• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס 1/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2014

שהתקיימה ביום ראשון ד' שבט תשע"ד (5 בינואר 2014)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, בלה גונן, פנחס אטלי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, יוסי זארמון.

 

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, עו"ד תמיר יחיא.

 

 

סדר יום: (1) עדכון דרגת הרשות לרמה 4 בטבלת שכר בכירים ועדכון שכר מזכיר

המועצה וגזבר המועצה;

(2) הצגת רשימת ועדות;

(3) אישור תברי"ם;

(4) סיכום אירועי השלג בהשתתפות מנהלי המחלקות הרלוונטיים.

 

 

בפתיחת הישיבה, יועהמ"ש המועצה עו"ד תמיר יחיא, נותן סקירה על תחומי פעילותו.

 

מלאכי נותן סקירה בנושא המדיני ועל פגישתו עם שר הבטחון בנושא זה.

 

נקבע ועד בהרכב מלאכי, אליעזר, בלה, נועה ונציג היישוב היהודי בחברון, לנהל חשיבה ותיאום עם ועדי ישובים אחרים ביו"ש בנושא המו"מ המדיני.

 

 

סע' 1: עדכון דרגת הרשות לרמה 4 בטבלת שכר בכירים ועדכון שכר מזכיר המועצה וגזבר המועצה

מלאכי לוינגר: מציע:

(1) לעדכן את דרגת הרשות מרמה 3 לרמה 4 בטבלת שכר בכירים צמודי שכר ממוצע, החל מ-1 בינואר 2014, עקב גידול אוכלוסיית היישוב מעבר ל- 7500 תושבים. כיום 7,593 נפש.

(2) לעדכן שכר של מזכיר המועצה מר שלום שמעון לפי דרגה 4 בטבלת שכר בכירים צמודי שכר ממוצע.

(3) לעדכן שכר של גזבר המועצה מר חיים שחר ל- 75% שכר בכירים דרגה 2.

 

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 1/2014 מיום 5/1/2014

הוחלט : (1) לעדכן את דרגת הרשות מרמה 3 לרמה 4 בטבלת שכר בכירים צמודי שכר ממוצע, החל מ-1 בינואר 2014.

(2) לעדכן שכר של מזכיר המועצה מר שלום שמעון לפי דרגה 4 בטבלת שכר בכירים צמודי שכר ממוצע.

3. לעדכן שכר של גזבר המועצה מר חיים שחר ל- 75% שכר בכירים דרגה 2.

 

 

סע' 2: הצגת רשימת ועדות

מלאכי נותן סקירה והסבר על כל ועדות החובה והרכבם ומבקש מחברי המועצה להתייחס לכך בישיבות הבאות שהנושא יעלה לדיון.

 

מדווח על ועדה מייעצת המסייעת לראש המועצה בסוגיות העומדות על הפרק בתחום החינוך הדתי והממלכתי.

 

סע' 3: אישור תברי"ם

חיים נותן סדירה על התברי"ם לאישור וסגירה כמפורט להלן:

 

תב"ר מס' 901 – פנים – ר"מ – מדרכות בשכונת ממרא 2013

השתתפות משרד הפנים 200,000 ₪

תב"ר מס' 900 – חינוך – גנ"י גפן ומכינה – היערכות לשנה"ל 2014 –

השתתפות משרד החינוך – 370,000 ₪

תב"ר מס' 899 – חינוך – גנ"י כלנית ורותם – היערכות לשנה"ל 2014

השתתפות משרד החינוך - 370,000 ₪

תב"ר מס' 898 – חינוך – "אופק חדש" ממ"ד בנים עבור היערכות לשנה"ל 2014

השתתפות משרד החינוך - 250,000 ₪

תב"ר מס' 897 – חינוך - "אופק חדש" ממ"ד בנות עבור היערכות לשנה"ל

השתתפות משרד החינוך - 250,000 ₪

תב"ר מס' 810 – חינוך – גן ילדים בשכונת נופי ממרא

תוספת – השתתפות משרד החינוך 67,108 ₪

סה"כ תב"ר 810 – חינוך 2,118,917 ₪

תב"ר מס' 750 – פיס ושיכון – הקמת מועדון פיס קהילתי

תוספת השתתפות שיכון - 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר 750 – פיס ושיכון – 3,854,520 ₪.

 

תבר"ים לסגירה

תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסת

ביצוע הוצאות

877

היח' להתיישבות-דרך בטחון מק.ארבע לחברון "ציר דנה"

1,000,000

1,000,0000-

1,000,000

1,000,000 -

810

חינוך, גן ילדים בשכונת נופי ממרא – 11

2,118,917

2,118,917 -

2,118,917

2,118,917 -

862

איכות הסביבה – התייעלות אנרגטית בקרית ארבע

41,895

41,895 -

41,895

41,895 -

886

משרד החינוך – רכישת מבנה יביל, הקמת גן ילדים

120,000

120,000 -

120,000

120,000 -

872

רווחה – שיפוץ וציוד מועדון זקנים לשנת 2012

250,000

250,000 -

250,000

250,000 -

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 1/2014 שהתקיימה ביום 5/1/2014

אושרו התברי"ם דלהלן:

תב"ר מס' 901 – פנים – ר"מ – מדרכות בשכונת ממרא 2013

השתתפות משרד הפנים 200,000 ₪

תב"ר מס' 900 – חינוך – גנ"י גפן ומכינה – היערכות לשנה"ל 2014 –

השתתפות משרד החינוך – 370,000 ₪

תב"ר מס' 899 – חינוך – גנ"י כלנית ורותם – היערכות לשנה"ל 2014

השתתפות משרד החינוך - 370,000 ₪

תב"ר מס' 898 – חינוך – "אופק חדש" ממ"ד בנים עבור היערכות לשנה"ל 2014

השתתפות משרד החינוך - 250,000 ₪

תב"ר מס' 897 – חינוך - "אופק חדש" ממ"ד בנות עבור היערכות לשנה"ל

השתתפות משרד החינוך - 250,000 ₪

תב"ר מס' 810 – חינוך – גן ילדים בשכונת נופי ממרא

תוספת – השתתפות משרד החינוך 67,108 ₪

סה"כ תב"ר 810 – חינוך 2,118,917 ₪

תב"ר מס' 750 – פיס ושיכון – הקמת מועדון פיס קהילתי

תוספת השתתפות שיכון - 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר 750 – פיס ושיכון – 3,854,520 ₪.

 

 

תבר"ים לסגירה

 

תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסת

ביצוע הוצאות

877

היח' להתיישבות-דרך בטחון מק.ארבע לחברון "ציר דנה"

1,000,000

1,000,0000-

1,000,000

1,000,000 -

810

חינוך, גן ילדים בשכונת נופי ממרא – 11

2,118,917

2,118,917 -

2,118,917

2,118,917 -

862

איכות הסביבה – התייעלות אנרגטית בקרית ארבע

41,895

41,895 -

41,895

41,895 -

886

משרד החינוך – רכישת מבנה יביל, הקמת גן ילדים

120,000

120,000 -

120,000

120,000 -

872

רווחה – שיפוץ וציוד מועדון זקנים לשנת 2012

250,000

250,000 -

250,000

250,000 -

 

 

 

 

סע' 4: סיכום אירועי השלג בהשתתפות מנהלי המחלקות הרלוונטיים

 

 

מלאכי ומנהלי מחלקות חינוך ושפע נותנים סקירה על פעילות מחלקות המועצה בימי השלג ומתקיים דיון.

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד