• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2013 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2013 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ב' שבט תשע"ג (13 בינואר 2013)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, אריה סוד, מרדכי סעייד.

 

לא משתתפים: יהושע שני, בנצי גופשטיין.

 

נוכחים:          שולי שמעון, עו"ד תמיר יחיא.

 

 

סדר יום:      התקשרות בחוזה ללא מכרז – אספקה והתקנת מעלית בבנין המועצה

 

מלאכי לוינגר: בהתאם לחוו"ד היועהמ"ש, מציע לאשר התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקה והתקנת מעלית בבנין המועצה מאחר ולא התקבלה אף הצעה ב- 2 המכרזים שפרסמה המועצה לפרוייקט זה (מכרזים 14/2012, ו- 18/2012).

                      בנסיבות הענין, עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

 

הצבעה: בעד  - פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 2/2013 מיום 13/1/2013

הוחלט להתקשר ללא מכרז לפרוייקט אספקה והתקנת מעלית בבנין המועצה.

 

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד