• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 9/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/2010 שלא מן המנין שהתקיימה ביום ראשון, יז' סיון תש"ע (30 במאי 2010)

משתתפים:       מלאכי לוינגר,  יעקב שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס,  ישראל ברמסון, יהושע שני, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד.

נוכחים:             שולי שמעון.

סדר יום:           בחירת נציגי המועצה במועצה הדתית ואישור הרכב המועצה הדתית.

 

מלאכי לוינגר:     מציע לבחור בשלב ראשון, את נציגי המועצה. שלב שני – את נציגי השר, כאשר נציג חברון הוא אחד מהם. שלב שלישי – את נציג הרבנות המקומית ולאחר מכן נאשר את כל ההרכב.

ישראל ברמסון:  מציע להצביע קודם כל על אלה שאנו לא בוחרים אותם.

מאיר לפיד:        מציע לאשר קודם כל את ההרכב ואח"כ את השייכות.

מלאכי לוינגר:     מציע את יוסי דיין ומנחם חדד כנציגי המועצה. נציג חברון – הלל הורוביץ מחברון ומוטי ברמץ כנציגי השר ואבי הייזמן כנציג הרב.

ישראל ברמסון:  מציע שאנו נמליץ לשר ולא הוא ימליץ לנו על מועמדיו. אנו נמליץ לשר שם ואתם תמליצו ונקיים על כך הצבעה. אנו מציעים את בנציון וטרו כנציג השר.

מאיר לפיד:        מבהיר כי הבחירה על ההרכב יוצאת מנקודת הנחה שיש נציג חברון ואם זה ישונה מאיזו סיבה , אז הבחירה שלנו לא תקפה . הצבעה שלי ושל חברי מהאופוזיציה מותנית בכך.

הצבעות: יוסי דיין נציג הרשות : בעד – 8

                                                    נמנע – 1 (ישראל)

החלטה בישיבה מס' 9/2010 שלא מן המנין מיום 30.5.2010

הוחלט לבחור ביוסי דיין כנציג הרשות במועצה הדתית

 

                     מנחם חדד נציג הרשות : בעד – 8

                                                               נגד – 1 (שמואל)

החלטה בישיבה מס' 9/2010 שלא מן המנין מיום 30.5.2010

הוחלט לבחור במנחם חדד  כנציג הרשות במועצה הדתית

 

הצעת מלאכי למומלץ לשר: מוטי ברמץ:בעד – 5 (מלאכי, יורם, יהושע, יעקב,    

                                                                                                          שמואל)

הצעת ישראל למומלץ  לשר: בנצי וטרו: בעד – 4 (ישראל, מאיר, בן ציון, מרדכי)

 

החלטה בישיבה מס' 9/2010 שלא מן המנין מיום 30.5.2010

הוחלט לבחור במר מוטי ברמץ כמומלץ לשר

 

הצבעה על כל ההרכב של המועצה הדתית: 

יוסי דיין ומנחם חדד – 2 נציגי הרשות

מוטי ברמץ ונציג חברון – הלל הורוביץ – 2 מומלצים לשר                                                                                                           

אבי אייזמן – נציג הרבנות המקומית

בעד – 8

         נמנע – 1 (שמואל)

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 9/2010 שלא מן המנין  מיום 30.5.2010

הוחלט לאשר את הרכב המועצה הדתית שיכלול את 5 החברים כדלהלן:

יוסי דיין ומנחם חדד – נציגי הרשות

מוטי ברמץ והלל הורוביץ – 2 מומלצים לשר

אבי אייזמן – נציג הרבנות המקומית.

 

 

 

                                                מלאכי לוינגר                    שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה               מזכיר  המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד