• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/2012

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יהושע שני, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, בנצי גופשטיין, יעקב שרביט (הגיע בסע' 2).

לא משתתפים: מרדכי סעייד, אריה סוד.

 

נוכחים: חיים שחר, חגי גלס, אייל גלמן.

 

סדר יום: 1. אישור תברי"ם;

2. אשור חוזה התקשרות להשכרת 11 גגות של נכסי המועצה ל- 20 שנה לצורך התקנת מערכות פוטו-וולטאיות.

3. גביית 7 ₪ לפועל ליום עבור הכנסתם לקריה ("אחים");

4. הפגיעה בשירותי הרפואה הדחופה במוקד שע"י המועצה, שנובעת מהפסקת העסקתו של רופא תורן, הנותן מענה למקרים דחופים בשעות הלילה המאוחרות ולאורך סוף השבוע ("קריה נאמנה").

 

ישראל ברמסון מעיר כי לא התקבל פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2012.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר: מציג את התברי"ם הבאים:

תב"ר מס' 847 תחבורה –תכנון הסדרי בטיחות אולפנא- 200,000 ₪

מקורות מימון: השתת' משרד התחבורה- 180,000 ₪

השתת' קרן לעבודות פיתוח - 20,000 ₪

 

תב"ר מס' 848 – תחבורה – הסדרי בטיחות בגישה לאולפנא- 388,888 ₪

מקורות מימון: השתת' משרד התחבורה - 350,000 ₪

השתת' קרן לעבודות פיתוח - 38,999 ₪

 

תב"ר מס' 849 – חינוך – עוז לתמורה ישיבה תיכונית - 104,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 8/2012 מיום 10/6/2012

מאושרים התברי"ם דלהלן:

תב"ר מס' 847 תחבורה – תכנון הסדרי בטיחות אולפנא - 200,000 ₪

מקורות מימון: השתת' משרד התחבורה - 180,000 ₪

השתת' קרן לעבודות פיתוח - 20,000 ₪

תב"ר מס' 848 – תחבורה – הסדרי בטיחות בגישה לאולפנא- 388,888 ₪

מקורות מימון: השתת' משרד התחבורה - 350,000 ₪

השתת' קרן לעבודות פיתוח - 38,999 ₪

תב"ר מס' 849 – חינוך – עוז לתמורה ישיבה תיכונית - 104,000 ₪

 

 

יעקב שרביט מגיע

 

סע' 2: אשור חוזה התקשרות להשכרת 11 גגות של נכסי המועצה ל- 20 שנה לצורך התקנת מערכות פוטו-וולטאיות

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 8/2012 מיום 10/6/2012

הוחלט לאשר חוזה התקשרות להשכרת 11 גגות של נכסי המועצה ל- 20 שנה לצורך התקנת מערכות פוטו-וולטאיות.

 

סע' 3. גביית 7 ₪ לפועל ליום עבור הכנסתם לקריה

ישראל אזולאי: מציע לרכז את כל הנתונים של ענייני אגרת הפועלים ולהגישם למליאת המועצה ועד אז, להפסיק הגביה.

ברמסון/גופשטיין: מציע להשאיר את המצב הקיים, רק ללא הפטור למועצה. משבחים את המועצה והקב"ט על המהלך.

מלאכי לוינגר: מציע להעביר את נושא אגרת הפועלים לבדיקה נוספת של הגזבר ובינתיים להשאיר את המצב כמו שהוא. בישיבה הבאה יוצגו הנתונים.

 

הצבעה על הצעת אזולאי: בעד – 1 (אזולאי)

 

הצעת ברמסון/גופשטיין: בעד – 3 (ברמסון, גופשטיין, אזולאי)

 

הצעת מלאכי: בעד – 4 (לוינגר, שני, קרלין, שרביט)

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 8/2012 מיום 10/6/2012

הוחלט להעביר את נושא אגרת הפועלים לבדיקה נוספת של הגזבר. הנתונים יוצגו בישיבת המועצה הבאה ועד אז, המצב יישאר כפי שהוא.

 

סע' 4: הפגיעה בשירותי הרפואה הדחופה במוקד שע"י המועצה, שנובעת מהפסקת העסקתו של רופא תורן, הנותן מענה למקרים דחופים בשעות הלילה המאוחרות ולאורך סוף השבוע

אייל גלמן נותן סקירה על תהליך קבלת ההחלטות בענין זה.

ישראל ברמסון: הצעת החלטה:

1. שמחים על החזרת הרופא בכוננות בסופ"ש - מיום ו' עד מוצש"ק.

2. להוסיף שעות פעילות בכל ימות השבוע לפחות עד 4 בבוקר, כפי שהיה בעבר.

3. המועצה תפרסם לציבור את שעות פעילות הרופא בכל ימות השבוע.

 

 

יהושע שני: מציע:

1. שחברי המועצה לא יכניסו לפוליטיקה בענייני בריאות הציבור.

2. מחזקים את אנשי המקצוע שיקדמו את שירותי הבריאות בצורה מקצועית.

 

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 2 (בנצי, ברמסון)

 

הצבעה על הצעת שני: בעד – 4 (לוינגר, קרלין, שני, אזולאי)

יעקב שרביט לא משתתף בהצבעה

 

החלטה לסע' 4 בישיבת מועצה מס' 8/2012 מיום 10/6/12

הוחלט: 1. שחברי המועצה לא יכניסו לפוליטיקה בענייני בריאות הציבור.

2. לחזק את אנשי המקצוע שיקדמו את שירותי הבריאות בצורה מקצועית.

 

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד