• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23/2010 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת  מועצה מס' 23/2010 שלא מן המנין שהתקיימה ביום ראשון, כא' כסלו תשע"א (28/11/2010)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, אריה סוד.

 

לא משתתפים: מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, מאיר לפיד, בן ציון גופשטיין.

 

נוכחים:                        שולי שמעון, רוני שטרסברג.

 

סדר יום:           1. מינוי יו"ר ועדת מכרזים במקומו של יורם אלמכיאס שהתפטר מחברותו במועצה.

                         2. אישור תב"ר מס' 798 רווחה – בינוי מחלקה לשירותים חברתיים"

                                בסך 480,000 ₪  מימון: 400,000 ₪  משרד הרווחה

                                                                        80,000   ₪ הקרן לעבודות פיתוח

 

סע' 1: מינוי יו"ר ועדת מכרזים במקומו של יורם אלמכיאס שהתפטר מחברותו במועצה.

 

מלאכי לוינגר: מציע את אריה סוד.

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 23/2010  מיום 28.11.2010

מאושר מינוי אריה סוד כיו"ר ועדת מכרזים.

 

סע' 2: אישור תב"ר מס' 798 רווחה – "בינוי מחלקה לשירותים חברתיים" בסך 480,000 ₪  מימון: 400,000 ₪  משרד הרווחה

                                       80,000    הקרן לעבודות פיתוח

 

מלאכי לוינגר:  מציע לאשר התב"ר

הצבעה: בעד –  פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 23/2010 מיום 28.11.2010

מאושר  תב"ר מס' 798 רווחה – "בינוי מחלקה לשירותים חברתיים" בסך 480,000 ₪  מימון: 400,000 ₪  משרד הרווחה

                                80,000   ₪ הקרן לעבודות פיתוח

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                  שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד