• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2012 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ה' חשון תשע"ג (21 באוקטובר 2012)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, אריה סוד, שמואל קרלין, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין.

לא משתתפים:      יעקב שרביט,  יהושע שני, מרדכי סעייד.

 

נוכח:                    חגי גלס.

 

סדר יום:        מינוי חיים שחר לגזבר המועצה ומנהל הארנונה ואישור שכרו עפ"י חוזה בכירים.

 

מלאכי לוינגר:       מציע:

1. לאשר מינויו של מר חיים שחר כגזבר המועצה ומנהל הארנונה, בהתאם להחלטת ועדת הבחינה מיום 30/7/2012 ומכתב ההודעה על הבחירה למר חיים שחר מיום 1 באוגוסט 2012.

2. לאשר העסקתו של מר חיים שחר בחוזה בכירים בשיעור של 70% משכר בכירים דרגה 2.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 12/2012 מיום 11/10/2012

1. הוחלט לאשר מינויו של מר חיים שחר כגזבר המועצה ומנהל הארנונה, בהתאם להחלטת ועדת הבחינה מיום 30/7/2012 ומכתב ההודעה על  הבחירה למר חיים שחר מיום 1 באוגוסט 2012.

 

2. לאשר העסקתו של מר חיים שחר בחוזה בכירים בשיעור של 70% משכר בכירים דרגה 2.

 

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה       עבור לתוכן העמוד