• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/2011

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, שמואל קרלין, ישראל אזולאי, יעקב שרביט, מרדכי סעייד (מגיע בסע' 3), בנצי גופשטיין (מגיע בסע' 4).

 

לא משתתפים: יהושע שני, ישראל ברמסון.

 

נוכחים: שולי שמעון, דוד נוביק.

 

סדר יום: 1. אישור תברי"ם

2. מינוי יו"ר ועדת מכרזים

3. שיפור חזות חצר הבניינים בקרית ארבע ("אחים").

4. היערכות לאירועי ספטמבר (כל הסיעות).

 

סע' 1: אישור תברי"ם

מלאכי לוינגר: מציע לאשר התברי"ם הבאים:

תב"ר 826 – פקע"ר – שיקום דרך בטחון 9,775 ₪

תב"ר 827 – פנים – שדרוג מרכיבי בטחון 2011 – 30,000 ₪

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 11/2011 מיום 12/9/2011

הוחלט לאשר את התברי"ם דלהלן:

תב"ר 826 – פקע"ר – שיקום דרך בטחון 9,775 ₪

תב"ר 827 – פנים – שדרוג מרכיבי בטחון 2011 – 30,000 ₪

 

סע' 2: מינוי יו"ר ועדת מכרזים

אריה סוד: מציע שישראל אזולאי יהיה יו"ר ועדת מכרזים במקומי.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 11/2011 מיום 12/9/2011

הוחלט למנות את ישראל אזולאי כיו"ר ועדת מכרזים במקומו של אריה סוד.

 

מרדכי סעייד מגיע

 

 

סע' 3: שיפור חזות חצר הבניינים בקרית ארבע

ישראל אזולאי: מציע לפעול לשיפור חזות חצר הבניינים המשותפים בקרית ארבע באותה מתכונת שנעשתה בבנין 403.

אני מציע:

א. המועצה תקצה לדיירים טפטפות וסיוע כספי בסך של 250 ₪ והדיירים גם הם יתנו את חלקם לצורך רכישת שתילים, לטיפוח וגינון החצר.

ב. המועצה תיתן ייעוץ ותלווה את המבצע הזה באמצעות אנשי מקצוע מטעמה – שפ"ע, גינון, חשמל וכיו"ב.

ג. נקיון החצר, השתילה ועבודות התאורה תהיה באחריות הדיירים ובתאום עם המועצה.

ד. לפרסם בעיתון היישובי דברי הסבר לתושבים על הרווח שיהיה להם כתוצאה משיפור חזות הבניינים בצרוף תמונות מבנין 403 שהוצגו בפניכם.

יעקב שרביט: מציע לקראת הישיבה הבאה, להכין אומדן עלויות מדוייק של המבצע הזה, לקבוע קריטריונים איזה בנין זכאי להשתתף במבצע ולראות איך משווקים זאת לתושבים ולהסביר להם את מחוייבותם בתחזוק הגינון והנקיון.

הרעיון הוא מבורך אך כרגע הוא גולמי בלבד.

אריה סוד: מציע להכין תוכנית עבודה וקביעת קריטריונים ולחשב מהן העלויות הצפויות ולהכניסם לתקציב 2012. צריך לעבוד מול ועד הבנין או הכניסה.

מרדכי סעייד: מציע לבדוק עד כמה ההצעה היא מציאותית. 250 ₪ לכל בנין לא יספיקו. להערכתי, תוכנית כזו ל- 50 בניינים, יכול להסתכם אפילו ב- 100,000 לשנה.

מלאכי לוינגר: מציע שישראל אזולאי יפגש עם עוזי כהן מנהל שפ"ע וגרשון גולדמן אחראי על ועדי הבתים, כדי לגבש הצעה פרקטית ומפורטת לגבי התוכנית והעלויות וזה ידון בישיבת המועצה הבאה.

 

בן ציון גופשטיין מגיע

סע' 4: היערכות לאירועי ספטמבר

הרבש"צ דוד נוביק נותן סקירה ודווח על הנושא.

יעקב שרביט: מציע לפרסם לתושבים הנחיות ומידע כיצד לנהוג. לעדכן שהמועצה נערכת ומתקיימים דיונים ותרגילים לתרחישים השונים.

שמואל קרלין: מציע שההסברה תהיה בשפות עברית, אנגלית ורוסית.

אריה סוד: מציע שהמועצה תיערך ותכין את המערכות כולל מל"ח, כדי לאפשר תפקוד נורמלי גם בימים קשים.

מלאכי לוינגר: מציע להודיע לתושבים לאחר התרגילים שנבצע (ביום רביעי – אירוע בטחוני באחד ממוסדות החינוך וביום חמישי – "שולחן מלחמה", שבו נתרגל עם כל הגורמים תרחישים שונים), שאנו נערכים ואל מי עליהם לפנות כאשר קורה משהו מבלי לפרט תרחיש קיצון שאנו לא יודעים מהו ואם בכלל יקרה. המסר לציבור צריך להיות מרגיע ולא מדאיג.

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד