• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2010 שלא מן המנין

משתתפים: מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, יעקב שרביט, יהושע שני, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מרדכי סעייד, יורם אלמכיאס.

לא משתתף: מאיר לפיד.

נוכחים: שולי שמעון, יצחק ויניק

סדר יום: פתיחת חשבון קרן לעבודות פיתוח בבנק לאומי

יצחק ויניק: בהתאם להנחיות משרד הפנים, מציע לאשר פתיחת חשבון פיתוח בבנק לאומי, שאליו יועברו כספי השתתפויות מתקציבי קרן פיתוח או מהפעילות השוטפת של  התברי"ם.

הצבעה:     בעד – 7 (מלאכי, ישראל, יהושע, מרדכי, יעקב, שמואל, יורם)
                       נמנע – 1 (בן ציון)

החלטה בישיבה מס' 12/2010 מיום 4 ביולי 2010
הוחלט על פתיחת חשבון קרן לעבודות פיתוח בבנק לאומי.

 


    מלאכי לוינגר     שולי  שמעון
    ראש המועצה  מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון, מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד