• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24/2010

שהתקיימה ביום ראשון, יב' טבת תשע"א (19.12.2010)

 

משתתפים:          מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, יהושע שני, אריה סוד, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין, ישראל ברמסון, מאיר לפיד.

 

נוכחים:                שולי שמעון, אבי שושן, אבי נייר, הורים.

 

סדר יום:              1. אגף החינוך – הצגת דו"ח ביניים של תוכנית חומש:

-          חינוך פורמלי;

-          חינוך בלתי פורמלי;

-          ואוכלוסיות מיוחדות.

2. דיון בהמלצות הועדה לפתרון בעיית הכלבים המשוטטים (לבקשת מאיר לפיד, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין)

3. הפגיעה הצפויה בבתי הספר היסודיים לבנים בעקבות תוכניות המועצה (לבקשת מאיר לפיד, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין).

 

ישראל ברמסון: מבקש לתקן פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2010:

א.      תאריך הישיבה שנרשם בפרוטוקול אינו נכון – הישיבה התקיימה ב- 14/11/2010 ולא בתאריך 28/11/2010.

ב.      בנושא "פתרון לבעיית הכלבים המשוטטים בלהקות ובבודדים ברחבי הקריה אשר מהווים מטרד ואף סיכון לתושבי הקריה" 

1.      נרשם בפרוטוקול שהתקיימה הצבעה על כך שחגי גלס הוצע כיו"ר הועדה, הדבר אינו נכון. כמו כן, יש לתקן את החלטה ג' בכפוף להנ"ל.

2.      לא נרשמה בהחלטה התייחסות מלאה לסעיף 4 כפי שהוצגה ע"י חבר המועצה ברמסון.

ג.       בנושא "פתרון דחוף למחדל הבטיחותי שבהשארת העיקול המסוכן" – אין בפרוטוקול פירוט של ההחלטה שהתקבלה בפועל.

 

סע' 1: אגף החינוך – הצגת דו"ח ביניים של תוכנית חומש:

-         חינוך פורמלי;

-         חינוך בלתי פורמלי;

                                      ואוכלוסיות מיוחדות.

 

סע' 3: הפגיעה בצפויה בבתי הספר היסודיים לבנים בעקבות תוכניות המועצה

מרדכי סעייד:     מציע:

(א)   לא לשנות כלום במצב הקיים ולהשאיר אותו מבחינה מבנית כמות שהוא.

 " שב  ואל  תעשה". עדיף מאשר לעשות משהו לא טוב ולקלקל, רק כדי לתת כותרת "תוכנית חומש".

(ב)   לשפר את המצב  הקיים היום בתלמוד תורה חברון ולעזור למוסד זה, שהוא לתפארת קרית ארבע, ע"י תוספת שעות והזרמת תקציבים לכיתות לא תקניות. צריך למצוא סעיף תקציבי לכך.

(ג)    למסור לתלמוד תורה את אולם חדר האוכל לאחר פינויו ע"י האולפנא.

מאיר לפיד:        אני מציע הסכמה על אי הסכמה שמאוד ברורה פה ואני מציע שנשמור על "70 פנים לתורה" – שיהיו פה מוסדות ושתהיה ביניהם חלוקה שווה והוגנת של המשאבים ושאם נקים פה מרכז טיפולי ומרכז דידקטי, או כל מיני מרכזים, שכל מרכז כזה יהיה באמת מרכז שישרת את כל המוסדות.

ישראל ברמסון:  מציע לא לקבל הצעות בצורה דורסנית ודרסטית על אוכלוסיה שהשקיעה הרבה שנים בענין. מה שלא יהיה בהסכמה, לא ילך. צריך להוציא נושא זה מהפוליטיקה.

יעקב שרביט:     מציע לתמלל את הדיון הזה. כל ההערות הרבות והחשובות שנאמרו בו , יכולים להיות כראשי פרקים שמנהל אגף חינוך יוכל להעלות בפני הצוותים.

מלאכי לוינגר:     מציע שלא יבוצע שום שינוי מבני בבתיה"ס עד שיסתיים תהליך החשיבה והתיאום מול ועדי ההורים והנהלות בתיה"ס ולאחר מכן  יובא הנושא לאישור המועצה.

 

הצבעה :  הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, יהושע, יעקב, שמואל, אריה)

 

                                  הצעת מרדכי: בעד – 4 (מרדכי, ישראל, בן ציון, מאיר)

 

הצעת מלאכי התקלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 24/2010 מיום 19.12.2010

הוחלט שלא יבוצע שום שינוי מבני בבתיה"ס, עד שיסתיים תהליך החשיבה והתיאום מול ועדי ההורים והנהלות בתיה"ס ולאחר מכן יובא הנושא לאישור המועצה.

 

 

סע' 2: דיון בהמלצות הועדה לפתרון בעיית הכלבים המשוטטים

ישראל ברמסון: מציע לאמץ את ההמלצות המפורטות בפרוטוקול הועדה לפתרון בעיית הכלבים המשוטטים, מישיבתה מיום   23.11.2010:

                         (1) להוציא מכתב דחוף לשר גלעד ארדן / הרשות הממשלתית ולתבוע את החזרת המנדט לציידי רשות הטבע והגנים ע"מ לחסל את התופעה, כפי שהיה בשנים עברו.

                         (2) המועצה תכפיל את מס' המלכודות המוצבות ברחבי היישוב. לאחר בחינה של יעילותם, תיבחן רכישה של מלכודות נוספות לפי הצרכים.

                         (3) המועצה תקצה עובד באופן יומיומי, אשר יתפעל באופן שוטף, יעקב ויוודא את מצב המלכודות ויסייע בפינוי כלבים לכודים לכלביית המועצה.

                         (4) המועצה תפעל לכך שכל פחי הזבל הציבוריים (בעיקר ה"צפרדעים") יהיו עם מכסים וזאת ע"מ שלא לספק מזון להתרבות הכלבים וחתולים.

                         (5) המלצות אלו יבוצעו באופן מיידי.

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – פה אחד

 

 

החלטה מס' 1 לסע' 2 בישיבת  מועצה מס' 24/2010 מיום 19.12.2010

הוחלט לקבל שאת המלצות הועדה לפתרון בעיית הכלבים המשוטטים:

(1) להוציא מכתב דחוף לשר גלעד ארדן / הרשות הממשלתית ולתבוע את החזרת המנדט לציידי רשות הטבע והגנים ע"מ לחסל את התופעה, כפי שהיה בשנים עברו.

(2) המועצה תכפיל את מס' המלכודות המוצבות ברחבי היישוב. לאחר בחינה של יעילותם, תיבחן רכישה של מלכודות נוספות לפי הצרכים.

(3) המועצה תקצה עובד באופן יומיומי אשר יתפעל באופן שוטף, יעקב ויוודא את מצב המלכודות ויסייע בפינוי כלבים לכודים לכלביית המועצה.

(4) המועצה תפעל לכך שכל פחי הזבל הציבוריים (בעיקר ה"צפרדעים") יהיו עם מכסים וזאת ע"מ שלא לספק מזון להתרבות הכלבים וחתולים.

(5) המלצות אלו יבוצעו באופן מיידי.

 

 

ישראל ברמסון:  מציע שבקרוב נבחן את התוצאות ונדון בהם.

 

הצבעה : בעד -  פה אחד

 

החלטה מס' 2 לסע' 2 בישיבת המועצה מס' 24/2010 מיום 19.12.2010

הוחלט לקיים דיון בקרוב לבחינת התוצאות של החלטות המועצה שהתקבלו בענין הכלבים המשוטטים.

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה               מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד