• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  1/2010

שהתקיימה ביום א', יב' טבת תשע"א (19.12.2010)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, אריה סוד, יעקב שרביט, יהושע שני, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, מאיר לפיד, בן ציון גופשטיין, שמואל קרלין.

 

נוכחים:                שולי שמעון, יצחק  ויניק.

 

סדר יום:      אישור תקציב 2010 (עפ"י החלטת בימ"ש מיום 4.11.2010)

מאיר לפיד:           מציע לקיים את הישיבה הזו במועד אחר. זה לא סביר להתחיל ישיבה כזו חשובה בשעה 24.00 בלילה, לאחר ישיבות שהתקיימו הערב. זה מראה על זלזול וחוסר רצינות.

ישראל ברמסון: מציע:

(1)   לדחות את הדיון אפילו לעוד יומיים, כיוון שלא יתכן לקיים ישיבת מועצה בנושא התקציב בשעה 24.00, לאחר 4.5 שעות דיונים בנושאים שונים ומגוונים שנמשכים משעה 19.30 ללא הפסקה.

(2)   יוגש לנו ספר תקציב נורמלי, שתהיה בו חלוקה בין הוצאות להכנסות והשוואה בין 2009 ל- 2010 וחלוקה לפרקים שונים ולא חומר כפי שהוגש לנו כעת, שאין בו את כל הנתונים שצריכים להיכלל בספר תקציב.

(3)   יתקיים דיון על שינוי התקציב במקום הישיבה שקיימתם ב-   12.9.2010 שלא השתתפנו בה, כי מבחינתנו וכפי שקבע ביהמ"ש, התקציב שאושר בינואר 2010 אינו חוקי.

מלאכי לוינגר:     מציע לאשר את תקציב 2010 כולל התיקונים, בהתאם לחוו"ד היועמה"ש למועצה.

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 4 (ישראל, מרדכי, מאיר, בן ציון)

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, יעקב, שמואל, אריה, יהושע)

 

ישראל, מאיר, מרדכי ובן ציון מודיעים שהם לא משתתפים בהצבעה.

 

ישראל ברמסון: היה צריך להצביע האם לקיים את ההצבעה או לא ולא להצביע על ההצעה הזו.

 

הצעת מלאכי התקבלה.

 

החלטה בישיבה מס' 1/2010 מיום 19.12.2010

הוחלט לאשר את תקציב 2010 כולל התיקון שהתקבל במהלך השנה.

         

                                                מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה               מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד