פרק 34 – רווחה

                        סע' 134000930 "רווחה-סדנאות למניעת האלימות" 30.000 ₪ במקום 0

                        סע' 134000970 "השתת. בטחון פנים בפעולות" 80.000 ₪ במקום 70.000 ש"ח.

                        סע' 134000971 "בטחון פנים – פרוייקט "מצילה" 25.000 ₪ במקום 10.000 ₪

                        סע' 134100931 "0112920-מחשוב מחלקות רווחה" 20.000 ₪ במקום 0

                        סע' 134120930 "1013500-כ"א לחינוך המיוחד" 26.000 ₪ במקום 22.000 ₪

                        סע' 134220410 "השתת. תושבים בקייטנת אימהות" 2.000 ₪ במקום 0

                        סע' 134220411 "1025410-השתת. תושבים במשפחות מצוקה" 4.000 ₪  במקום 2.000 ₪.

                        סע' 134220931 "1025410-משפחות במצוקה" 10.000 ₪ במקום 20.000 ₪

                        סע' 134220932 "1025417-סיוע חד פעמי " 8.000 ₪ במקום 2.000 ₪.

                        סע' 134220933 "1026041- השתת' רווחה בקייטנות" 3.000 ₪ במקום 2.000 ₪.

                        סע' 134220934 "1026040 – סדנאות למשפחה" 4.000 ₪ במקום 0.

                        סע' 134220935 "1025420 – סיוע למשפחות עם ילדי מצוקה" 30.000 ₪ במקום 27.000 ₪.

                        סע' 134230934 "1082070 - צרכים מיוחדים" 2.000 במקום 1.000 ₪

                        סע' 134240932 "1026090-מרכזי טיפול באלימות" 10.000 ₪ במקום 5.000 ₪.

                        סע' 134260930 "1072413-הקצבת לכידות חברתית" 12.000 ₪ במקום 10.000 ₪.

                        סע' 134270930 "1125250 – טיפול באלכוהוליסט" 85.000 ₪ במקום 75.000 ₪.

                        סע' 134300410 "1038410 – השתת. הורים בפנימיות" 10.000 במקום 7.000 ₪.

                        סע' 134300930 "0134050 – פעולות התנדבות" 6.000 ₪ במקום 5.000 ₪.

                        סע' 134350410 "1039440 – השתת. הורים במועדוניות" 15.000 ₪ במקום 13.000 ₪.

                        סע' 134350931 "1039440 – טיפול בילד בקהילה" 200.000 ₪ במקום 194.000 ₪.

                        סע' 134250932 "1039414 – יצירת קשר הורים-ילדים" 5.000 ₪ במקום 3.000 ₪.

                        סע' 134350933 "1039480- טיפול בילדים בסיכון" 20.000 ₪ במקום 0.

 

 

·         ישראל ברמסון ובן ציון גפשטיין מודיעים כי הם עוזבים את הדיון וימשיכו את השמעת הסתייגויותיהם בישיבת המועצה שנקבעה ליום חמישי.

·         שמואל קרלין דורש להמשיך הדיון עד לסיומו ואז לקיים הצבעה.

·         ישראל ובן ציון טוענים כי לא ניתן לקיים הצבעה בישיבה הנוכחית היות וזומנה ישיבה ליום חמישי להמשך הדיון והצבעה בשעה 22.30. על סמך זאת, חברי המועצה מרדכי סעייד ומאיר לפיד עזבו את הישיבה.

·         מלאכי מבהיר כי הישיבה נמשכת ומבחינה חוקית, אם נסיים את הדיון בישיבה הנוכחית, נקיים בסיומה הצבעה.

 

 

בן ציון גפשטיין וישראל ברמסון עוזבים

 

פרק הוצאות

יהושע שני:       מציע להקטין את סע' 161110511 "מנהל כללי – כיבוד" ל- 11,000 ₪ במקום 12,000 ₪ ולהגדיל את סע' 161110580 "מנהל כללי – הוצאות אחרות" ל- 3,000 ₪ במקום 2,000 ₪.  

שמואל קרלין:   מציע להגדיל את סע' 182400750 "מרכז קהילתי – השתת' בפעולות נוער" ל- 50,000 ₪ במקום 10,000 ₪. התוספת בסך 40,000 ₪ תבוא מסע' 174100110 "מנהל נכסי ציבור – משכורות".

מלאכי לוינגר:   להקטין את סע' 174100110 "מנהל נכסי ציבור-משכורת" ל- 1,490.000 ₪ במקום 1,560.000 ₪ ולהגדיל את סע' 182810750 "פעולות מועצת נוער" ל- 100,000 ₪ במקום 30,000 ₪.

 

הצבעה על פרק ההכנסות

הצעת התקציב:  בעד – פה אחד

 

הצעות ישראל: נגד – פה אחד

 

הצעות בן ציון: נגד – פה אחד

 

הצעות מרדכי: נגד – פה אחד

 

 

הוחלט לאשר את פרק ההכנסות בהצעת התקציב לשנת 2010 ע"ס46,086.000  ₪ בהתאם להצעת התקציב שהוגשה לאישור המליאה.

 

 

 

 

 

 

 

הצבעה על פרק ההוצאות:

הצעת יהושע: בעד – פה אחד

 

הצעת שמואל: בעד – פה אחד

 

הצעת מלאכי: בעד – פה אחד

 

הצבעה על הצעת התקציב שהוגשה לאישור המליאה עם ההצעות של יהושע, שמואל ומלאכי:              בעד – פה אחד

 

 

 

הוחלט לאשר את פרק ההוצאות בהצעת התקציב לשנת 2010 ע"ס 46,086.000 ₪ בהתאם להצעת שהוגשה למליאה וההצעות שהועלו ע"י של יהושע, שמואל ומלאכי.

 

 

 

מלאכי לוינגר: מציע לאשר שיא כח אדם לשנת 2010 – 145 תקנים

 

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

 

 

הוחלט לאשר שיא כח אדם לשנת 2010 – 145 תקנים.

 

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                               שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד