• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2012 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי, כא' אדר תשע"ב (15/3/2012)

משתתפים:           מלאכי לוינגר, יהושע שני, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, ישראל אזולאי.

לא משתתפים:      יעקב שרביט, בנצי גופשטיין, שמואל קרלין, אריה סוד.

נוכחים:                שולי שמעון, חיים שחר.

סדר יום:            אישור הלוואה בסך 2.5 מלש"ח מבנק לאומי.

ישראל ברמסון: מציע :

                            המועצה תתנגד לאישור ההלוואה בתנאים הנוכחיים.

                            הנימוקים לכך:

(א)    כי המועצה מבזבזת כספים בזמן שאין כספים לעובדי המועצה ולספקים.

(ב)    המועצה לא מקדמת פרוייקטים שיכולים להכניס כספים רבים לקופת המועצה.

(ג)      הפתרון לקחת הלוואות הוא פתרון הכי קל והכי זמין, אבל אינו עונה לבעיות העומק של המועצה המקומית קרית ארבע.

ישראל אזולאי: מציע לקבל המלצת ראש המועצה והגזבר לאשר את ההלוואה בכפוף להסכמת משרד הפנים.

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 2(ברמסון, סעייד)

                 הצעת אזולאי: בעד – 3(אזולאי, לוינגר, שני)

הצעת אזולאי התקבלה

החלטה בישיבת מועצה מס' 4/2012 מיום 15/3/2012

הוחלט לאשר ההלוואה בסך 2.5 מלש"ח מבנק לאומי בכפוף לאישור משרד הפנים

                                                            מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד