• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2010

שהתקיימה ביום ראשון, יא' תשרי תשע"א (19.9.2010)

 

משתתפים:       מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס.

 

לא משתתפים:   ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד.

 

נוכח :               שולי שמעון.

סדר יום:           1. אישור תברי"ם (מצ"ב  רשימה)

                         2. תיקון לחוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה)

                         "אזרח ותיק כמשמעו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן – 1989, אשר זכאי להנחה בארנונה, בשיעור 100%, יהיה זכאי לפטור מתשלום אגרת השמירה ובתנאי כי הנכס משמש לצורך מגוריו".

סע' 1: אישור תברי"ם

מלאכי לוינגר:     מציע לאשר את התברי"ם עפ"י הרשימה שהוגשה לכם ושהוצגה ע"י המזכיר.

הצבעה: בעד – פה אחד

הוחלט לאשר את רשימת התברי"ם כדלהלן:

שינויי תברי"ם.

מס'

גורם מממן

סה"כ 

גורם מממן

סכום לפי גורם מממן

עפ"י

תב"ר

 (תוספת -  הפחתה )

החלטת מועצה

736

פנים 06-שדרת כניסה שלב ב'

  1,350,000.00 ש"ח     

קק"ל

                 750,000.00  ש"ח

 

משרד הפנים מאושר

450,000.00  ש"ח

משרד הפנים תוספת

                150,000.00 ש"ח

791

10-חינוך ,החלפת גג אסבסט גג אולם ספורט אולפנא

       722,200.00  ש"ח

משרד החינוך מאושר

               430,300.00  ש"ח

 

מפעל החינוך תוספת

                 291,900.00 ש"ח

ריכוז תברי"ם.

מס'

שם התב"ר

סה"כ 

גורם מממן

סכום לפי גורם מממן

עפ"י

תב"ר

 (תוספת -  הפחתה )

החלטת מועצה

772

09,תחבורה - הסדרי בטיחות בסביבת בתי הספר

      80,000.00 ש"ח

משרד התחבורה

                  72,000.00  ש"ח

 

קרן לעבודות פיתוח

                    8,000.00    ש"ח

774

09,תחבורה - הסדרים בטיחותיים בסביבת בתי הספר

          89,000.00  ש"ח

משרד התחבורה

80,100.00   ש"ח

 

קרן לעבודות פיתוח

                    8,900.00   ש"ח

775

 

10,פנים - עבודות תשתיות למבנה ציבור - ג.אבות

       145,000.00 ש"ח

משרד הפנים

 145,000.00 ש"ח

 

776

 

10,פנים - עבודות תשתיות למבנה ציבור - מדורגים

         101,000.00 ש"ח

משרד הפנים

                101,000.00  ש"ח

 

795

09,תחבורה - הסדרים בטיחותיים בסביבת בתי הספר

1,000,000,00  ש"ח

משרד התחבורה

                 900,000.00  ש"ח

 

קרן לעבודות פיתוח

                100,000.00  ש"ח

 

 

סע' 2: תיקון חוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה)

"אזרח ותיק כמשמעו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן – 1989, אשר זכאי להנחה בארנונה, בשיעור 100%, יהיה זכאי לפטור מתשלום אגרת השמירה ובתנאי כי הנכס משמש לצורך מגוריו".

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 17/2010 מיום 19.9.2010

הוחלט לאשר תיקון חוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה) כדלהלן:

"אזרח ותיק כמשמעו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן – 1989, אשר זכאי להנחה בארנונה, בשיעור 100%, יהיה זכאי לפטור מתשלום אגרת השמירה ובתנאי כי הנכס משמש לצורך מגוריו".

 

 

 

                                                          מלאכי לוינגר                 שולי    שמעון

                                                                        ראש המועצה               מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד