• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2011

שהתקיימה ביום ראשון, ו' ניסן תשע"א (10 באפריל 2011)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, אריה סוד, מרדכי סעייד, יהושע שני, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, בן ציון גופשטיין.

 

נוכחים:                שולי שמעון, אבי נייר.

 

סדר יום:              1. הקצאת מקרקעין – המשך דיון.

                            2. דיון על מצבם של כלל הנכסים, מבנים ושטחים השייכים למועצה ולכלל יחידות הסמך שלה או גופים שלמועצה יש מניות בהם או שהמועצה בעלת השליטה בגופים אלו: מעמדם של הנכסים; מידת הניצולת שלהם; פוטנציאל השכרה מכירה; וכן אפשרויות ורעיונות נוספים העומדים על הפרק לגבי הנכסים השונים.

                            3. דרישה לקיצוץ דרסטי במחירי הארנונה לעסקים (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין).

 

 

סע' 1: הקצאת מקרקעין – המשך דיון.

ישראל ברמסון:    מציע (א) לבדוק האם יש עוד מקלטים שניתן לפרסם אותם להקצאה. (ב) לבדוק את הטענה שמקלט ליד בנין 27 שייך לישיבת ניר. זה מעולם לא היה בשימושם אלא בשימוש המועה"ד.

 

מלאכי לוינגר:       מציע להתחיל תהליך הקצאה עפ"י הנוהל לגבי 2 מקלטים ציבוריים נוספים - ליד בנין 404 ובנין 27 שלא נכללו בפרסום הקודם.

                            אבי נייר יבדוק עם עמותת ביכנ"ס "עץ חיים" שלא הוקצה להם נכס בשלב הנוכחי, האם הם רוצים בינתיים לפעול באופן זמני במקלט ליד בנין 27 , או ליד בנין 25 יחד עם מועדון הקשישים שפועל שם.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – פה אחד

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 4/2011 מיום 10/4/2011

הוחלט להתחיל בהליך הקצאה ל-2 מקלטים ציבוריים – ליד בנין 27 וליד בנין 404.

אבי נייר יבדוק עם עמותת ביכנ"ס "עץ חיים" האם הם רוצים לפעול באופן זמני במקלט ליד בנין 27 או ליד בנין 25, יחד עם מועדון הקשישים שפועל שם.

 

 

 

 

 

סע' 2: דיון על מצבם של כלל הנכסים, מבנים ושטחים השייכים למועצה ולכלל יחידות הסמך שלה או גופים שלמועצה יש מניות בהם או שהמועצה בעלת השליטה בגופים אלו: מעמדם של הנכסים; מידת הניצולת שלהם; פוטנציאל השכרה מכירה; וכן אפשרויות ורעיונות נוספים העומדים על הפרק לגבי הנכסים השונים.

ישראל ברמסון: מציע להקים פורום שידון בסוגיה האם להוציא את הנכסים הפנויים בבנין המועצה ובבנין החממה הטכנולוגית שיתפנה בקרוב בעקבות עזיבת מופ"ת ביהודה לגוש עציון.

                            ממהלך כזה נרוויח גם מיסי ארנונה ואגרת שמירה.

מלאכי לוינגר:       מציע לא למהר למכור נכסים. מוכן לדון על כל מבנה פנוי, הכל שקוף וברור. אנו עושים כל מאמץ שמופ"ת ביהודה ישארו בקריה.

 

סע' 3: דרישה לקיצוץ דרסטי במחירי הארנונה לעסקים

ישראל ברמסון: מציע לעשות חשיבה מחודשת להפחית את שיעור הארנונה לעסקים שתהיה כמו ברשויות השכנות. אנו יקרים מהם בין פי 1.5 ל- 3.5 .שמעתי שנגריה גדולה שהיתה אמורה להגיע לפה, התחרטה בגלל יוקר הארנונה.

אריה סוד:            מציע להקים ועדה בת 3 חברים – 2 חברי מועצה וגזבר שתבדוק ביסודיות את נושא תעריפי הארנונה בישובים כמו בית אל ועלי, שדומים לנו. אנו לא צריכים להיות הכי יקרים באזור. ממצאי הועדה יוצגו למועצה שתדון ותחליט על כך.

מלאכי לוינגר:       מציע לצוות הבדיקה הזה את ישראל ברמסון, אריה סוד והגזבר, שיבחנו את הנושא ויגישו הצעה לאישור המליאה.

ישראל ברמסון: מציע שהממצאים יובאו לישיבת המועצה הבאה.

מלאכי לוינגר:       מציע שהממצאים יובאו כמה שיותר מהר.

אריה סוד:            מציע שההחלטות שיתקבלו יחולו מינואר 2011.

 

הצבעה : בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 4/2011 מיום 10.4.2011

הוחלט למנות צוות לבדיקת תעריפי ארנונה לעסקים ברשויות באזור הדומות לקרית ארבע. ממצאי הועדה יובאו כמה שיותר מהר בפני המליאה שתדון ותחליט בנושא.

חברי הצוות הם: ישראל ברמסון, אריה סוד וגזבר המועצה מר יצחק ויניק.

 

 

מלאכי מעדכן על נסיעה אפשרית שלו לארה"ב למשך 6 ימים, אחרי יום העצמאות.

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                               שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 עבור לתוכן העמוד