• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 1/2012

 

משתתפים:     מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, שמואל קרלין, מרדכי סעייד (עזב במהלך הישיבה), יעקב שרביט (עזב במהלך הישיבה).

לא משתתף:   יהושע שני.

נוכחים:           שולי שמעון, חיים שחר, עו"ד תמיר יחיא.

 

סדר יום:    תקציב 2012

ברמסון מעיר על כך שלא צורפו דברי הסבר לתקציב כנדרש בתקנון.

עפ"י דרישת ברמסון, גופשטיין וסעייד, משך הדיון נקבע ל- 6 שעות.

מלאכי לוינגר:          אני מציע לאשר את הצעת התקציב לשנת 2012. יחד עם זאת, אני רוצה לציין כי בשנה האחרונה זכתה המועצה לקבל תקציבי פיתוח מכובדים ממשרדי הממשלה השונים, אך לצערנו הרב, ההתמודדות עם השוטף אינה פשוטה. בעוד הפעולות וההוצאות השוטפות גדלות, התקציבים בגין השוטף קטנים עקב קיצוץ בתקציבי הממשלה. יכול להיות שכבר במהלך שנה זו, נצטרך פעם נוספת להתאים את עצמנו לתקציבי משרד הפנים ולהיכנס לתהליך קיצוץ נוסף בתקציב הרשות.

                               במהלך הכנת התקציב, פעלנו להעביר לא מעט מההוצאות ע"ח תברי"ם ותקציבי פיתוח שונים מתוך רצון להמשיך ולפתח את פני העיר. בתקציבי חינוך וחברה, אנו מודעים לצרכים הרבים ופועלים ע"מ לייעל את עבודת מחלקות המועצה, תוך הרחבת התקציבים השוטפים וגיוס תקציבים נוספים ממשרדי הממשלה השונים. אין ספק שהאתגרים החברתיים הולכים וגדלים בד בבד עם הצורך לשיפור פני העיר ושמירה על סטנדרטים מתאימים של שרות לציבור ואני מקווה שנוכל ביחד לעמוד באתגרים אלו ולהצעיד את עירנו קדימה.

ישראל אזולאי:         מציע את השינויים הבאים להצעת התקציב:

                               סע' 173210751 "בנין עיר" (מותנה) – 100,000 ₪ במקום 50,000 ₪.

                               סע' 174600750 "גנים ונטיעות עבודות קבלניות" 360,000 ש"ח במקום 300,000 ש"ח

                               סע' 174600752 "הוצאות גינון" (מותנה) – 70,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 181000760 "חינוך – הקצבה מיועדת לבטיחות" – 80,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 185100820 "קופת העיר" – 60,000 ₪ במקום 40,000 ₪.

ישראל ברמסון:       מציע שינויים דלהלן להצעת התקציב :

                               סע' 161400110 "יחסי ציבור משכורות" – 11,000 ₪ בתוספת משכורת של אבי נייר מסע' "קליטה ואכלוס – משכורות" .

                               סע' 161400750 – "יחסי ציבור עבודות קבלניות" 60,000 - ₪ במקום – 120,000  -₪.

                               סע' 161610750 – "השתלמויות מועצה כללית" 100,000 – ₪ במקום 50,000 – ₪.

                               סע' 171230740 "איסוף, ביעור אשפה – כלים" 100,000 – ₪ במקום 10,000 – ₪.

                               סע' 171250431 "שירותים ציבוריים – מים וחומרים" – 50,000 ₪ במקום 10,000 ₪.

                               סע' 171420110 "פיקוח וטרינרי – משכורת" – 180,000 ₪ במקום 150,000 (התוספת עבור שכר 1/4 משרה ללוכד כלבים).

                               סע' 172200110 "שמירה בטחונית – משכורות" – 900,000 ₪ במקום 800,000 ₪ (התוספת עבור שומר קבוע בג. 18).

                               סע' 172200731 "דלק לרכב בטחון" – 50,000 ₪ במקום 5,000 ₪ (התוספת עבור פטרול בג. 18).

                               סע' 172200752 "השתתפות שמירה במפעלים" – 40,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 172200930 "שמירה בטחונית ציוד לעמדות שמירה" – 20,000 ₪ במקום 0 (תוספת לשיפור עמדות השמירה).

                               סע' 172500750 "כיבוי אש, אימון הישרדות" – 30,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 174300720 – "הארת רחובות חומרים" – 40,000 ₪ במקום 20,000 ₪.

                               סע' 174600752 "הוצאות גינון (מותנה)" – 70,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 174650750 "מתקני שעשועים – אחזקה" – 100,000 ₪ במקום 50,000 ₪.

                               סע' 153300511 "אימוץ חיילים – כיבוד" – 24,000 ₪ במקום 6,000 ₪

                               סע' 181000760 "חינוך – הקצבה מיועדת לבטיחות" – 80,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 181220720 "גני"ל גיל חובה – חומרים" – 30,000 ₪ במקום 20,000 ₪

                               סע' 181220740 "גני"ל גיל חובה ציוד וכלים" – 30,000 ₪ במקום 20,000 ₪.

                               סע' 181320930 "בי"ס יסודיים ציוד יסודי" – 50,000 ₪ במקום 10,000 ₪.

                               סע' 181320933 "בי"ס יסודי ציוד ספורט" – 50,000 ₪ במקום 1,000 ₪.

                               סע' 182300520 "ספריה ציבורית ספרים ועיתונים" – 20,000 ₪ במקום 4,000 ₪.

                               סע' 182410750 "אולם אירועים" – 18,000 ₪ במקום 78,000 ₪.

                               סע' 182700750 "גרעין תורני" – 100,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 182890821 "השתתפות בבית חב"ד" – 100,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 182900810 "מועדון קליעה – הקצבה" 50,000 ₪ במקום 20,000 ₪.

                               סע' 184000760 "פרוייקט "מצילה" – השתת' בפעולות" – 100,000 ₪ במקום 70,000 ₪.

                               סע' 184220844 "ילדים במצוקה – סיוע למשפחה 1025420" – 70,000 ₪ במקום 32,000 ₪.

                               סע' 184360760 "תוכנית בת מצוה – מיועדות" – 50,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 184610844 "מרכז להתפתחות הילד 0622212" – 100,000 ₪ במקום 50,000 ₪.

                               סע' 184630841 "הדרכת העיוור ובני ביתו 0662430" – 20,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 186000110 "קליטה ואיכלוס משכורות" – 340,000 ₪ בניכוי משכורתו של נייר שתועבר לסע' יחסי ציבור – משכורות.

בנצי גופשטיין:        מציע את השינויים הבאים להצעת התקציב:

                               סע' 181000760 "חינוך הקצבה מיועדת לבטיחות" 80,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 182890820 "השתת' בתנועות נוער" – 150,000 ₪ במקום 50,000 ש"ח.

                               סע' 182890821 "השתת' בבית חב"ד" 20,000 ₪ במקום 0.

אריה סוד:               מציע את השינויים הבאים להצעת התקציב:

                               סע' 181000760 "חינוך הקצבה מיועדת לבטיחות" – 80,000 ₪ במקום 0.

                               סע' 182410750 – "אולם אירועים" 96,000 ₪ במקום 78,000 ₪.

                               סע' 182890820 "השתת' בתנועות נוער" 100,000 ₪ במקום 50,000 ₪.

מלאכי לוינגר:          אני מציע לאשר את הצעת התקציב לשנת 2012 עם התיקונים שהוצעו ע"י אזולאי וסוד.

 

ה צ ב ע ו ת:

הצעות ישראל אזולאי: בעד – פה אחד

 

הצעות אריה סוד: השתת' בתנועות  נוער:  בעד – פה אחד

                                         אולם מופעים: בעד – 4 (לוינגר, אזולאי, סוד, קרלין)

 

הצעות משותפות ברמסון  וגופשטיין : בעד – 2 (גופשטיין, ברמסון)

                                                                         נגד – 3 (לוינגר, סוד, קרלין)

                                                                        נמנע – 1 (אזולאי)

 

הצעות גופשטיין שלא משותפות עם ברמסון: היכל התרבות, גרעין תורני, מועדון קליעה)

                                                                      בעד – 1 (גופשטיין) 

                                                                   

הצעות ברמסון שלא משותפות עם גופשטיין : בעד – 1 (ברמסון)

 

הצבעה על הצעת מלאכי על תקציב לשנת 2012 : בעד – 4 (לוינגר, סוד, אזולאי, קרלין)

                                                                                             נגד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

 

החלטה מס' 1 בישיבה מס' 1/2012 מיום 1/1/2012

מאושרת הצעת התקציב לשנת 2012 , ע"ס 55.139,000 ₪ עם התיקונים שהוצעו ע"י אזולאי וסוד.

 

הצבעה על שיא כח אדם לשנת 2012: 145 תקנים: בעד – 4 (לוינגר, סוד, קרלין, אזולאי)

                                                                                               נגד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

 

 

החלטה מס' 2 בישיבה מס' 1/2012 מיום 1/1/2012

אושר שיא כח אדם במועצה לשנת 2012 – 145 משרות

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי   שמעון

                                                                        ראש המועצה               מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד