• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2012

שהתקיימה ביום ראשון, י' טבת תשע"ג (23/12/2012)

 

משתתפים:     מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, ישראל ברמסון, שמואל קרלין, ישראל אזולאי.

 

לא משתתפים:  יהושע שני, אריה סוד, בנצי גופשטיין, מרדכי סעייד.

 

נוכחים:         שולי שמעון, רוני שטרסברג, חיים שחר.

 

סדר יום:       1. אישור תברי"ם;

                     2. טבלת הנחות צו ארנונה;

                     3. מציאת פתרון  הסעה לתלמידים הלומדים בבתי"ס חרדים מחוץ לקרית ארבע חברון ("אחים");

                     4. שיקום ושיפוץ גני המשחקים ברחבי הקריה ("קריה נאמנה").

 

שאילתא מס' 1 – ישראל אזולאי:

מדוע לא בוצעה ההחלטה שתתקיים פגישה עם "אמנה"?

תשובת ראש המועצה

נציגי "אמנה" הוזמנו לפגישה עם חברי המועצה לתאריך 16/12/12 ובשל דחיית ישיבת המועצה, זומנו להיום 23/12/2012 שעה 20.00.

שאילתא מס' 2:

מדוע מונה יו"ר ועדה לסמים ולאלכוהול אדם שלא חבר מועצה וזה בניגוד לתקנון ומדוע ועדה זו לא מתכנסת?

תשובת ראש המועצה

התשובה תינתן בישיבת המועצה הבאה .

 

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר:     מבקש אישור לשינויי התברי"ם דלהלן:

                     תב"ר 817 – תחבורה – הסדרים בטיחותיים –דרך חיים – תקציב - 250,497 

                                            השתת' משרד התחבורה                                              - 249,458 

                                            השתתפות בגרעון סופי – קרן עבודות פיתוח               - 1,039    

 

                     תב"ר 831 – פנים – שיקום ושיפוץ תחנות                             תקציב - 63,220  

                                             השתת' משרד הפנים                                                    -  63,000 

                                              השתתפות בגרעון סופי – קרן עבודות פיתוח               - 220      

 

                     תב"ר 834 – פנים  - תשתיות חשמל למבנה ציבור               תקציב  60,332 

                                            השתת' משרד הפנים                                                     60,000  

                                             השתת' בגרעון סופי – קרן עבודת פיתוח                      332     

 

                     תב"ר 835 – פנים – הנגשת מבנה ציבור היכל התרבות      תקציב -  20,416 

                                             השתת' משרד הפנים                                                 -  20,155₪

                                             השתת' בגרעון סופי- קרן עבודות פיתוח                   -  261       

                    

                     תב"ר 838 – חינוך – שיפוץ מבנה יביל לגן ילדים בשכ' רמת ממרא

                                                                                                           תקציב  -     65,058 

                                                         השתת' משרד החינוך                            -    65,000 

                                                    השתת' בגרעון סופי – קרן לעבודות פיתוח  -  58          

 

                    

                     תב"ר 811 – חינוך – שיפוץ מרכז פסג"ה                 

                                                        השתת' משרד החינוך                          -  110,000 ₪

                                                       ביצוע  עבודות קבלניות                      -   109,747 

                                                העברה לעודף סופי –ק רן לעבודות פיתוח -   253        

 

                     תב"ר 824 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – ת"ת ברקאי

                                                          השתת' משרד החינוך                 -    190,000 

                                                          ביצוע  עבודות קבלניות              -    189,813 

                                               העברה לעודף סופי-קרן לעבודות פיתוח -  187         

 

                     תב"ר 829 – חינוך – הנגשת כיתה אקוסטית/חושית ממ"ד בנים

                                                         השתת' משרד החינוך               -     29,340     

                                                         ביצוע עבודות קבלניות             -    27,840     

                                         העברה לעודף סופי – קרן לעבודות פיתוח -  1,500       

                                              

 

                     תב"ר 837 – חינוך – שינויים והתאמות במוס"ח (אולפנא)

                                                       השתת' משרד החינוך                -  185,000 ₪

                                                      ביצוע עבודות קבלניות              -  184,003 

                                     העברה לעודף סופי – קרן  לעבודות פיתוח – 997       

                                                       

 

                     הצבעה על שינויי  תברי"ם: בעד – פה אחד

                                                אזולאי לא נכח בהצבעה

 

אישור תברי"ם

                     תב"ר 550 – השתתפות ת. רגיל באולם אירועים  -     11,171,204 

                                            השתתפות משרד השיכון                  -     8,876,000   

                                            הקצבה מתקציב רגיל                       -     2,066,000    

                                          השתת' הקרן לשיקום רשת המים    -    199,204       

                                             השתת' תרומה                                 -     30,000        

 

                     תב"ר 821 – העתקת ושדרוג מוקד חירום           -      550,000    

                                            השתת' משרד הבטחון                      -    450,000      

                                            השתת' משרד הפנים                        -    100,000      

 

                     תב"ר 810 – חינוך – גן ילדים בשכונת "נופי ממרא" -  2,051,809 

                                                         תקציב קודם                             -  1,514,947 

                                                          תוספת                                -        536,862  

 

                     תב"ר 872 – רווחה – שיפוץ וציוד מועדון זקנים לשנת 2012  -  250,000 

 

                     תב"ר 873 – מע"צ – העתקת סככה וקרוואנים כביש 3507 - 110,000 לא כולל

                                                        מע"מ

                                                            כולל מע"מ                               -   128,000 ₪

 

 

ישראל אזולאי: מציע לתת לישיבת "שערי בינה" שטח מחוץ לאתר הקרוואנים, כדי שיבנו מבנה ממש ולא סככה כפי שהחלו לבנות עכשיו. בניית הסככה במקום רק תנציח את אתר הקרוואנים, שאותו לפי דברי מלאכי, מתכוונים לפנות בעוד כשנתיים.

ישראל ברמסון: מציע למצוא פתרון דיור גם לכל יתר דיירי הקרוואנים ולא לזרוק אנשים לרחוב. אפשר להציע להם דיור מוזל במבנים שיבנו שם, או להציע להם אתר קרוואנים חלופי.  לא איכפת לי שישיבת "שערי בינה" יבנו את הסככה, אך שהכל יהיה גלוי על השולחן.

יעקב שרביט: מציע לא לאשר תב"ר 873 שמממן בניה בלתי חוקית. מדובר  במבנה ממש ולא בסככה  והמכתב שמהנדס המועצה הוציא לישיבת "שערי בינה" בו הוא מודיע להם שהאתר יפונה עד סוף 2014 לא שווה כלום.

                     אנו לא יכולים לדבר מצד אחד על אכיפת חוקי הבניה ובמיוחד בשטחים ציבוריים ובמקום הזה להקים מבנה לתפארת.

מלאכי לוינגר:   מציע לאשר את התב"ר. מדובר על פתרון זמני שמע"צ יזמה כדי לאפשר את בניית הככר. אין בצעד הזה נסיגה מהחלטתנו לפנות את אתר הקרוואנים בשנת 2014 כדי להקים שם פרוייקט בינוי.

 

הצבעה על תברי"ם  550, 810, 821 , 872 : בעד – פה אחד

 

הצבעה על תב"ר מס' 873 : בעד – 1 (מלאכי)

                                                    נגד –   4 (שרביט, אזולאי, ברמסון, קרלין)

                                      תב"ר 873 לא מאושר.

___________________________________________________________________

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 17/2012 מיום 23/12/2012

אושרו התברי"ם דלהלן:

תב"ר 817 – תחבורה – הסדרים בטיחותיים –דרך חיים –                         תקציב - 250,497 

                                            השתת' משרד התחבורה                                              - 249,458 

                                            השתתפות בגרעון סופי – קרן עבודות פיתוח               - 1,039    

 

                     תב"ר 831 – פנים – שיקום ושיפוץ תחנות                             תקציב - 63,220  

                                             השתת' משרד הפנים                                                    -  63,000 

                                              השתתפות בגרעון סופי – קרן עבודות פיתוח               - 220      

 

                     תב"ר 834 – פנים  - תשתיות חשמל למבנה ציבור               תקציב  60,332 

                                            השתת' משרד הפנים                                                     60,000 

                                             השתת' בגרעון סופי – קרן עבודת פיתוח                      332     

 

                     תב"ר 835 – פנים – הנגשת מבנה ציבור היכל התרבות      תקציב -  20,416 

                                             השתת' משרד הפנים                                                 -  20,155 

                                             השתת' בגרעון סופי- קרן עבודות פיתוח                   -  261      

תב"ר 838 – חינוך – שיפוץ מבנה יביל לגן ילדים בשכ' רמת ממרא

                                                                                                           תקציב  -    65,058 

                                                         השתת' משרד החינוך                            -    65,000 

                                                    השתת' בגרעון סופי – קרן לעבודות פיתוח  -  58         

 

                    

                     תב"ר 811 – חינוך – שיפוץ מרכז פסג"ה                 

                                                        השתת' משרד החינוך                          -  110,000 ₪

                                                       ביצוע  עבודות קבלניות                      -   109,747 

                                                העברה לעודף סופי –ק רן לעבודות פיתוח -   253       

 

                     תב"ר 824 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – ת"ת ברקאי

                                                          השתת' משרד החינוך                 -    190,000 

                                                          ביצוע  עבודות קבלניות              -    189,813 

                                               העברה לעודף סופי-קרן לעבודות פיתוח -  187        

 

                     תב"ר 829 – חינוך – הנגשת כיתה אקוסטית/חושית ממ"ד בנים

                                                         השתת' משרד החינוך               -     29,340  

                                                         ביצוע עבודות קבלניות             -    27,840  

                                         העברה לעודף סופי – קרן לעבודות פיתוח -  1,500   

                                             

 

                     תב"ר 837 – חינוך – שינויים והתאמות במוס"ח (אולפנא)

                                                       השתת' משרד החינוך                -  185,000 ₪

                                                      ביצוע עבודות קבלניות              -  184,003 

                                     העברה לעודף סופי – קרן  לעבודות פיתוח – 997       

 

תב"ר 550 – השתתפות ת. רגיל באולם אירועים                            -  11,171,204 

                                            השתתפות משרד השיכון                  -     8,876,000   

                                            הקצבה מתקציב רגיל                       -     2,066,000   

                                          השתת' הקרן לשיקום רשת המים    -    199,204      

                                             השתת' תרומה                                 -     30,000       

 

                     תב"ר 821 – העתקת ושדרוג מוקד חירום           -      550,000    

                                            השתת' משרד הבטחון                      -    450,000    

                                            השתת' משרד הפנים                        -    100,000    

 

                     תב"ר 810 – חינוך – גן ילדים בשכונת "נופי ממרא" -  2,051,809 

                                                         תקציב קודם                             -  1,514,947 

                                                          תוספת                                -        536,862  

                     תב"ר 872 – רווחה – שיפוץ וציוד מועדון זקנים לשנת 2012  -  250,000 

 

__________________________________________________________________

 

 

 

סע' 2: טבלת הנחות צו ארנונה

חיים שחר:     ההחלטה שהתקבלה בישיבה הקודמת למתן הנחה נוספת בשיעור 10% עפ"י החלטת ועדת הנחות אינה אפשרית ולפיכך יש צורך לאשר את טבלת ההנחות כפי שהוצגה בצו הארנונה 2013 בהפחתה של 10%.

ישראל אזולאי: מציע לתת הנחה עד 90% ללא הפחתה של 10% וזאת בהתאם להמלצת שר הפנים.

ישראל ברמסון: אני מציע כמו אזולאי, בנימוק שהמועצה לקראת שנת 2013 ,דורשת חובת הוכחה מחמירה ביותר  ממגישי הבקשות ולא כפי שהיה בעבר. כך ממילא מספר המבקשים יצטמצם מאוד וברור שאלו שכן הגישו, אכן זקוקים להנחה המקסימלית עפ"י אישור השר כמו שמקובל ברוב המקומות בארץ.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את טבלת ההנחות כפי שהגזבר הסביר.

 

הצבעה:              הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, שרביט, קרלין)

              הצעת אזולאי וברמסון: בעד – 2 (ברמסון, אזולאי)

                                   הצעת מלאכי מתקבלת

 

 

החלטה לסע' 2  בישיבה מס/ 17/2012 מיום 23/12/2012

הוחלט לאשר את טבלת ההנחות כמפורט בצו הארנונה לשנת 2013 בהפחתה של 10%.

 

 

סע' 3: מציאת פתרון הסעה לתלמידים הלומדים בבי"ס חרדים מחוץ לק. ארבע חברון

ישראל אזולאי: מציג את הנושא ומלאכי מדווח על מציאת פתרון חלקי לבעיה – השגת  מימון להסעות בכוון אחד בלבד עד לסוף שנה"ל.

                     מסביר את הבעיה הפורמלית בתקצוב הסעות בנסיבות הנוכחיות ומתחייב להמשיך ולפעול להשגת תקציבים נוספים.

 

סע' 4: שיקום ושיפוץ גני משחקים ברחבי הקריה

ברמסון מעלה את הנושא ומזכיר המועצה מדווח על סקר שנעשה בכל גני השעשועים ביישוב ותקציב בסך 110 אלש"ח שיספיק לתיקון חלק מהליקויים, בהתאם לסדר עדיפות שיקבע ע"י מח' שפע.

ישראל אזולאי: מציע לבקש מחל"פ לסייע בסך 100 אלש"ח בשנה לפחות לטובת תיקון הליקויים בגני המשחקים. הגיע הזמן שהחל"פ תמלא את יעודה ותשקיע ביישוב, כי אחרת אין לה זכות קיום.

מלאכי לוינגר: מציע לסיכום:

1.       הצוות המקצועי במועצה יוביל את תוכנית העבודה וסדרי העדיפויות לתיקון הליקויים בגני המשחקים.

2.       ראש המועצה ינסה להשיג עוד תקציבים לנושא חשוב זה.

3.       לבחון ההצעה שהחל"פ תהיה שותפה למטרה חשובה זו כבר בשנה הקרובה בסכום של 100 אלש"ח. זו הצעה הגונה וסבירה.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס/ 17/2012 מיום 23/12/2012

1.       הצוות המקצועי במועצה יוביל את תוכנית העבודה וסדרי העדיפויות לתיקון הליקויים בגני המשחקים.

2.       ראש המועצה ינסה להשיג עוד תקציבים לנושא חשוב זה.

3.       לבחון ההצעה שהחל"פ תהיה שותפה למטרה חשובה זו כבר בשנה הקרובה בסכום של 100 אלש"ח.

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי   שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד