• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה 3/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2011

שהתקיימה יום ראשון, ל' אדר א' תשע"א (6/3/2011)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין, ישראל ברמסון, אריה סוד (מגיע בסע' 2).

 

לא משתתף:       מאיר לפיד.

 

נוכחים:             שולי שמעון, אבי נייר, חיים שחר.

 

סדר יום:           1. אישור תברי"ם (עפ"י רשימה שנשלחה ב- 13/2/2011).

                         2. הקצאת מקרקעין – דיון בהמלצת ועדת הקצאות (מצ"ב פרוטוקול הועדה).

                         3. קבלת סקירה מקדימה בכתב ודיון בישיבה על מצבם של כלל הנכסים, מבנים ושטחים השייכים למועצה ולכלל יחידות הסמך שלה או גופים שלמועצה יש מניות בהם או שהמועצה בעלת השליטה בגופים אלו: מעמדם של הנכסים; מידת הניצולת שלהם; פוטנציאל השכרה ומכירה; וכן אפשרויות ורעיונות נוספים העומדים על הפרק לגבי הנכסים השונים (מצ"ב רשימת הנכסים) (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

 

סע' 1: אישור תברי"ם

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר התברי"ם הבאים:

                         תב"ר 794 – מפעל הפיס – הקמת מוסד חינוך (אולפנא לבנות) – 3,845.680 ₪.

                         תב"ר 807 – משרד הפנים – כבישים ומדרכות, רח' דוד המלך – יהושע בן נון

                                                                         250,000 ₪.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 3/2011 מיום 6/3/2011

הוחלט לאשר התברי"ם דלהלן:

תב"ר 794 – מפעל הפיס – הקמת מוסד חינוך (אולפנא לבנות) – 3,845.680 ₪.

תב"ר 807 – משרד הפנים – כבישים ומדרכות, רח' דוד המלך – יהושע בן נון

                                                                         250,000 ₪.

 

אריה סוד מגיע

 

סע' 2:  הקצאת מקרקעין – דיון בהמלצת ועדת הקצאות 

                         1. "מקלט ציבורי ליד בנין 22  - לא הועמד להקצאה. בשימוש אגף החינוך"

ישראל ברמסון: מציע לקבל החלטה – לתת מקום לעמותת "עץ חיים" שהועדה לא הקצתה לה שום נכס. נחשוב ביחד ונמצא להם מקום. החלטת הועדה גרמה להם עוגמת נפש גדולה כי הם הגישו בקשה מסודרת על הנכס הזה שהופיע בפרסומים שהוצאנו לפני זמן רב כמיועד להקצאה.

מרדכי סעייד:    אני מציע כן להקצות אותו.

                        

מלאכי לוינגר:    מציע לבדוק אפשרויות להקצאה ל"עץ חיים" בהתייעצות איתם ונביא זאת לדיון והחלטה בישיבת המועצה הבאה.

 

הצבעה על הצעת ישראל ומלאכי: בעד – פה אחד

                        

הוחלט למצוא לעמותת ביכנ"ס "עץ חיים" נכס להקצאה בהתייעצות איתם.

הנושא יעלה לדיון והחלטה בישיבת המועצה הבאה.

 

                        

                         2. "מקלט ציבורי ליד בנין 24"המלצת הועדה: לעמותת "חסדי אבות" – אולם הרצאות ושמחות בתנאי שתפעילו עפ"י החוק עם אישור כל הגורמים המוסמכים תוך 6 חודשים".

מלאכי לוינגר:    מציע שאם לא יעמדו בתנאי שקבעה הועדה, הנושא יובא לדיון חדש במועצה.

                                                             

הצבעה על המלצת הועדה ומלאכי: בעד – פה אחד

                        

                   

הוחלט להקצות את מקלט ציבורי ליד בנין 24 - ת.ב.ע. 510/1, חלקה B'     לעמותת "חסדי אבות" לאולם הרצאות ושמחות, בתנאי שיפעילו עפ"י החוק עם אישור כל הגורמים המוסמכים תוך 6 חודשים. במידה ולא יעמדו בתנאי, יובא הנושא לדיון חדש במועצה

 

                         3. "מקלט ציבורי ליד בנין 25 " המלצת הועדה: "לעמותת "חסדי אבות" מועדון קשישים + המלצה שישמש גם למועדון נוער".

יעקב שרביט:     מציע שעמותת "חסדי אבות" תאגם ותעתיק את פעילותה במקלט 25 למקלט ליד בנין  24 ואת מקלט ליד בנין  25 נקצה לעמותת "עץ חיים".

שמואל קרלין:    מציע להשאיר את מועדון הקשישים במקלט ליד בנין 25 כי זה קרוב למלון שבו מתגוררים הקשישים.

ישראל ברמסון: מציע לא לקחת גם את המקלט הזה מעמותת "חסדי אבות" כי כבר לקחנו להם את מקלט 22. צריך להידבר איתם.

 

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

                        

הוחלט להקצות את מקלט ציבורי ליד בנין   25 (מלון) – ת.ב.ע. 510/1, חלקה B' לעמותת "חסדי אבות" מועדון קשישים + המלצה שישמש גם למועדון נוער.

 

                         4. "מקלט ציבורי ליד בנין 406"המלצת הועדה: "לעמותת חב"ד קרית ארבע בית כנסת וקייטנות קיץ + שימוש משני לקהילת בני מנשה לבית כנסת ופעילות".

 

שמואל קרלין:    מציע לא להקצות את המקלט לשמוש משני ל"בני מנשה" כפי שממליצה הועדה, כי כבר קיימת במקלט הזה פעילות תורנית ובית כנסת של עולים מרוסיה במסגרת חב"ד במשך שנים רבות ואלה 2 קבוצות שונות לגמרי מבחינה מנטלית וזה עלול לגרום לבעיות.

ישראל ברמסון: מציע להשאיר את המקלט לשימוש חב"ד בלבד כי:

                         (א) פועל שם במשך עשרות שנים, בית כנסת של חב"ד שמשמש גם כביכנ"ס שכונתי של אזור 400.

                         (ב) במשך השנים הקהילה שם התגבשה והשקיעה הרבה כסף במקלט.

                         (ג) יש קבוצות של עולי רוסיה שמתפללים שם וזה הצביון של ביהכנ"ס ואין שום סיבה לערב אותם עם קבוצה אחרת.

                         (ד) שמוש משני ל"בני מנשה" יצור בעיות.

                         (ה) צריך למצוא פתרון אחר ל"בני מנשה".

 

הצבעה על הצעת שמואל וישראל: בעד – פה אחד.

 

הוחלט להקצות את מקלט ציבורי ליד בנין 406 – ת.ב.ע. 510/1, חלקה A' לעמותת חב"ד קרית ארבע לבית כנסת ופעילות קיץ.

 

שמואל עוזב את הישיבה

 

                         5. "מבנה יביל "גבעת האבות"המלצת הועדה: לעמותת "בארה של מרים" – בית כנסת ללימוד תורה ופעילות חינוכית לילדי השכונה.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

הוחלט להקצות  מבנה יביל "גבעת האבות" – ת.ב.ע. 510/11, חלקה 18 לעמותת "בארה של מרים" – בית כנסת ללימוד תורה ופעילות חינוכית לילדי השכונה.

 

                         6. "מבנה גן (פסג"ה לשעבר) – המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר, מעון יום לילדים.

                         נימוקים: עמותה מקומית שהכנסותיה חוזרות לתושבים, שלה תרומות מוכחות לרווחת הציבור בנושא תרבות וחינוך בתחום המועצה. גוף רציני ומוכר, פועל בגיבוי הרשת הארצית "התחלה חכמה" המפעילה מעונות".

ישראל ברמסון: מציע  לפרסם מכרז על המבנה הזה, כי מעון יום זה דבר רווחי ואנו צריכים למסור את הנכס למי שיתן הצעה הכי טובה, שיכולה להתבטא - במחיר זול יותר להורים, אולי בארוחת צהריים לילדים וכדו'. מי קבע שהקריטריון היחידי הוא זה מה שקבעה הועדה שהכסף ישאר בקריה?

בן ציון גופשטיין: מציע לשבת עם "נאות מרגלית" ולשמוע מה יש להם להציע. יתכן שההצעה שלהם תהיה טובה יותר לאזרח הקטן.

מלאכי לוינגר:    מציע לקבל המלצת הועדה שנתנה העדפה למתנ"ס בגלל שהרווחים ישארו אצלנו. כמו"כ עשינו פה החלפת מבנים בין מח' החינוך שהחלה להפעיל את פסג"ה במבנה שהמתנ"ס הפעיל בו את סניף אריאל ובמקום זה נתנו למתנ"ס את מבנה הפסג"ה שהתפנה.    

אריה סוד:         מציע להקצות את המבנה למתנ"ס  שפועל במסגרת רשת "התחלה חכמה" שפועלת בכל הארץ והקריטריונים והמחירים בכל המעונות הם שווים בכל מקום.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – 4 (מלאכי, יהושע, אריה, יעקב)

                                                               נגד – 2 (ישראל, מרדכי)

                                                             נמנע  - 1 (בן ציון)

                        

הוחלט להקצות מבנה גן (פסג"ה לשעבר)- ת.ב.ע. 510/1/7 חלקה II למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר, מעון יום לילדים.

 

                         7. "מבנה יביל + 2 קרוואנים ליד בריכת השחיההמלצת הועדה: למרכז הקהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – בית כנסת ופעילות תורנית לנוער"

ישראל ברמסון: מציע להקצות את המבנים כביכנ"ס לשימוש עיקרי ופעילות נוער כפעילות משנית כי:

                         א. בישיבת ועדה מקומית מינואר 2010, הציג ראש המועצה את המבנים האלה כבקשה לביכנ"ס ומרכז רוחני ובהתאם לכך הגיש תוכניות ובקשות למשרדי ממשלה רלוונטים

                         ב. תושבים מבוגרים מאזור המדורגים זקוקים לביכנ"ס קרוב  לביתם.

 

הצבעה: המלצת ועדת הקצאות: בעד – 4 (מלאכי, יעקב, אריה, יהושע).

                                  הצעת ישראל: בעד – 3 (ישראל, מרדכי, בן ציון).

 

                        

הוחלט להקצות מבנה יביל + 2 קרוואנים ליד בריכת השחיה , ת.ב.ע. 510/1/6 חלקה 2, למרכז הקהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – בית כנסת ופעילות תורנית לנוער.

 

מרדכי עוזב את הישיבה.

                         8. אולם ספורט - המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר –חוגים, תחרויות, משחקים, טורנירים ופעילות גם לאולפנא.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

                        

הוחלט להקצות אולם ספורט, ת.ב.ע. 510/1/6, חלקה 1' למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – חוגים, תחרויות, משחקים, טורנירים ופעילות גם לאולפנא.

 

                         9. אולם ספורט ר"מ – המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר חוגים, תחרויות, משחקים, טורנירים ופעילות גם ליתק"א.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

הוחלט להקצות אולם ספורט רמת ממרא – ת.ב.ע. 510/18 חלקה 2' למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – חוגים, תחרויות, משחקים, טורנירים ופעילות גם ליתק"א

 

                         10. מבנה יביל נופי ממרא – המלצת הועדה: לעמותת ביכנ"ס הכללי "נופי ממרא" – תפילות ופעילות תורנית למבוגרים ונוער.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

הוחלט להקצות מבנה יביל נופי ממרא – ת.ב.ע. 510/22, חלקה 301' לעמותת ביכנ"ס הכללי "נופי ממרא" – תפילות ופעילות תורנית למבוגרים ונוער.

 

11.   מבנה ת.ב.ע. 510/1/6 חלקה 7המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – בריכת שחיה קורסים ופעילות.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

הוחלט להקצות מבנה ת.ב.ע. 510/1/6 חלקה 7' למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – בריכת שחיה,  קורסים ופעילות.

 

12.   מבנה דו קומתי ת.ב.ע. 510/1/6 – חלקה 2המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – חדרי חוגים, הרצאות, הצגות, מוסיקה ומשרדים.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

                        

הוחלט להקצות מבנה דו קומתי ת.ב.ע. 510/1/6 חלקה 2' למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – חדרי חוגים, הרצאות, הצגות, מוסיקה ומשרדים.

 

 

13.   אולם מופעים המלצת הועדה: למרכז הקהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – מופעים, הצגות, סרטים.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

                        

הוחלט להקצות אולם מופעים ת.ב.ע. 510/1/6 למרכז הקהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – מופעים, הצגות, סרטים.

 

14.   מבנה סמוך לפארק בר"מ המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – פעילות נוער ו"אריאל" בנות ר"מ.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

הוחלט להקצות  מבנה סמוך לפארק ברמת ממרא – ת.ב.ע. 510/12 חלקה 4'  למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – פעילות נוער ו"אריאל" בנות ר"מ.

 

                         15 . מבנה קומה ב' ליד מגרש ספורט ביה"ס ת"ת המלצת הועדה: למרכז הקהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – פעילות נוער ו"אריאל" בנים.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

הוחלט להקצות מבנה קומה שניה ליד מגרש ספורט ביה"ס ת"ת – ת.ב.ע. 510/1, חלקה ז' למרכז הקהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – פעילות נוער ו"אריאל" בנים.

 

16.   מבנה + קרוואן ליד חדר אוכל אולפנא המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע  חברון ע"ר – פעילות נוער ו"בני עקיבא" בנים.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

הוחלט להקצות מבנה + קרוואן ליד חדר אוכל אולפנא – ת.ב.ע. 510/1, חלקה ז' למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – פעילות נוער ו"בני עקיבא" בנים.

 

                         17. מבנה דו קומתי ליד ממ"ד ר"מ המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – לפעילות נוער ו"בני עקיבא" ר"מ.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

                        

הוחלט להקצות מבנה דו קומתי ליד בי"ס ממ"ד רמת ממרא – ת.ב.ע. 510/12, חלקה 4'  למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר לפעילות נוער ו"בני עקיבא" ר"מ.

 

 

                         18.   מבנה דו קומתי מרכז פיס אזור תעשיה א' – המלצת הועדה: למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – פעילות נוער, בית"ר, מועדון, בית נוער.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

                        

 

הוחלט להקצות מבנה דו קומתי – "מרכז פיס" באזור התעשיה שלב א' – ת.ב.ע. 510/16/1 חלקה 3' למרכז קהילתי קרית ארבע חברון ע"ר – פעילות נוער, בית"ר, מועדון, בית נוער.

 

 

                         19 .  מבנה בבנין המועצה קומה ג' המלצת הועדה: לעמותת "מוזיאון ארץ יהודה" – מוזיאון ארץ יהודה.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

                        

הוחלט להקצות מבנה בבנין המועצה קומה ג' – ת.ב.ע. 510/1, חלקה טו' לעמותת "מוזיאון ארץ יהודה" – מוזיאון ארץ יהודה.

 

                         20.   מבנה בשכונת "נופי ממרא" – ת.ב.ע. 510/22, חלקה 301 המלצת הועדה: למרכז הקהילתי קרית ארבע, למעון יום לגיל הרך. עמותה מקומית שהכנסותיה חוזרות לתושבים, שלה תרומות מוכחות לרווחת הציבור בנושא תרבות וחינוך בתחום המועצה. גוף רציני ומוכר, פועל בגיבוי הרשת הארצית "התחלה חכמה" המפעילה מעונות.

ישראל ברמסון: אני מציע לא לקיים הצבעה לגבי הנכס הזה כי:

                         (א) אין בפרוטוקול הועדה נימוקים להצבעתם כפי שנדרש בתקנון.

                         (ב) ההצבעה היא כפיות טובה כלפי "נשות חרות" שכבר 20 שנה מפעילה בחרסינה מעון יום והמעון הספציפי הזה פועל על ידם בהצלחה כבר 3 שנים.

                         (ג) הועדה לא הזמינה אותם לדיון ולא שמעה את דעתם.

                         (ד) כפי שאמרתי  בנכס מס' 6, אמורה היתה להיבדק במקרה זה אופציה של מכרז, כי מדובר פה בעסק כלכלי לחלוטין.

בן ציון גופשטיין: מציע לשמוע אותם. השיקול הוא לא רק מה יכניס יותר כסף למתנ"ס. יש עוד שיקולים שצריך לקחת בחשבון כגון: מה טוב לילדים וליישוב.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – 3 (אריה, יהושע, מלאכי)

 

             הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 2 (ישראל, בן ציון)

                                                     נמנע – 1 (יעקב)

 

הוחלט להקצות מבנה בשכונת "נופי ממרא" – ת.ב.ע. 510/22, חלקה 301 למרכז הקהילתי קרית ארבע, למעון יום לגיל הרך.

 

 

                         21. אולם בביה"ס קומה א' מתחת לת"ת המלצת הועדה: בשלב זה המצב הקיים ישאר- לאולפנא לבנות ולביכנ"ס הכללי – לחדר אוכל ומטבח אולפנא + ביכנ"ס הכללי חברון כדייר משנה וזאת כל עוד האולפנא שם.

 

הצבעה על המלצת הועדה: בעד – פה אחד

 

                        

הוחלט להקצות אולם בביה"ס קומה א' מתחת לבי"ס ת"ת – ת.ב.ע. 510/1, חלקה ז' לאולפנא לבנות– לחדר אוכל ומטבח + ביהכנ"ס הכללי חברון כדייר משנה וזאת כל עוד האולפנא שם.

 

סע' 3:  קבלת סקירה מקדימה בכתב ודיון בישיבה על מצבם של כלל הנכסים, מבנים, שטחים השייכים למועצה ולכלל יחידות הסמך שלה או גופים שלמועצה יש מניות בהם או שהמועצה בעלת השליטה בגופים אלו: מעמדם של הנכסים; מידת הניצולת שלהם; פוטנציאל השכרה ומכירה; וכן אפשרויות ורעיונות נוספים העומדים על הפרק לגבי הנכסים השונים.

 

ישראל ברמסון: מציע לדחות את הדיון בנושא זה, שהוא לא עפ"י בקשת חברי האופוזיציה כפי שמצוין בזימון, אלא בהתאם להחלטת מועצה. כמו"כ רשימת הנכסים לא נשלחה שבועיים לפני הישיבה כפי שהוחלט.

 

הדיון בנושא זה נדחה והחברים מתבקשים לשלוח לאבי נייר הערות תוך שבועיים וההערות ישלחו עם הזימונים  לישיבה הבאה.

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי    שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

שש/דרעבור לתוכן העמוד