• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

הקלטות ישיבות המועצה

הקלטות ישבת מועצה משנת 2018

ישיבת מועצה 1

ישיבת מועצה 2-  חלק א', חלק ב',

ישיבות מועצה 3- חלק א', חלק ב'

ישיבות מועצה 4- חלק א', חלק ב',

 ישיבת מועצה 5

 ישיבת מועצה 6- חלק א', חלק ב'

 ישיבת מועצה 7- חלק א', חלק ב'

 ישיבת מועצה 8

ישיבת מועצה 9

ישיבת מועצה 10

 

 

 

הקלטות ישיבת מועצה משנת 2017

ישיבת מועצה 2017- 1

ישיבת מועצה 2017- 2

 ישיבת מועצה 2017- 3

ישיבת מועצה 2017- 4

ישיבת מועצה 2017- 5

ישיבת מועצה 2017- 6 חלק אחלק ב

ישיבת מועצה 7-2017

 ישיבת מועצה 2017- 8

 ישיבת מועצה 2017- 9 חלק א'

ישיבת מועצה 2017- 9 חלק ב'

ישיבת מועצה 2017- 10 

 ישיבת מועצה 2017- 11

ישיבת מועצה 2017- 12 חלק א', חלק ב', חלק ג'

 ישיבת מועצה 2017- חלק א, חלק ב'

ישיבת מועצה 2017 -14  חלק א', חלק ב'

 ישיבת מועצה 2017- 15

 ישיבת מועצה 2017- 16

ישיבת מועצה 2017- 17 

 

הקלטות ישיבת מועצה משנת 2016

ישיבת מועצה 2016- 1

ישיבת מועצה 2016- 2

ישיבות מועצה 2016- 3 חלק א

ישיבת מועצה 2016- 3 חלק ב

 ישיבת מועצה 2016 -4

 ישיבת מועצה 2016- 5

 ישיבת מועצה 2016- 6 חלק א'

ישיבת מועצה 2016- 6 חלק ב'

ישיבת מועצה2016- 7 חלק א'

ישיבת מועצה 2016- 7 חלק ב'

ישיבת מועצה 2016- 8

ישיבת מועצה 2016- 9

 ישיבת מועצה 2016- 10חלק א'

ישיבת מועצה 2016-  10 חלק ב'

ישיבת מועצה 2016-  10 חלק ג'

 ישיבת מועצה 2016- 12 חלק א'

ישיבת מועצה 2016- 12 חלק ב'

ישיבת מועצה 2016- 12 חלק ג'

ישיבת מועצה 2016- 13

ישיבת מועצה 2016- 14

 ישיבת מועצה 2016- 15

 ישיבת מועצה 2016- 16

ישיבת מועצה 17-2016

 ישיבת מועצה 2016- 18

ישיבת מועצה 2016- 19

 ישיבת מועצה 2016- 20

 ישיבת מועצה 2016- 21

 ישיבת מועצה 2016- 22

 ישיבת מועצה 2016- 23 

 

 

הקלטות משנת 2015

ישיבת מועצה 2015- 1

ישיבת מועצה 2015- 2

ישיבת מועצה 2015- 3

ישיבת מועצה 2015- 4

ישיבת מועצה 2015- 5

 ישיבת מועצה 2015- 6 א

ישיבת מועצה 2015- 6 ב

ישיבת מועצה 2015- 7

 ישיבת מועצה 2015- 8

ישיבת מועצה 2015- 9

ישיבת מועצה 2015- 10

 ישיבת מועצה 2015- 11

ישיבת מועצה 2015-  12

 ישיבת מועצה 2015- 13

ישיבת מועצה 2015- 14 א

ישיבת מועצה 2015- 14 ב

ישיבת מועצה 2015- 15

 ישיבת מועצה 2015- 16

ישיבת מועצה 2015- 17

ישיבת מועצה 2015- 18

ישיבת מועצה 2015- 19

ישיבת מועצה 2015- 20

ישיבת מועצה 2015- 21

ישיבת מועצה 2015- 23

ישיבת מועצה 2015- 24

ישיבת מועצה 2015- 25

ישיבת מועצה 2015- 26

 

 

הקלטות משנת 2014

 

ישיבת מועצה 21- 2014 

 

ישיבת מועצה 2014- 20

 

ישיבת מועצה 19-2014

 

 ישיבת מועצה 18-2014 חלק ב

ישיבת מועצה 18-2014 חלק א

 

ישיבת מועצה 17-2014

 

ישיבת מועצה 16-2014

 

ישיבת מועצה 15-2014

 

ישיבת מועצה 14-2014

 

ישיבת מועצה 13-2014

 

ישיבת מועצה 12-2014

 

ישיבת מועצה 11-2014

 

 ישיבת מועצה 10-2014

 

ישיבת מועצה 09-2014

 

ישיבת מועצה 07-08-2014 חלק א
ישיבת מועצה 07-08-2014 חלק ב
ישיבת מועצה 07-08-2014 חלק ג


 

ישיבת מועצה 06-2014   

 

 

ישיבת מועצה05-2014 

 

ישיבת מועצה04-2014 

 

ישיבת מועצה03-2014 

 

ישיבת מועצה01-2014 

 

הקלטות משנת 2013

 

 

ישיבת מועצה  20/2013

 

ישיבת מועצה  19/2013

 

ישיבת מועצה 18/2013

 

ישיבתמועצה 16/2013 

 

ישיבת מועצה 15/2013

 

ישיבתמועצה 14/2013

ישיבת מועצה 13/2013 

 

ישיבת מועצה 12/2013

 

ישיבת מועצה 11/2013 

ישיבת מועצה 9+10/2013

 

ישיבת מועצה 07/2013

 

ישיבת מועצה 06/2013

 

ישיבת מועצה 05/2013

 

ישיבת מועצה 03+04/2013

 

ישיבת מועצה 01+02/2013

 

הקלטות משנת 2012


ישיבת מועצה 19/2012

ישיבת מועצה 18/2012

 

 ישיבת מועצה 17/2012

 

ישיבת מועצה 16/2012

 

ישיבת מועצה 15/2012

ישיבת מועצה 14/2012

 

ישיבת מועצה 13/2012

 

ישיבת מועצה 12/2012

 

ישיבת מועצה 10/2012

 

ישיבת מועצה 9/2012

 

ישיבת מועצה 8/2012

 

ישיבת מועצה 7/2012

 

ישיבת מועצה 6/2012

 

ישיבת מועצה 5/2012

 

ישיבת מועצה 4/2012

 

ישיבת מועצה 3/2012

 

ישיבת מועצה 2/2012

 

ישיבת מועצה 1-2012-1

 

ישיבת מועצה 1-2012-2


הקלטות משנת 2011

ישיבת מועצה 17-2011

ישיבת מועצה 15-2011

ישיבת מועצה 13-2011-1

ישיבת מועצה 13-2011-2

ישיבת מועצה 10-2011-1

ישיבת מועצה 10-2011-2

ישיבת מועצה 10-2011-3

ישיבת מועצה 10-2011-4

ישיבת מועצה 09-2011

ישיבת מועצה 08-2011

ישיבת מועצה07-2011

ישיבת מועצה06-2011

ישיבת מועצה05-2011

ישיבת מועצה04-2011חלק א'

04-2011 חלק ב'

ישיבת מועצה03-2011חלק א'

03-2011 חלק ב'

ישיבת מועצה02-2011

ישיבת מועצה  01-2011חלק א'

01-2011חלק ב'


ישיבת מועצה27-2010

ישיבת מועצה26-2010-1

ישיבת מועצה26-2010-2

ישיבת מועצה26-2010-3

ישיבת מועצה26-2010-4

ישיבת מועצה25-2010

ישיבת מועצה  המשך תקציב1-2010-2

ישיבת מועצה24-2010-1

                   24-2010-2

ישיבת מועצה23-2010

ישיבת מועצה22-2010

ישיבת מועצה21-2010

ישיבת מועצה20-2010 חלק 1

                     20-2010 חלק 2

ישיבת מועצה19-2010

ישיבת מועצה18-2010חלק א'

ישיבת מועצה18-2010חלק ב'

ישיבת מועצה17-2010

ישיבת מועצה16-2010

ישיבת מועצה15-2010

ישיבת מועצה14-2010

ישיבת מועצה12-13-2010

ישיבת מועצה11-2010

ישיבת מועצה10-2010חלק 1

ישיבת מועצה10-2010חלק2

ישיבת מועצה09-2010

ישיבת מועצה08-2010חלק 1

ישיבת מועצה08-2010חלק 2

ישיבת מועצה07-2010

ישיבת מועצה06-2010

ישיבת מועצה05-2010

ישיבת מועצה04-2010

ישיבת מועצה02-2010

ישיבת מועצה01-2010

חלק2חלק3חלק4

ישיבת מועצה29-2009

ישיבת מועצה28-2009

 עבור לתוכן העמוד