• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/2012

שהתקיימה ביום א', ד' תמוז תשע"ב (24 ביוני 2012)

משתתפים:        מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, אריה סוד, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין.

 

לא משתתפים: מרדכי  סעייד, יעקב שרביט, יהושע שני, ישראל אזולאי.

 

נוכחים:             שולי שמעון, יוני כהן.

 

סדר יום:           1. מינוי ועדות חובה;

                         2. חל"פ ומנהלת אזור תעשיה – עדכון;

                         3. תוכניות המועצה להפיכת רחוב הרצי"ה בשכונת רמת ממרא לרחוב חד-סיטרי והמשמעויות הנלוות מכך ("קריה נאמנה").

 

סע' 1: מינוי ועדות חובה

מלאכי מוריד מסדר היום - יועלה בישיבה הבאה.

 

סע' 2: חל"פ ומנהלת אזור תעשיה – עדכון

מלאכי לוינגר:    בהמשך להצעת החברים, הנחיתי את מנכ"ל החל"פ לבוא ולהציג למליאה אחת לחצי שנה את הנעשה בחברה.

יוני כהן נותן סקירה ודווח על החל"פ ופעילותה.

 

סע' 3: תוכניות המועצה להפיכת רחוב הרצי"ה בשכונת רמת ממרא לרחוב חד-סיטרי והמשמעויות הנלוות מכך

 

שולי מסביר את הנימוקים שעמדו מאחורי פניית המועצה למפע"ת בנושא זה.

 

ישראל ברמסון: מציע לקיים משוב בין כל תושבי רמת ממרא לגבי הנושא הזה. מדובר בסה"כ במעט אוטובוסים בשעות הבוקר והצהריים וזה לא סיבה מספיק טובה לסגור את הרחוב בכל שעות היממה. לא היה צריך לפנות למפע"ת ולהביא קצין משטרה לבדוק ולאשר זאת לפני שמתייעצים עם התושבים,כי עפ"י העצומה שהוגשה פה, רואים  שרוב התושבים מתנגדים לכך. התושבים חוששים שיש בענין זה כוונה נסתרת של המועצה כהכנה להכנסת התחבורה הציבורית לרחוב זה.

אריה סוד:         מציע שבנושא כזה צריכים להכריע נבחרי הציבור ולא עצומות שמחתימים תושבים.

מלאכי לוינגר:  מציע שברמסון ואריה סוד יבדקו יחד עם מזכיר המועצה את הטענות שהועלו פה ויבחנו את החלופות ובינתיים, עד להמלצת הצוות הזה והחלטת מועצה, הענין הזה מוקפא. נעלה זאת גם באסיפת תושבים שתתקיים בקרוב ואם יתברר שרוב התושבים מתנגד לכך, לא נעשה זאת.

ישראל ברמסון:   מציע שישלח מכתב למפע"ת שהבקשה בענין זה מוקפאת.

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד