• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2013

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2013

שהתקיימה ביום א' , ה' אלול תשע"ג, 11 באוגוסט 2013

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יהושע שני, ישראל ברמסון, יעקב שרביט, ישראל אזולאי, אריה סוד, שמואל קרלין, בנצי גופשטיין.

 

לא משתתף: מרדכי סעייד.

 

נוכחים: איתן ארז – פקיד הבחירות, שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

סדר יום: 1. קביעת הרכב הסיעות במועצה היוצאת - הזדהות;

2. קביעת באי כוחם של סיעות המועצה היוצאת וממלאי מקומם;

3. בחירת ועדת בחירות – נציגי הסיעות וממלאי מקומם;

4. בחירת יו"ר ועדת בחירות.

 

 

סע' 1: קביעת הרכב הסיעות במועצה היוצאת – הזדהות

סע' 2: קביעת באי כוחם של סיעות המועצה היוצאת וממלאי מקומם

 

א. סיעת "קריה נאמנה"

הזדהו: 1. מרדכי סעייד ת.ז. 015570518

2. ישראל ברמסון ת.ז. 059718544

3. בן ציון גפשטיין ת.ז. 024526394

מרדכי סעייד הזדהה באמצעות מכתב שהוגש לפני הישיבה למנהל הבחירות וחולק לחברי המועצה.

בא כח הסיעה – בן ציון גפשטיין ת.ז. 024526394

ממלא מקום - ישראל ברמסון ת.ז. 059718544

ב. סיעת "כולנו"

הזדהו: 1. מלאכי לוינגר ת.ז. 028658557

2. יהושע שני ת.ז. 058032855

בא כח הסיעה – מלאכי לוינגר ת.ז. 028658557

ממלא מקום - יהושע שני ת.ז. 058032855

 

ג. סיעת "קריה ביתנו"

הזדהו: 1. אריה לייב סוד ת.ז. 015758667

2. שמואל קרלין ת.ז. 306780677

בא כח הסיעה – אריה לייב סוד ת.ז. 015758667

ממלא מקום - שמואל קרלין ת.ז. 306780677

 

 

 

ד. סיעת "הבית היהודי – יחד"

הזדהה: ישראל אזולאי ת.ז. 54509427

בא כח הסיעה – ישראל אזולאי ת.ז. 54509427

ממלא מקום: צדקיאל הללי בן חברון ת.ז. 032415838

 

ה. סיעת "קריה מאוחדת"

הזדהה: יעקב שרביט ת.ז. 012462420

בא כח הסיעה: אליעזר יהושע רודריג ת.ז. 040637282

ממלא מקום: יוסף קליין ת.ז. 021683396

 

 

סע' 3: בחירת ועדת בחירות – נציגי הסיעות וממלאי מקומם

א. חברי סיעת "קריה נאמנה" וממלאי מקומם בועדת הבחירות:

1. גפשטיין בן ציון – חבר

הורוביץ יצחק – ממלא מקום

2. ברמסון ישראל – חבר

אלון יעל – ממלאת מקום

3. אלישביץ חיים – חבר

דניאל גלעד – ממלא מקום

 

ב. חברי סיעת "כולנו" וממלאי מקומם בועדת הבחירות

1. מזרחי ברק – חבר

סעדיה ישורון – ממלא מקום

2. מרום אסף – חבר

ונינו רחל – ממלאת מקום

 

ג. חברי סיעת "קריה ביתנו" וממלאי מקומם בועדת הבחירות

1. סוד אריה לייב – חבר

- ממלא מקום

2. קרלין שמואל – חבר

סוד אלה – ממלאת מקום

 

ד. חבר סיעת "הבית היהודי – יחד" וממלאי מקומו בועדת הבחירות

1. אזולאי ישראל – חבר

הללי בן חברון צדקיאל – ממלא מקום

ה. חבר סיעת "קריה מאוחדת" וממלא מקומו בועדת הבחירות

1. רודריג אליעזר יהושע – חבר

קליין יוסף – ממלא מקום

 

 

 

 

סע' 4: בחירת יו"ר ועדת בחירות

 

שמואל קרלין: מציע את אריה סוד כיו"ר ועדת הבחירות

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מועצה מס' 15/2013 מיום 11/8/2013

אריה סוד נבחר כיו"ר ועדת הבחירות

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

העתק: מר איתן ארז – מנהל הבחירות

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד