• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2013

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2013

שהתקיימה ביום ראשון, ב' שבט תשע"ג (13 בינואר 2013)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, אריה סוד, מרדכי סעייד.

לא משתתפים: יהושע שני, בנצי גופשטיין.

נוכחים: חיים שחר, שולי שמעון, עו"ד תמיר יחיא.

 

סדר יום: תקציב 2013

מלאכי לוינגר: אני מבקש לאשר את הצעת התקציב לשנת 2013 כפי שהוגשה לכם.

זו שנה לא פשוטה להגיש תקציב כאשר תקציב המדינה אינו ברור בגלל הבחירות שייערכו בשבוע הבא וגם כשמדובר על שנה בה צפויות גזירות כלכליות לא פשוטות.

בשונה משנים שעברו, השנה תקציב המועצה אינו העתק משופר של שנה שעברה אלא מדובר על תקציב שנבנה שלב אחר שלב בעבודה של הגזברות יחד עם המחלקות השונות.

גם בשנה האחרונה וגם בשנה הקרובה, יעמוד נושא החינוך בראש סדר העדיפויות של המועצה. מעבר לתקציב השוטף בו נושא החינוך מקבל קרוב ל- 30%, אנו פועלים ללא הפסקה לגייס משאבים לבינוי מוסדות. באולפנא נבנות 8 כיתות חדשות ובר"מ מסתיימת בימים אלו בניית 2 כיתות גנ"י.

בחודשים הקרובים תחל בנייתן של 8 כיתות באלוני ממרא ו- 2 כיתות גן בנופי ממרא. מעבר לכך, מגוייסים תקציבים רבים לשיפוץ המוסדות, לפרוייקטים שונים כמו קרן קרב, ישוב מנגן, בי"ס למצטיינים ועוד.

תוכנית חומש חינוכית שעליה אנו עמלים החל משנת תשע"א, ממשיכה להוות בסיס להתאמת מערכת החינוך לצרכים הישוביים בבינוי ובפיתוח תוכניות חינוכיות. אנו פועלים להשלמת התוכנית והתהליכים הקשורים בה עד סוף שנת הלימודים תשע"ו.

פעילותינו החינוכית מצוינת גם עם זכייתנו בפרס החינוך המחוזי ומועמדותנו לפרס החינוך הארצי, עם ביקורה של ועדת הפרס בעוד שבועיים בישובנו. זוהי הזדמנות נפלאה להביע את הערכתי למנהל האגף אבי שושן ולצוות המורחב של האגף שפועל בשנים האחרונות להעצמתה של המערכת החינוך הישובית.

הנושאים החברתיים מעסיקים אותנו, כאשר בחודשים האחרונים אנו משלימים תהליך של הקמת יחידה לעבודה קהילתית שתהא סמוכה למחלקה לשירותים חברתיים. נושא הקהילה יקבל דגש וזאת מעבר לתחומים השונים אותה מפעילה המחלקה, אך אני מאמין שהשקעה בקהילה תוביל בעזי"ה לפירות טובים, להשארות בנים ממשיכים ולהמשיך בניינה של עירנו.

גם המרכז הקהילתי מרחיב את פעילותו בחוגים, באירועי תרבות רבים שמתקיימים במבנה החדש והמכובד ואני מקוה שבמהלך החודשים הקרובים נזכה לראות את העבודות במועדון בגבעה ו', שישלימו את מתחם המרכז הקהילתי.

נושאי שיפור פני העיר נמצא גם הוא בסדר עדיפות גבוה. אמנם הצלחנו להתקדם בתחום זה כמו הנחת תחנות אוטובוס חדשות, התקנת עשרות ספסלים ואשפתונים, אך לצערי, לא הצלחנו לעמוד ביעדים אותם הצבנו לעצמנו. אני מקוה שבמהלך השנה הקרובה ואלו שלאחריה, נוכל להשלים את הפערים הרבים בתחום חשוב זה.

התחלנו בתהליך הסבה של המוקד הבטחוני כמוקד משותף עירוני ואני מקוה שתהליך זה יושלם עד תחילת שנת התקציב הבאה.

בנושא בטחון והתיישבות בוצעה התייעלות בעלויות בטחון והצלה. המצב בכבישים טוב אך לאור פניות רבות של תושבים על מה שקורה בכבישים הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט הבטחוני, פעלתי בשני מישורים . נפגשתי עם השר לבטחון פנים ודרשתי שישלח לכאן את מפקדי אגף התנועה ואכן הם יגיעו לכאן במהלך השבוע הבא. זמנתי פגישת תושבים עם המחט"ים והממ"ר ע"מ שישמעו את תחושות התושבים הנוסעים בציר.

במקביל, ממשיכה המחלקה את תפקידה החשוב בשמירה על שטחי העתודה של קרית ארבע חברון.

המועה"ד ממשיכה את עבודתה הן בתחום המקוואות וסיוע לבתיכנ"ס והן בשיקום והרחבת בית העלמין העתיק. כל זה, מעבר לנושא מערת המכפלה אותו אימצה המועה"ד בהשקעה של למעלה מ- 3 מלש"ח בשנת 2012. המועצה מלווה את המועה"ד ופועלת לגיוס תקציבים נוספים ע"מ להרחיב את פעילות המועה"ד.

גם בתחום התעשיה והתעסוקה הנחיתי את החברה לפיתוח לקחת אחריות על אזורי התעשיה והעבודה מול התעשיינים ועל פיתוח מקורות תעסוקה חדשים.

 

גם התוכנית האסטרטגית הקשורה בתיירות הולכת ומתקדמת מתוך שאיפה שתוצאותיה ייראו כבר בשנת 2015.

היוזמה להקים בקריה קמפוס אקדמי הולכת ומתקדמת ובשלב זה אני יכול לומר שאם השת"פ האזורי והעבודה מול הגורמים יתקדמו כמתוכנן, נזכה בעזי"ה לראות את הבשלת הפרוייקט עד שנה"ל תשע"ה.

לסיכום, זכינו בשנה זו לתקציבים יעודיים במסגרת תברי"ם בסכום של למעלה מ- 30 מלש"ח אך התקציב השוטף מצטמצם ומושפע באופן ישיר מתקציב המדינה (בעוד ההכנסות מארנונה הינן 10% מהתקציב השוטף).

אין זה סוד שבמהלך השנים האחרונות אנו מבצעים תהליך ארגוני שחלק ממנו קשור להעצמת מנהלים ודרגי ביניים וכן השתלמויות עמיתים במחלקות והשתלמויות לכלל העובדים. לצורך היערכות מתאימה למציאות הכלכלית והארגונית, ניאלץ גם בשנה זו להמשיך בתוכנית התייעלות בה התחלנו בשנה הקודמת (בתחום השפ"ח ובמחלקות השונות) וזאת ע"מ שבעוד שנה נוכל לעמוד בתקציב טוב יותר.

אני מבקש להודות לכל המנהלים ולכלל העובדים ולחברי המועצה, שבזכות מסירותם ומסירותכם אנו זוכים להתקדם ולפתח את עירנו קרית ארבע חברון.

גזבר המועצה נותן סקירה על התקציב.

הוחלט פה אחד לקצוב את הישיבה עד השעה 22.15.

ישראל ברמסון: מציע את השינויים הבאים בהצעת התקציב.

סע' 1121000221 "אגרת השתתפות בהוצאות שילוט"- - 5,000 ₪ במקום 0

סע' 115400770 "קשרי חוץ ותרומות" - 500,000 ₪ במקום 0

סע' 119600910 "מענק בטחון – ע"י ועדת הכספים" - 6,000,000 ₪ במקום – 4,700,000 ₪

סע' 121230420 "דמי פינוי אשפה והובלות" - 160,000 ₪ במקום 60,000 ₪.

סע' 122200411 "השתתפות תושבים שמירת לילה" - 1,5000,000 ₪ במקום 1,350,000 ₪

סע' 126900413 "אגרת כניסה פועלים זרים" - 500,000 ₪ במקום 150,000 ₪

סע' 147220210 "הכנסות – ביוב ציבורי" - 40,000 ₪ במקום 0

סע' 174600750 "גנים ונטיעות עבודות קבלניות" 700,000 ₪ במקום 300,000 ₪ בגין עבודה עברית

סע' 181220450 "גני"ל גיל חובה ריהוט" - 50,000 ₪ במקום 15,000 ₪

סע' 181220470 "גני"ל גיל חובה מכשירי כתיבה"- 50,000 ₪ במקום 20,000 ₪

סע' 181220720 " גני"ל גיל חובה חומרים" - 50,000 ₪ במקום 20,000 ₪

סע' 181220740 " גני"ל גיל חובה ציוד וכלים" - 50,000 ₪ במקום 20,000 ₪

סע' 181220930 "גני"ל גיל חובה ציוד יסודי" - 50,000 ₪ במקום 0

סע' 181220932 "גני"ל שיפוצים" - 150,000 ₪ במקום 50,000 ₪

סע' 181230420 "גני"ל טרום חובה תיקונים" - 50,000 ₪ במקום 10,000 ₪

סע' 181230450 "גני"ל טרום חובה ריהוט" - 50,000 ₪ במקום 20,000 ₪

סע' 181230470 "גני"ל טרום חובה מכשירי כתיבה" – 30,000 ₪ במקום 15,000 ₪

סע' 181230710 "גני"ל טרום חובה אירועים" - 25,000 ₪ במקום 15,000 ₪

סע' 181230720 "גני"ל טרום חובה חומרים" – 100,000 ₪ במקום 40,000 ₪

סע' 181230740 "גני"ל טרום חובה כלים וציוד" – 40,000 ₪ במקום 6,000 ₪

סע' 18320450 "בי"ס יסודיים ריהוט ואחזקתו" – 100,000 ₪ במקום 20,000 ₪

סע' 181320583 "בתי"ס יסודיים – השתת' נהרי" – 150,000 ש" במקום 50,000 ₪

סע' 181320740 "בתי"ס יסודיים כלים וציוד" – 50,000 ₪ במקום 4,000 ₪

סע' 181320930 "בתי"ס יסודיים ציוד יסודי" – 50,000 ₪ במקום 10,000 ₪

סע' 181320933 " בתי"ס יסודיים ציוד ספורט" – 30,000 ₪ במקום 1,000 ₪

סע' 181540760 "אולפנא קרית ארבע" – 100,000 ₪ במקום 0 עבור חשמל ומים

סע' 181541766 "אגרת שכפול פר תלמיד חט"ב (יתק"א) – 100,000 ₪ במקום 0 עבור חשמל ומים.

סע' 181780750 "הסעת תלמידים" – 3,340,000 ₪ במקום 3,300,000 ₪

סע' 182890820 "השתתפות בתנועות נוער" – 150,000 ₪ במקום 100,000 ₪

סע' 182900810 "מועדון קליעה – הקצבה" - 50,000 ₪ במקום 20,000 ₪

סע' 184400841 "טיפול בזקן בקהילה" – 200,000 ₪ במקום 36,000 ₪

סע' 184440846 "מועדונים לזקנים" – 50,000 ₪ במקום 10,000 ₪

סע' 193500750 "קרקעות – שמירת אדמות הלאום" 200,000 ₪ במקום 100,000 ₪

סע' 194200750 "תחבורה מטה בטיחות בדרכים" – 80,000 ₪ במקום 40,000 ₪

 

מציע להקים את ועדת תמיכות ולהקציב פרק 765 (תמיכות) ב- 130,000 ₪.

 

ישראל אזולאי: מציע, לקראת הדיון הבא בנושא התקציב, לא להסתפק בסקירה החשובה שניתנה לנו ע"י מנהלי המחלקות ולבקש מהם שיצביעו לנו על מספר סעיפים שאותם הם רואים כבעייתיים ושימליצו לנו כיצד ניתן לשפר. כך נהיה יותר ממוקדים ונוכל לסייע.

לגבי סע' 181320583 "בתי"ס יסודיים – השתתפות נהרי" אני מציע 70,000 ₪ במקום 50,000 ₪.

לא יתכן שתהיה לת"ת "קניין תורה" הרגשה של אפליה, ולכן הצעתי כשלב ראשון, להגדיל סע' זה ב- 20,000 ₪ ובהמשך עם מיצוי בדיקת הנושא ע"י הגזבר, נוכל להוסיף. זו אמירה עם כיוון.

לגבי סע' 185100580 "קופת העיר"- אני מציע להגדיל ל- 30,000 ₪ במקום 0. זה סכום שנוכל לסייע בו למשפחות נזקקות בחגים.

יעקב שרביט: מציע לגבי סע' 174200720 "דרכים ומדרכות – חומרים" – 80,000 ₪ במקום 30,000 ₪ עבור שיפוץ מדרכות.

סע' 174600750 "גנים ונטיעות – עבודות קבלניות" – 380,000 ₪ במקום 300,000 ₪.

אריה סוד: מציע לגבי סע' 182890820 "השתתפות בתנועות נוער" 130,000 ₪ במקום 100,000 ₪.

הצבעות:

הצעות אזולאי – סע' 181320583 "בתי"ס יסודיים – השתתפות נהרי" – 70,000 ₪

 

הצבעה : בעד - 4 ( מלאכי, שרביט, סוד, אזולאי)

נגד – 3 (ברמסון, סעייד, קרלין)

 

סע' 185100580 "קופת העיר" – 30,000 ₪

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הצעות אזולאי התקבלו

 

הצעות ברמסון וסוד

סע' 182890820 "השתתפות בתנועות נוער" – 150,000 ₪

בעד – פה אחד

הצעת ברמסון וסוד התקבלה

הצעת שרביט

סע' 174200720 "דרכים ומדרכות – חומרים" – 80,000 ₪

סע' 174600750 "גנים ונטיעות עבודות קבלניות" – 380,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

הצעות שרביט התקבלו

 

הצעות ברמסון בפרק הכנסות

הצבעה: בעד – 2 (סעייד, ברמסון)

נגד – 5 (מלאכי, קרלין, שרביט, אזולאי, סוד)

 

הצעות ברמסון בפרק הוצאות

הצבעה: בעד – 1(ברמסון)

נגד – 4 (מלאכי, שרביט, קרלין, סוד)

נמנע – 1 (אזולאי)

סעייד לא משתתף בהצבעה

הצעות ברמסון לא התקבלו

 

 

 

 

 

הצבעה על הצעת התקציב לשנת 2013 עם התיקונים שאושרו ושיא כח אדם – 145 משרות

 

הצבעה: בעד – 5 (מלאכי, שרביט, סוד, קרלין, אזולאי)

נגד – 2 (ברמסון, סעייד)

 

 

הצעת התקציב לשנת 2013 בסך 56,715,000 ₪ כולל התיקונים שאושרו במהלך הישיבה מאושרת.

 

מאושר שיא כח אדם – 145 משרות לשנת 2013.

 

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד