• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2011

שהתקיימה ביום א', ג' סיון תשע"א (5 ביוני 2011)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יהושע שני, שמואל קרליין, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, בנציון גופשטיין.

 

לא משתתף:       יעקב שרביט.

 

נוכח:                 שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

סדר יום:           1. אישור תברי"ם (עפ"י רשימה שנשלחה ב- 23/5/11 ו- 25/5/11).

                         2. מינוי מחליף למאיר לפיד בועדות השונות

                         3. שיפור השרות והנגישות לאזרח למחלקות המועצה ("אחים")

                         4. דרישה לניצול השטחים הציבוריים בבנייני 500 והפיכתם לשימושיים ויעילים לרווחת תושבי השכונה, כגון פינות ישיבה, מתקני כושר ומתקני משחקים לילדים ("קריה נאמנה").

ישראל ברמסון:  אנו מבקשים לתקן את הפרוטוקול של ישיבת מועצה מס' 4/2011. בסע' 3: דרישה לקיצוץ דרסטי במחירי הארנונה לעסקים, הוצגו מס' הצעות ונערכה הצבעה והתקבלה פה אחד. בסיכום ההחלטה שנרשמה בפרוטוקול הובאו רק חלק מההצעות ואילו חלק אחר מההצעות לא הוכנסו לסיכום ההחלטה בפרוטוקול.

סע' 1: אישור תברי"ם

מלאכי לוינגר:    מבקש לאשר התברי"ם דלהלן:

1.       תב"ר 814 – מינהל המים – מיגון מתקני מים  - 200,000 ₪

2.       תב"ר 815 – מינהל המים – תוכנית אב לצילום פנים של צנרת ביוב - 35,000 ₪

3.       תב"ר 816 – משרד התחבורה – הסדרי בטיחות וגישה לאולפנא - 1,080,000 ₪.

4.       תב"ר 817 – משרד התחבורה – הסדרים תחבורתיים "דרך חיים" - 250,000 ₪.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 7/2011 מיום 5/6/2011

הוחלט לאשר את התברי"ם דלהלן:

תב"ר 814 – מינהל המים – מיגון מתקני מים  - 200,000 

תב"ר 815 -  מינהל המים – תוכנית אב לצילום פנים של צנרת ביוב- 35,000 ₪

תב"ר 816 – משרד התחבורה – הסדרי בטיחות וגישה לאולפנא - 1,080,000 ₪.

תב"ר 817 – משרד התחבורה – הסדרים תחבורתיים "דרך חיים"- 250,000 ₪

 

יהושע ושמואל עוזבים

 

 

 

 

סע' 2:  מינוי מחליף למאיר לפיד בועדות השונות

 

יורד מסדר היום

 

סע' 3: שיפור השרות והנגישות לאזרח למח' המועצה

ישראל אזולאי:  מציע:

1.       ראש המועצה והמזכיר ידאגו להכניס למודעות עובדי המועצה לתת שירות יעיל ואדיב לתושבים  ולארגן את משרדי המחלקות עם פינות המתנה לקהל, באופן מכובד וראוי.

2.       ראש המועצה ומנהלי מחלקות יקבעו מידי שבוע יום פתוח לקבלת קהל, כפי שמקובל בכל הערים. התושב צריך להרגיש שמקבלים אותו בכבוד ולא שעושים לו טובה.

3.       המועצה תבדוק רכישת משאית טיאוט, כי כיום מצב הנקיון ברחובות ביישוב הוא ממש קטסטרופלי.

אריה סוד:         מציע לצרף את ישראל אזולאי לצוות שמלאכי הקים לאחרונה שבוחן כיצד ניתן לשפר את חזות מבנה המועצה ואת הנגישות והשרות לציבור, כולל ארגון מחדש של מח' הגביה.

                         מציע לפרסם לציבור באתר המועצה את שעות קבלת קהל במחלקות השונות.

ישראל ברמסון: מציע:

1.       להתייחס לציבור התושבים שמגיעים לקבל שירות במשרדי המועצה ביחס מכובד וראוי ע"י שיפור השירות והנגישות.

2.       תוקם ועדה בהרכב ישראל אזולאי – יו"ר, ישראל ברמסון, אריה סוד, מזכיר המועצה ומנהל מח' שפ"ע לבחינת הנושאים השונים שהועלו פה. הועדה תעמוד בעקרון על כל הפתרונות וכל האפשרויות העומדות על הפרק.

אני מציע שבועדה הזו ישבו גם נציגים מכל גווני הקשת בקריה. המלצות הועדה

יועלו וידונו בפני מליאת המועצה.

מציע לבדוק בזהירות את רכישת משאית הטיאוט כפי  שהציע אזולאי, כי כרוך בזה ענין אנושי.

מלאכי לוינגר:    מציע למי שמעוניין להצטרף לועדת שפ"ע בראשות יעקב שרביט. אין צורך בהקמת ועדה נוספת.

 

הצבעה על הצעת אזולאי : בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 7/2011 מיום 5/6/2011

1. ראש המועצה והמזכיר ידאגו להכניס למודעות עובדי המועצה לתת שירות יעיל ואדיב לתושבים  ולארגן את משרדי המחלקות עם פינות המתנה לקהל, באופן מכובד וראוי.

2. ראש המועצה ומנהלי  מחלקות יקבעו מידי שבוע יום פתוח לקבלת קהל, כפי שמקובל בכל הערים.  

3. המועצה תבדוק רכישת משאית טיאוט..

 

 

 

ישראל ברמסון: מציע לבחור צוות מצומצם לטפל רק בנושא שיפור השרות והנגישות לתושב בבנין המועצה. זה הנושא שעלה עכשיו לסדר היום ואין לזה שום קשר לשיפור פני העיר. כך הנושא הזה יטופל ביתר יעילות.

                         מציע לצוות את אזולאי ישראל יו"ר, ברמסון, שולי ועוזי. הצוות יגיש את המלצותיו הראשוניות כבר בישיבת המועצה הבאה.

ישראל אזולאי:  מציע שברמסון ואני נצטרף לועדת שפ"ע ששרביט הוא היו"ר שלה,בתנאי שלועדה יהיה מנדט לטפל בנוסף לשפ"ע , גם בנושא שיפור השירותים והנגישות לציבור הרחב.

 

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 3 (ברמסון, גופשטיין, סעייד)

                                                                              נגד – 3 (לוינגר, סוד, אזולאי)

 

הצעת ברמסון  לא התקבלה

 

הצבעה על הצעת אזולאי: בעד – 3 (אזולאי, לוינגר, סוד)

                                                        נגד – 3 (ברמסון, סעייד, גופשטיין)

 

הצעת אזולאי לא התקבלה

 

סע' 4: דרישה לניצול השטחים הציבוריים בבנייני 500 והפיכתם לשימושיים ויעילים לרווחת תושבי השכונה, כגון פינות ישיבה, מתקני כושר ומתקני משחקים לילדים

 

ישראל ברמסון: מציע:

א.      המועצה תחל בבדיקה מיידית של פיתוח המדרון המזרחי של בנייני 500 לכל אורכו ע"מ לפתחו ולשדרגו לפינות מועילות לרווחת התושבים.

ב.      בין השאר, מוצע לפתח את המדרון – לפינות ישיבה, מתקני שעשועים, מקומות לרכיבת ילדים ע"ג אופניים וכיו"ב.

ג.        הכספים לפיתוח השטח לא יהיו מהתקציב השוטף של המועצה, אלא מתקציבי פיתוח של משרדי הממשלה – תברי"ם. כך לא תיפגע הפעילות השוטפת של המועצה.

ד.      ראש המועצה ומהנדס המועצה ידווחו תוך חודשיים למליאת המועצה על ההתקדמות בנושא זה.

הנימוקים להצעה:

1.       לאורך שנים אזור בנייני 500 הוזנח  בגלל המבנה הטופוגרפי שלו.

2.       הנגישות לגני השעשועים בקריה טומנת בחובה בעייתיות עקב הצורך במעבר כבישים.

מלאכי לוינגר:    אני מציע שתפנו למנהל מח' שפ"ע ולמזכיר המועצה עם הצעות מעשיות. אנו מגבשים כרגע תוכנית יחד עם משרד השיכון ל"מתיחת פנים"  ושיקום האזור הזה.

 

 

 

 

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, אזולאי, גופשטיין, סעייד)

                                                       נמנע   - 2 (מלאכי, סוד)

 

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 7/2011 מיום 5/6/2011

הוחלט:  א.  המועצה תחל בבדיקה מיידית של פיתוח המדרון המזרחי של בנייני

                     500 לכל אורכו ע"מ לפתחו ולשדרגו לפינות מועילות לרווחת

                     התושבים.

ב.      בין השאר, מוצע לפתח את המדרון – לפינות ישיבה, מתקני שעשועים, מקומות לרכיבת ילדים ע"ג אופניים וכיו"ב.

ג.         הכספים לפיתוח השטח לא יהיו מהתקציב השוטף של המועצה אלא מתקציבי פיתוח של משרדי הממשלה – תברי"ם.

ד.      ראש המועצה ומהנדס המועצה ידווחו תוך חודשיים למליאת המועצה על ההתקדמות בנושא זה

 

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי       שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

שש/דר

 

 

                        

 

 עבור לתוכן העמוד