• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 20/2013 שלא מן המנין

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, בלה גונן, פנחס אטלי,אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטסגרשיקוב, יוסי זארמון.

 

נוכחים:         שולי שמעון, חיים שחר.

 

 

סדר יום:          צו ארנונה לשנת 2014

 

 

חיים נותן סקירה והסברים על צו הארנונה.

 

מלאכי לוינגר: מכיוון שעיקר הדיון שנערך פה נסב על נושא תעריף הארנונה לעסקים, אני מציע שגזבר המועצה יזמן את חברי המועצה לדיון מצומצם לבדוק מה ניתן לעשות בנושא זה, בנוסף לצעדים שכבר נעשו ובישיבה הבאה נקיים רק הצבעה על הצו ללא דיון.

 

 

הצעת מלאכי מתקבלת

 

 

חיים נותן סקירה ועדכון על נושא סקר נכסים שיבוצע בקרוב ביישוב.

 

 

 

 

 

                        מלאכי לוינגר                                                שולי שמעון

                                     ראש המועצה                                          מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד