• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2013

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, בלה גונן, פנחס אטלי,אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטסגרשיקוב, יוסי זארמון.

 

נוכחים:         הרב דב ליאור שליט"א, מרא דאתרא

                    מר אבנר כהן – הממונה על הרשויות ביו"ש

                    מר איתן ארז – מנהל הבחירות

                    חברי המועצה היוצאת

 

סדר יום:       1. קביעת מועד ישיבות המועצה

                    2. בחירת ועדת מכרזים זמנית.

 

ישיבת המועצה נפתחת בדברי ברכה מפי המרא דאתרא הרב דב ליאור שליט"א, הממונה על הרשויות ביו"ש מר אבנר כהן, מנהל הבחירות מר איתן ארז וחברי המועצה הנכנסים והיוצאים.

 

סע' 1: קביעת מועדי ישיבות מועצה

מלאכי לוינגר: מציע לקבל את ההצעה שפורטה ע"י מזכיר המועצה לפיה יערכו ישיבות המועצה בימי ראשון אחרי א' דראש חודש עברי, למעט חודשים תשרי ואוגוסט.

                    הישיבות יתקיימו בשעון חורף בשעה 20.00 ובשעון קיץ בשעה 20.30.

 

הצבעה: בעד -  פה אחד

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 18/2013 מיום 17/11/2013

ישיבות המועצה יתקיימו בימי ראשון, אחרי א' ראש חודש עברי למעט חודשים תשרי ואוגוסט. הישיבות יתקיימו בשעון חורף בשעה 20.00, ובשעון קיץ בשעה 20.30

 

סע' 2: בחירת ועדת מכרזים זמנית

מלאכי לוינגר: מציע למנות ועדת מכרזים זמנית, למשך חודשיים ,לישיבת אחת או שתיים, בהרכב כדלקמן: ברמסון, רודריג, סטס, אזולאי, אטלי. סטס יו"רהועדה.

הצבעה: בעד -  פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 18/2013 מיום 17/11/2013

נבחרה ועדת מכרזים זמנית, למשך חודשיים (ישיבה אחת או שתיים), שחבריה: ברמסון ישראל, רודריג אליעזר, סטסגרשיקוב, אזולאי ישראל, אטלי פנחס.

יו"ר הועדה –סטסגרשיקוב

 

                                               

                        מלאכי לוינגר                                                שולי שמעון

                                     ראש המועצה                                          מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד