• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2012

 

משתתפים:      מלאכי לוינגר, יהושע שני, שמואל קרלין, יעקב שרביט, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין, מרדכי סעייד, אריה סוד, ישראל אזולאי.

 

נוכח:                חגי גלס.

 

סדר יום:           1. העדפת תושבי הקריה בבחירת עובדים למועצה וליחידות הסמך הקשורות בה ("קריה נאמנה")

                         2. המשך טיפול באתר הקרוואנים ברמת ממרא (סיעת "אחים" וסיעת "קריה נאמנה").

 

סע' 1. העדפת תושבי הקריה בבחירת עובדים למועצה וליחידות הסמך הקשורות בה

ישראל אזולאי: מציע לתת עדיפות לתושבי קרית ארבע, אם הם מתאימים לתפקיד. אם התפקיד מחייב מגורים במקום, כגון מנהל מח' בטחון, אז להתנות את קבלת המועמד במעבר מגוריו לקרית ארבע.

                         אם נלך בהצעה גורפת שאנו מקבלים רק תושבי הקריה, זה יהיה בעייתי וכולנו עלולים להיפגע מזה, כי מוא"ז הר חברון יחליטו שהם לא מקבלים לעבודה תושבי קרית ארבע.

יעקב שרביט:     מציע שרק אם יש 2 מועמדים – תושב הקריה ותושב חוץ השווים בהתאמתם לתפקיד, אז להעדיף את תושב הקריה. אנו צריכים להיזהר לא לסגור את שערינו בפני תושבי המועצות השכנות שמעסיקים רבים מתושבינו כי גם הם עלולים לנהוג כמונו.

                         צריך להפעיל שיקול דעת בנושא זה, כי יש תפקידים שעדיף דווקא שהעובד לא יהיה תושב המקום.

ישראל ברמסון: מציע:

(1)   המועצה תיתן עדיפות לתושבי קרית ארבע במכרזים לעבודה במועצה וביחידות הסמך שלה – כולל המתנ"ס והחל"פ.

(2)   ראש המועצה יפטר לאלתר את העובד שהצהיר שיש לו תעודת תואר ראשון ובזכות זה נכנס לעבודה, למרות שלא היה לו תואר ראשון ובזכות זה עקף תושבים מהקריה שהציגו את מועמדותם.

(3)   המועצה תחזיר את האמון לתושבי קרית ארבע במכרזים המתפרסמים מעת לעת בדבר בחירת עובדים למועצה וליחידות הסמך שלה.

(4)   המועצה תקים ועדה הכוללת - 2 חברי מועצה, מזכיר המועצה, היועהמ"ש למועצה ומבקר המועצה לבדיקת התלונות שהוצגו בישיבה הנוכחית.

(5)   הנושא יוחזר לדיון תוך חודש ימים מהיום לישיבת מועצה עם המלצות הועדה.

 

 

 

 

הצבעה : הצעת אזולאי: בעד –  6  (לוינגר, אזולאי, קרלין, שני, שרביט, סוד)

               הצעת ברמסון:  בעד – 3 (ברמסון, סעייד, גופשטיין)

 

הצעת אזולאי התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מועצה מס' 2/2012 מיום 29/1/2012

המועצה תיתן עדיפות בבחירות עובדים לתושבי קרית ארבע אם הם מתאימים לתפקיד. במידה והתפקיד מחייב מגורים במקום, אז להתנות קבלת העובד במעבר מגוריו לקרית ארבע.

 

סע' 2: המשך טיפול באתר הקרוואנים ברמת ממרא 

ישראל אזולאי: מציע:

(1)   לבטל את תוקף המכתב שנשלח ע"י החל"פ לדיירי הקרוואנים.

(2)   להמליץ לחל"פ להשאיר את השכירות על 500 ₪.

(3)   המועצה תשקיע מאמצים ומשאבים ותעודד את התושבים לקבל פתרונות מגורים חלופיים שיגובשו  ע"י ועדה של 5 חברים שתורכב מ- 2 חברי מועצה – סוד ואזולאי, נציג החל"פ ו- 2 עובדי מועצה שיקבעו ע"י  מלאכי.

     הועדה תגיש המלצות למליאה תוך חודשיים מהיום.

ישראל ברמסון:  מציע:

(1)   החל"פ לא תעלה ואף תוריד את גובה שכ"ד למחיר של 250 ₪ לחודש, שזה היה המחיר לפני העליה האחרונה לפני כשנתיים. המועצה קיבלה את אתר הקרוואנים במתנה ושכ"ד היה 250 ₪ בהתחשבות במשפחות הספיציפיות שגרות באתר, שאושרו ע"י הועדה המיוחדת של משרד השיכון והוכרו כמשפחות שזקוקות לשכ"ד נמוך.

(2)   החל"פ קרית ארבע תבטל מיידית את המכתבים ששלחה ובה דרישה מהתושבים להתפנות מהאתר עד סוף שנת 2012.

(3)   בכל מקרה של קידום  ותכנון מתחם הקרוואנים, יימצא פתרון דיור לתושבי אתר הקרווואנים הגרים כיום, אשר יהיה בהסכמה עם התושבים.

המלצתנו היא שבמידה ויהיה פרוייקט "בנה ביתך" במקום, כל תושבי אתר    הקרוואנים החיים באתר כיום, יקבלו מגרש בהנחות לפי השנים שהיו גרים באתר.

(4)   במקרה שתהיה בניה רוויה במקום – 70% מעלות הדירה תוטל על כל הפרוייקט, דהיינו התושבים הגרים במקום ישלמו אך ורק 30% משווי הדירה בהתחשב  בשנים הארוכות שהיו גרים במקום ואילולי זאת, אין להם פתרון דיור באף מקום אחר.

(5)   תוקם ועדה בהרכב – יועהמ"ש, גזבר, מנהל מח' רווחה, 3 חברי מועצה – אריה סוד, ישראל אזולאי וישראל ברמסון ו-3 נציגי אתר הקרוואנים שייבחרו בהצבעה דמוקרטית ע"י הדיירים.

 

 

 

 

 

הצבעה: הצעת אזולאי: בעד – 6 (מלאכי, אזולאי, שני, שרביט, סוד,  קרלין)

 

              הצעת ברמסון : בעד – 3 (ברמסון, גופשטיין, סעייד)

 

הצעת אזולאי התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 2/2012 מיום 29/1/2012

1.                  המכתב שנשלח ע"י החל"פ לתושבי הקרוואנים מבוטל.

2.                  מומלץ לחל"פ השאיר את גובה שכה"ד על 500 ₪.

3.                המועצה תשקיע מאמצים ומשאבים ותעודד את התושבים לקבל פתרונות מגורים חלופיים שיגובשו ע"י ועדה בת 5 חברים – 2 חברי מועצה - אריה סוד וישראל אזולאי, נציג החל"פ ו-2 עוברי מועצה שייקבעו ע"י ראש המועצה. הועדה תגיש המלצותיה למליאה תוך חודשיים מהיום.

 

 

 

 

 

                                                  מלאכי לוינגר                  שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   עבור לתוכן העמוד