• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 11/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/2010

שהתקיימה ביום ראשון, ח' תמוז תש"ע (20 ביוני 2010)

 

 

משתתפים:       מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, יהושע שני, בן ציון גופשטיין (מגיע בסוף סע' 1) יורם אלמכיאס (מגיע במהלך סע' 2).

 

לא משתתף:     מאיר לפיד.

 

נוכח:                שולי שמעון, אבי שושן.

 

סדר יום:           1. סקירה ע"י מנהל אגף חינוך וחברה על היערכות מערכת החינוך השנה ולקראת השנים הקרובות וקליטת עלייה.

                         2. התקנת סוככים (ציליות) איכותיים וקבועים באותם גני השעשועים בהם לא קיימת הגנה לילדים ולהורים מפני קרני השמש ולשמירת בריאותם (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין).

                         3. הסדרת והתקנת גני שעשועים בבנייני ה- 300 וה- 500 ובפרט הגנים שבתקופה האחרונה פורקו וטרם ניתן להם מענה חדש והולם, העונה לצרכים השכונתיים והאזוריים, לפי מפתח מקובל (לבקשת מאיר לפיד).

 

ישראל מגיש בקשה כדלהלן, לתיקון פרוטוקול ישיבות מועצה 8/2010, 10/2010.

 

פרוטוקול ישיבת מועצה 8/2010:

א.      בנושא בחירת ועדת ערר לארנונה, רשמת שישראל ברמסון הציע 2 חברים ולא הבאת את נימוקו: מדובר בשני אנשים רציניים ומבינים בענייני כספים. זאת בניגוד להוראת התקנון 52 ב'(6) שיש לציין את ההצעות והנמקתן. לעומת זאת, לא שכחת לציין נימוק זה בדבריו של ראש המועצה שבאו אחרי דבריו של חבר המועצה ישראל ברמסון.

ב.      בנושא "החשש המיידי לחיי אדם כתוצאה מהתדרדרות שחלה בחודשים האחרונים בשירותי הרפואה הדחופה" – התעלמת בפרוטוקול מדבריו של ישראל ברמסון שהציג את הנושא בתחילת הדיון במשך כ- 6 דקות.

ללא הצגת הנושא אין שום טעם לדיון ולישיבת המועצה.

לעומת זאת, הבאת בפרוטוקול התייחסות לכך שראש המועצה ומנהל מח' הבטחון הגיבו על הדברים. איפה ואיפה!!! אנו דורשים למחוק את הקטע היות ואין בו כל הצעה!!! כמו כן, לפי מה שכתבת, ניתן להבין שמי שהעלה אתה נושא לדיון, היה בכלל ראש המועצה ומנהל המחלקה ולא חברי המועצה שהגישו את הנושא לדיון.

 

פרוטוקול ישיבת מועצה 10/2010:

א. בנושא הקמת בית כנסת בשכונת המדורגים:

לא ציינת במסגרת הנוכחים: את יעקב אייכנשטיין, תושב שכונת המדורגים שקיבל רשות דיבור בהמשך.

התעלמת בפרוטוקול מדבריו של ישראל ברמסון שהציג במשך דקות ארוכות את הנושא והנימוקים לדרישה להקמת בית כנסת.

כולם מבינים שעפ"י הפרוטוקול הנוכחי, לא מובנת מהות הבקשה והדיון שהתקיים בנושא.

לא התייחסת לדבריו של יעקב איכנשטיין תושב שכונת המדורגים.

ב. בנושא בנין תנועת אריאל בנות קרית ארבע:

    התעלמת מדבריו של מרדכי סעייד שהציג את הנושא.

    התחלת את הפרוטוקול בדבריו של מר אבי שושן, למרות שאין בדבריו שום הצעה, אנו דורשים למחוק את הקטע היות ואין בו כל הצעה.

בהצגת הדברים בפרוטוקול ניתן להבין שאת הנושא בכלל יזמו ראש המועצה ומר אבי שושן.

מדוע כשאתה מביא את דבריה של הגב' שולה אלישביץ אתה מדגיש "לדבריה" וכשאתה מביא את דבריו של מר אבי שושן אתה לא אומר "לדבריו"?

 

מסוכם, עפ"י הצעת מלאכי, שישראל ישב עם מזכיר המועצה לגבי הבקשות לשינוי הפרוטוקול.

 

 

סע' 1: סקירה ע"י מנהל אגף חינוך וחברה על היערכות מערכת החינוך השנה ולקראת השנים הקרובות וקליטת עלייה.

 

ישראל ומרדכי יוצאים

 

יעקב שרביט:     מציע שעמותת "שבי ישראל" יתנו הרצאה לציבור הרחב ולנבחריו על קהילת "בני מנשה" כדי שנדע ונבין את התרבות של הקהילה הזו שחיה איתנו, במקום שנדבר עליהם כחברה שמקשה ומכבידה עלינו.

 

 

בתום הדיון והסקירה, בן ציון מגיע וישראל ומרדכי נכנסים.

 

סע' 2: התקנת סוככים (ציליות) איכותיים וקבועים באותם גני השעשועים בהם לא קיימת הגנה לילדים ולהורים מפני קרני השמש ולשמירת בריאותם  

 

ישראל ברמסון:  מציע: (1) המועצה תקיים סקר לבדיקת אותם גני שעשועים בהם לא קיימת הגנה לילדים והורים מפני קרני השמש.

                         (2) המועצה תשקיע את המשאבים הראויים להתקנת סוככים איכותיים וקבועים באותם מקומות שבהם לא קיימת הגנה לילדים והורים מפני קרני השמש.

                         נימוקים להצעה: (א) כי השמש גורמת לנזקים בריאותיים קשים ביותר כגון סרטן העור.

                         (ב) כי הגנה מפני קרני השמש בגן השעשועים גורמת לכך שההורים יכולים לשהות זמן רב יותר באותם גני שעשועים.

                         (ג) כי מגיעה איכות חיים יותר טובה לתושבי קרית ארבע.

בן ציון גופשטיין: מציע לעשות הצללה בכל הגנים ובמיוחד בגבעת האבות ששם גן המשחקים העיקרי הוא הכביש למשטרה וצריך לעשות זאת לפני שחלילה יקרה שם אסון.

מלאכי לוינגר:     מציע לחברי המועצה ולכל מי שיש לו השגות בנושא זה, לפנות לגורמים הרלוונטיים – מזכיר המועצה לגבי מתקנים בשטחים הציבוריים ומנהל אגף חינוך למתקנים בגני הילדים.

 

 

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 3 (ישראל, בן ציון, מרדכי)

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, יעקב, יורם, יהושע, שמואל)

 

הצעת מלאכי מתקבלת.

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 11/2010 מיום 20.6.2010

חברי המועצה וכל מי שיש לו השגות בנושא התקנת סוככים, יפנה לגורמים הרלוונטיים – מזכיר המועצה לגבי מתקנים בשטחים הציבוריים ומנהל אגף חינוך למתקנים בגני הילדים.

 

 

סע 3' : הסדרת והתקנת גני שעשועים בבנייני ה- 300 וה- 500 ובפרט הגנים שבתקופה האחרונה פורקו וטרם ניתן להם מענה חדש והולם, העונה לצרכים השכונתיים והאזוריים, לפי מפתח מקובל

ישראל ברמסון:  מציע בשם מאיר: (1) המועצה תקיים סקר לבדיקה מקיפה של מצב גני השעשועים הקיימים כעת ברחבי קרית ארבע ושכונותיה.

                         מצב המתקנים ומצב התחזוקה של הגן באופן כללי, כולל כל הדברים הנלווים כגון ברזי מים וכו'.

                         (2) המועצה תקצה את המשאבים הנדרשים לנושא.

                         (3) המועצה תפעל להקמת גן שעשועים נוסף באזור 300 במקום שבין הספריה למדרשה כי יש שם מגרש שמיועד לטובת גן שעשועים.

                         (4) המועצה תפתור את הבעיה באזור ה- 500 לרווחת התושבים.

                         (5) המועצה תתקן את הליקויים הדחופים בגני השעשועים וזאת ע"מ למנוע פציעות מהמשתמשים בגני השעשועים.

                         נימוקים להצעות:

(א)   כי הילדים הם בבת עינינו ואנו  דואגים לבטחונם האישי, בטיחותם, רווחתם והתפתחותם.

(ב)   כי התושבים של קרית ארבע משלמים ארנונה ומיסים כפי הנדרש מהם ומגיע להם השירות הטוב ביותר.

(ג)    כי המועצה עומדת בפני סכנת תביעות מצד תושבים שעלולים להיפגע ח"ו עקב ליקויים בטיחותיים.

מלאכי לוינגר:     מציע שכל מי שיש לו הערות בנושא זה, יפנה קודם כל למזכיר המועצה שהוא הגורם המקצועי האחראי על נושא זה.

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד - 3 (ישראל, מרדכי, בן ציון)

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, יעקב, יורם, יהושע, שמואל).

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

 

 

 

החלטה לסע' 3  בישיבה  מס' 11/2010 מיום 20.6.2010

כל מי שיש לו הערות בנושא מתקני שעשועים, יפנה קודם כל למזכיר המועצה שהוא הגורם המקצועי האחראי על נושא זה.

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי    שמעון

                                                                        ראש המועצה               מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד