• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2010

 שהתקיימה ביום ראשון, יג' ניסן תש"ע 28 במרץ 2010

משתתפים:          מלאכי לוינגר, יורם אלמכיאס, יהושע שני, שמואל קרלין, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין.

לא משתתפים:     מאיר לפיד, יעקב שרביט.

נוכח:                   שולי שמעון – מזכיר המועצה

סדר יום:             (1) אישור תברי"ם;

                           (2) התדרדרות במצב הבטחוני בציר המתפללים בדרך למערת המכפלה (לבקשת: מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד);

                           (3) מינוי חבר ועדת ביקורת במקום חיים אלישביץ.

סע' 1: אישור תברי"ם

מלאכי לוינגר:      מציע לאשר את התברי"ם דלהלן:

מס' תב"ר:

שם תב"ר:

סכום תב"ר:

גורם מממן:

סכום לפי גורם מממן

תוספת \הפחתה

עפ"י החלטת

מועצה מס'

723

גן משחקים ג. האבות

168,935 ₪

 

תרומה

משרד הפנים

39.330

129,605 ש"ח

 

740

אנדרטה לזכר הנופלים

100,00 ש"ח

משרד הפנים

100,000 ₪

 

 

761

שיפוץ מוס"ח גן ורד

46,631

מפעל הפיס

46,631 ₪

 

762

שיפוץ מבנה יביל

163,583

משרד החינוך

תרומה

70,000 ₪

93,583 ש"ח

 

763

סימון כביש

התקני בטיחות

36,523 ש"ח

מש' תחבורה 

25,566 ₪

 

 

השתת' המועצה

10,957 ש"ח

 

764

כושר לפארק פתוח מתקני

187,00 ש"ח

מוע' להסדר הימור

השתת' המועצה

170,000 ₪

17,000 ש"ח

 

765

עב' מסגרות למל"ח

150,000 ש"ח

מנהל המים

150,000 ₪

 

766

שידרוג מערכות מוקד

31,000 ש"ח

משרד הפנים

31,000 ₪

 

767

שיפוץ גנרטור

18,000 ש"ח

משרד הפנים

18,000 ₪

 

768

שיקום מכולות אשפה

50,000 ש"ח

משרד הפנים

50,000 ₪

 

769

שיקום גדרות בטיחות - ר.מ.

300,000 ש"ח

משרד הפנים

300,000 ₪

 

 

 

770

שידרוג

מוקד בטחוני

160,000 ש"ח

משרד הפנים

השת' המועצה

היח'  להתישבות

משרד החינוך

40,000 ₪

40,000 ₪

40,000 ₪

40,000 ש"ח

 

771

מערכות מידע גיאוגרפי

50,000 ש"ח

משרד הפנים

50,000 ש"ח

 

772

הסדרי בטיחות בסביבת ביה"ס

80,000 ש"ח

משרד התחבורה

השתת' המועצה

72,000 ₪

8,000 ש"ח

 

 

773

בינוי שיפוץ במרפ"דים

200,000 ש"ח

משרד החינוך

200,000 ש"ח

 

774

הסדרי בטיחות בסביבת ביה"ס

89,000 ש"ח

משרד התחבורה

השתת' המועצה

80,100 ₪

8,900 ש"ח

 

 

שינוי תברי"ם: 2010

 

מס' תב"ר:

שם תב"ר:

סכום  חדשתב"ר:

סכום קודם

תוספת \הפחתה

גורם מממן

 

733

עבודות מים וביוב –ר"מ

486,224 ש"ח

288,224 ש"ח

198,000 ש"ח

משרד הפנים

736

שד' כניסהשלב ב'

1,200,00 ש"ח

347,625 ₪

750,000 ש"ח

102,375 ש"ח

משרד הפנים השת' קק"ל

754

הנגשת אולפנא -מעליות

869,000 ש"ח

560,000 ש"ח

309,000 ש"ח

משרד החינוך

 

ישראל ברמסון:    מציע לדחות את נושא התברי"ם משום שענין התקציב נמצא בפני ביהמ"ש והוא צריך לתת את התייחסותו לנושא זה בגלל המחטף והטעיית חברי המועצה בדיון על התקציב. כמו"כ גם משרד הפנים לא אישר את תקציב 2010 וכרגע המועצה פועלת ללא תקציב מאושר ולכן נושא התברי"ם הוא לא רלוונטי.

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, יהושע, יורם, שמואל)

                     הצעת ישראל: בעד – 3 (ישראל, בן ציון, מרדכי).

הצעת מלאכי מתקבלת.

 

 

 

 

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 6/2010 שהתתקימה ביום 28.3.2010

 

הוחלט לאשר את התברי"ם דלהלן:

מס' תב"ר

שם תב"ר:

סכום תב"ר:

גורם מממן:

סכום לפי גורם מממן

תוספת \הפחתה

עפ"י החלטת

מועצה מס'

723

גן משחקים ג. האבות

168,935 ₪

 

תרומה

משרד הפנים

39.330

129,605 ש"ח

 

740

אנדרטה לזכר הנופלים

100,00 ש"ח

משרד הפנים

100,000 ₪

 

 

761

שיפוץ מוס"ח גן ורד

46,631

מפעל הפיס

46,631 ₪

 

762

שיפוץ מבנה יביל

163,583

משרד החינוך

תרומה

70,000 ₪

93,583 ש"ח

 

763

סימון כביש

התקני בטיחות

36,523 ש"ח

מש' תחבורה 

25,566 ₪

 

 

השתת' המועצה

10,957 ש"ח

 

764

כושר לפארק פתוח מתקני

187,00 ש"ח

מוע' להסדר הימור

השתת' המועצה

170,000 ₪

17,000 ש"ח

 

765

עב' מסגרות למל"ח

150,000 ש"ח

מנהל המים

150,000 ₪

 

766

שידרוג מערכות מוקד

31,000 ש"ח

משרד הפנים

31,000 ₪

 

767

שיפוץ גנרטור

18,000 ש"ח

משרד הפנים

18,000 ₪

 

768

שיקום מכולות אשפה

50,000 ש"ח

משרד הפנים

50,000 ₪

 

769

שיקום גדרות בטיחות - ר.מ.

300,000 ש"ח

משרד הפנים

300,000 ₪

 

 

770

שידרוג

מוקד בטחוני

160,000 ש"ח

משרד הפנים

השת' המועצה

היח'  להתישבות

משרד החינוך

40,000 ₪

40,000 ₪

40,000 ₪

40,000 ש"ח

 

771

מערכות מידע גיאוגרפי

50,000 ש"ח

משרד הפנים

50,000 ש"ח

 

772

הסדרי בטיחות בסביבת ביה"ס

80,000 ש"ח

משרד התחבורה

השתת' המועצה

72,000 ₪

8,000 ש"ח

 

 

773

בינוי שיפוץ במרפ"דים

200,000 ש"ח

משרד החינוך

200,000 ש"ח

 

774

הסדרי בטיחות בסביבת ביה"ס

89,000 ש"ח

משרד התחבורה

השתת' המועצה

80,100 ₪

8,900 ש"ח

 

שינוי תברי"ם: 2010

מס' תב"ר:

שם תב"ר:

סכום  חדשתב"ר:

סכום קודם

תוספת \הפחתה

גורם מממן

 

733

עבודות מים וביוב –ר"מ

486,224 ש"ח

288,224 ש"ח

198,000 ש"ח

משרד הפנים

736

שד' כניסהשלב ב'

1,200,00 ש"ח

347,625 ₪

750,000 ש"ח

102,375 ש"ח

משרד הפנים השת' קק"ל

754

הנגשת אולפנא -מעליות

869,000 ש"ח

560,000 ש"ח

309,000 ש"ח

משרד החינוך

 

סע' 2: התדרדרות במצב הבטחוני בציר המתפללים בדרך למערת המכפלה

ישראל ברמסון:    מצב הבטחון בדרך מקרית ארבע למערת המכפלה - בציר המתפללים ובציר ציון, התדרדר מאוד לאחרונה ותושבי הקריה שהולכים בצירים אלה נחשפים לסכנות בטחוניות ממדרגה ראשונה. קיימת  גם בעיה בטיחותית בגלל היעדר תאורה.

                           כל החסימות והאטימות בסמטת ארז הוסרו ומפגעים יכולים להגיח משם בקלות וכעת הדרך הזאת מסוכנת ואינה בטוחה לתנועת יהודים. ערבים מסתובבים בציר בזמן שיהודים נעים שם והחיילים בניגוד להנחיות, לא מונעים זאת מהם.

                           בעיה נוספת היא – נוכחות מצומצמת של החיילים בציר ויש שעות שאין אבטחה כלל, למשל לפנות בוקר שאז הולכים לתפילת ותיקין.

                           מציע: 1. ראש המועצה יפעל אצל שר הבטחון, מפקד האוגדה, השר לבטחון פנים וכל גורמי הבטחון, ע"מ להעמידם על חומרת המצב בציר ציון בכלל ובסימטת ארז בפרט, לאור ההתדרדרות הבטחונית ויפעל לשינוי המצב במיידי.

                           2. ראש המועצה ידווח בישיבת המועצה הקרובה לחברי המליאה על ההתקדמות בפעולותיו.

                           3. ראש המועצה יפעל שציר ציון בכלל וסמטת ארז בפרט, יהיו מאובטחים ע"י חיילי צה"ל, לא רק בשעות התפילה הסטנדרטיות, אלא לאורך כל שעות היממה ובפרט מעלות השחר – זמן הגעת המתפללים היהודים וכן בליל שבת במשך 4 שעות אחרי סיום התפילה.

                           4. ראש המועצה יפעל לקיום דרישות אלו מטעם מועצת קרית ארבע, הן בציר היורד מכוון ישיבת ניר והן מכוון שכונת גבעת האבות (ציר ציון).

 

                           מלאכי מדווח על מגעים שקיים בחודשים האחרונים עם כל גורמי הבטחון בנושא זה ועל הצעדים שכבר ננקטים בשטח.

יהושע שני:           מתוך מודעות לפעולות ראש המועצה בנושא זה ומתוך כך שהמועצה סומכת ובוטחת בראש המועצה, אנו מחזקים את ידי ראש המועצה על פעולותיו עד כה וסומכים ובטוחים שיפעל גם בהמשך בתחום זה.

הצבעה: הצעת ישראל: בעד – 3 (ישראל, מאיר, בן ציון)

                   הצעת יהושע:  בעד – 4 (מלאכי, יורם, יהושע, שמואל).

הצעת יהושע מתקבלת

 

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 6/2010 שהתקיימה ביום 28.3.2010

המועצה מחזקת את ידי ראש המועצה על פעולותיו בנושא הבטחון בציר המתפללים וסומכת ובוטחת שימשיך בפעולותיו גם בהמשך.

 

סע' 3 מינוי חבר ועדת ביקורת במקום חיים אלישביץ

מלאכי לוינגר:       מציע את בן ציון גופשטיין.

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 6/2010 שהתקיימה ביום 28.3.2010

הוחלט למנות את בן ציון גופשטיין כחבר בועדת ביקורת במקום חיים אלישביץ.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                   שולי שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מזכירות המועצה

בס"ד, כב' ניסן תש"ע

           6 באפריל 2010

לכבוד

מר בן ציון גופשטיין

חבר המועצה

 

שלום רב,

 

הריני להודיעך כי המועצה בישיבתה מס' 6/2010 שהתקיימה ביום 28.3.2010, החליטה לבחור בך

כחבר ועדת ביקורת.

חברי הועדה הנוספים: ישראל ברמסון – יו"ר

                                  יורם אלמכיאס – חבר.

מאחל לך הצלחה בתפקידך זה.

 

                                                                                                ב ב ר כ ה,

 

                                                                                                שולי שמעון

                                                                                                חבר המועצה

העתק: מר ישראל ברמסון, יו"ר הועדה

            מר יורם אלמכיאס, חבר הועדה

           מר רוני שטרסברג,  מבקר המועצהעבור לתוכן העמוד