• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/2010 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/2010 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום א', כב' תמוז תש"ע (4 ביולי 2010)

 

משתתפים:       מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מרדכי סעייד, יהושע שני.

 

לא משתתף:      מאיר לפיד.

 

נוכח:                שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

סדר יום:          1. בדיקת היתכנות העברה ו/או הטמנת טרנספורמאטורים בעמודים   3HO וכן 4HO (ר"מ 1), בשכונת "נופי ממרא" ועריכת שינויים המתחייבים מכך בתכנית התשתיתית (לבקשת: מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

                        הצעת החלטה:

                        א. המועצה תדרוש עצירה מיידית (כדי שלא לאבד את העיתוי לאפשרות השיפור), של עבודות התשתית בשכונת נופי ממרא, לשם בדיקת ההיתכנות, כפי שמפורטת בנושא ובנספח.

                        ב. המועצה תגיש באופן מיידי בקשה מפורטת לחב' החשמל, ל"פתיחת הזמנה" לבדיקת ההיתכנות, לשינוי עבודות התשתית ולהתאמתן, כפי שמפורטת בנושא ובנספח.

                        ג. מצ"ב נספח (מכתבו של מאיר לפיד מיום 13.6.10), ליישום.

 

ישראל ברמסון: מציע:

                        א. המועצה משבחת את ראש המועצה על פעילותו למען  כביש הכניסה לקרית ארבע.

                        ב. המועצה תגיש באופן מיידי בקשה לחב' חשמל ל"פתיחת הזמנה" לבדיקת ההיתכנות לשינוי עבודות התשתית ולהתאמתן כפי שמפורטת בנושא ובנספח שמצורפים לבקשה לישיבת מועצה דחופה שלא מן המנין מה- 15 ליוני 2010.

                        ג. ראש המועצה יורה למהנדס להראות באופן מיידי את התב"ע המקומית בפני תושבי השכונה.

                        ד. המועצה תיתן פתרון לבעיית השנאים שקיימים בשטח כדי:

     (1) שהמועצה לא תתבע בהמשך הדרך ע"י התושבים

     (2) למנוע מחלות וסכנות בריאות מהתושבים הגרים בסמיכות לשנאים.

     (3) לפתור את בעיית האסטטיקה של המקום

     (4) לפתור את הבעיה שהשנאי נמצא בתוך המגרש של משפ' אלבה.

                        ה. ראש המועצה ידווח למועצה בישיבת המועצה הבאה על התקדמות הפתרון לבעיית השנאים בשכונה.

מרדכי סעייד     : מציע לתת לתושבי השכונה להציג הנושא.

יהושע שני:       מציע: המועצה סומכת ידיה על ראש המועצה ומזכיר המועצה ועובדי המועצה הרלוונטיים שימשיכו לפעול ולמצוא פתרון מקצועי לטובת התושבים בסוגיית השנאים בנופי ממרא.

 

 

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד  - 3 (ישראל, מרדכי, בן ציון)

 

הצבעה על הצעת יהושע: בעד - 5 (מלאכי, יעקב, יורם, שמואל, יהושע).

 

הצעת יהושע מתקבלת

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 13/2010 מיום 4.7.2010

המועצה סומכת ידיה על ראש המועצה, מזכיר המועצה ועובדי המועצה הרלוונטיים, שימשיכו לפעול ולמצוא פתרון מקצועי לטובת התושבים בסוגיית השנאים בנופי ממרא.

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי     שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד