• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2014

 משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, אריה סוד , בלה גונן (עוזבת בתחילת הישיבה)

 

נוכחים:           שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:         תקציב המועצה לשנת 2014.

 

מלאכי לוינגר:  חברים יקרים, אני שמח שנתכנסו לדיון על תקציב ראשון לקדנציה זו.

                       בכל שנה אנחנו נותנים דגש על מס' נושאים והשנה אני מעונין שהמועצה תציב את נושא נוער, צעירים וקהילה בראש סדר העדיפויות. אמירה זו תכלול השקעות בנוער (סניפים, מועדון אופק וכד'), צעירים (מגיל 18 עד 30) שיקבלו מענה בנושאים כמו הכנה לחיי משפחה, ייעוץ והכוונה ללימודים, סדנא לבחירת מקצוע וקהילה שיכלול עיבוי היחידה והעצמתה, מענה לצרכים של הציבור הממלכתי, נתינת מענה לצרכים של הציבור החרדי, עבודה בתוך השכונות (גרעין משימתי ועוד).

                       גם אתגרים מדיניים עומדים לפתחינו וב"ה יש צוות שמלווה את הנושא בשת"פ עם הרשויות השכנות, עם מועצת יש"ע ואחרים. אנחנו מקווים שבעז"ה נמשיך להתמודד עם האתגרים של חברה והרחבה ולא נצטרך להתמודד מול  אתגרי "השלום". גם עבודה אסטרטגית של הבאת מובילי דעת קהל הולכת ונמשכת ואני מקוה שנוכל להרחיב אותה תוך הגעה לעוד קהלים רבים ומגוונים במהלך השנה הבעל"ט.

                       אתגרים כלכליים אינם מדלגים עלינו. כנראה שנצטרך כבר במהלך החודשים הקרובים להתמודד עם קיצוץ לא מבוטל שצפוי עלינו עם צמצום התקציבים השוטפים ממשרדי הממשלה.

                       מעבר לכך, נקודות נוספות:

א.      קידום בנייתן של 200 יח"ד חדשות בשנתיים הקרובות וקידום האישורים לגבעה 18 ולגבעות המזרחיות.

ב.      חיזוק הקשר מול התושבים – מוקד עירוני ואמנת שרות, פיקוח עירוני, הרחבת שרותי גניזה, ביצוע סקר לבדיקת שביעות רצון התושבים.

ג.        פיתוח והעצמה של העסקים והתיירות – הורדת ארנונה, מינוי רכז תיירות ושת"פ עם רשויות שכנות.

ד.      רווחה –סיוע למשפחות לצאת ממעגל הרווחה.

ה.      עובדי המועצה – הינם הבסיס החיוני עליו נשענת פעילותה השוטפת של הרשות. אנו נמצאים כל הזמן בהתייעלות ארגונית ובוחנים דרכים לתיקון פערים (כמו שכר שומרים, שכר אבות הבית ועובדים שונים).

אסיים בבשורה חיובית לתושבי קרית ארבע חברון – לאחר פעילות רבה של כלל הגורמים, אישרה היום הממשלה להרחיב את רשימת הישובים הזכאים להטבות מס, כאשר ביניהם עירנו קרית ארבע חברון. אני מקוה שהחלטה זו תסייע בידנו להרחיב את כמות המשפחות שייקלטו בעירנו ויבנו בה את עתידן וכמובן תסייע באופן אישי לכל משפחה ומשפחה הגרות בעירנו.

אני מבקש להודות לגזבר המועצה חיים שחר, לצוות הגזברות ולכל המנהלים והעובדים אשר נרתמו להכנת ספר התקציב ולכל אלו אשר נרתמים במהלך כל השנה לקידומה ופיתוחה של עירנו קרית ארבע חברון.

אליעזר רודריג: מציע שינויים להצעת התקציב כדלהלן:

הגדלת סע' 181320580 "בי"ס יסודיים תלת חודשי" מ- 220,000 ₪ ל- 280,000 ₪.

                       הגדלת סע' 181320583 "בתי"ס יסודיים – השתתפות נהרי" מ- 50,000 ₪ ל- 100,000 ₪.

                       הגדלת פרק 828 "נוער" מ- 550,000 ₪ ל- 700,000 ₪ כדי שנוכל להקים תנועת נוער נוספת.

                       הגדלת סע' 182400760 – "הקצאות מיועדות - תרבות תורנית" מ- 100,000 ש"ח ל- 200,000 ₪. ב- 2012 תוקצב סע' זה ב- 179,000 ₪.

                       הגדלת סע' 174650750 "מתקני שעשועים – אחזקה" ל- 100,000 ₪ במקום 20,000 ₪.

                       לכלול בתקציב  סעיף  "הנגשת הקריה לנכים" בסך 50,000 ₪.

                       הגדלת פרק 824 "מתנסי"ם" ל- 730,000 ₪ במקום 630,000 ₪ כפי שהיה ב- 2013.

                       הגדלת סע' 193500750 "שמירת אדמת הלאום" ל- 100,000 ₪ במקום 0.

                       הקטנת פרק 614 "יחסי ציבור" ל- 91,000 ₪ במקום 191,000 ₪.

                       הקטנת פרק 826 "מוקדי תרבות – מוזיאון" ל- 69,000 ₪ במקום 169,000 ₪.

                       הקטנת משכורת מנהל מחלקת שפע ל- 200,000 ₪ במקום 340,000 ₪. נעסיק אותו דרך המועצה ולא בהשאלה ממוא"ז הר חברון וזה יוזיל את עלויות העסקתו.

                       לבטל את סע' העסקת עוזר ראש המועצה שתוקצב ב- 100,000 ₪.

                       להקטין 50,000 ₪ בסעיפי הרכב  ע"י חסכון בדלק. להעמיד לראש המועצה רכב קטן וחסכוני וזה יוזיל לנו את העלויות בצורה משמעותית. 95% מהנסיעות של מלאכי הם ציבוריות ולא פרטיות.

                       להקטין "פיקוח עירוני" ל- 180,000 ₪ במקום 275,000 ₪ כמו שהיה ב-2013. מציע להגדיל ההכנסות ע"י גביית 10 ₪  מהרכבים שחונים בקריה באירועים הגדולים שמתקיימים בחברון בחגים – זה יכניס לקופת המועצה כ- 80,000 ₪ לשנה.

                       להקטין סע' "תיירות"  ל- 30,000 ₪.

                       נושא הצמיחה שהיה צריך להיות בליבת התקציב, לא בא כלל לידי ביטוי בהצעת התקציב. צריך לדאוג לכיסוי הגרעון שזה דבר קריטי.

                       בהצעתי, כלולים שינויים להגדלת סעיפים בסך 675,000 ₪ מולם, הצעתי לקיצוצים בסך 660,000 ₪.

ישראל אזולאי: מציע להגדיל סע' 181320580 "בי"ס יסודיים – תלת חודשי" מ- 220,000 ₪ ל- 250,000 ש"ח. זו אמירה מאוד חשובה.

                       להגדיל סע' 182890820 "השתתפות בתנועות נוער" מ- 150,000 ₪ ל- 200,000 ₪.

אריה סוד:       מציע להגדיל סע' 182810750 "פעילות מועצת נוער" ל- 100,000 ₪ במקום 50,000 ₪ כפי שהיה לפני שנה-שנתיים . ולתקצב 50,000 ₪ לפעילות של ועד התושבים.

ישראל ברמסון: אני מציע לא לקבל את הצעת התקציב. אני כן תומך בהצעת אליעזר, אבל זה טיפה בים.

                       רשומים בפני הסתייגויות רבות להצעת התקציב, אך כעת, בסוף הדיון הארוך, הבנתי שזה פיקציה אחת גדולה. התקציב לא שקול ומליוני ₪ הולכים לכל מיני עמותות שאני לא מכיר אותם, שפועלות עפ"י כללים שונים ממה שמקובל במועצה. ראיתי תוספות לציבור הממלכתי. שיבושם להם, אין לי דבר נגדם, אך התקציב הזה לא מתאים לעולם הרוחני שלי. לציבור הדתי-תורני שאני מייצג אותו וקשור אליו מאוד, אין מקום בספר התקציב הזה.

סטס גרשיקוב: מציע להגדיל סע' 186000782 "קהילה חברתית עולים" ל- 30,000 ₪ במקום 15,000 ₪.

                       להגדיל סע' 182850750 "קידום נוער השלמת תקן קהילות" ל- 40,000 ₪ במקום 25,000 ש"ח.

                       כל התוספות הנ"ל יכוסו מקיצוץ מהמוזיאון.

מלאכי לוינגר: לסיכום ההסתייגויות שהועלו ע"י החברים, אני מציע:

                       להגדיל את סע' "תנועות נוער" ב- 25,000 ₪.

                       להגדיל סע' "בי"ס יסודיים- תלת חודשי" ב- 20,000 ₪

                       להגדיל סע' "קליטה ממלכתית" ב- 10,000 ₪

                       להגדיל סע' "עולים חדשים" ב- 15,000 ₪

                       להקטין סע' "מוזיאון" ב- 45,000 ₪

                       להקטין סע' "מים גינון" ב- 25,000 ₪

 

הצבעות:          הצעת רודריג: בעד – 3 (רודריג, נועה, ברמסוןׂ)

                       הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון, אזולאי)

                       הצעת ברמסון: בעד – 1 (ברמסון)

                       הצעת מלאכי לשינויים בהצעת התקציב התקבלה

 

הצבעה על הצעת ספר התקציב לשנת 2014 בהתאם לשינויים שהתקבלו

בעד – 5 (מלאכי, סוד, אזולאי, סטס, זרמון)

נגד – 3 (ברמסון, רודריג, נועה)

 

 מלאכי לוינגר: מבקש לאשר שיא כח אדם לשנת 2014 – 145 משרות

 

בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 5/2014 מיום 16/2/2014

הוחלט לאשר את הצעת התקציב בהתאם לשנת 2014 ע"ס 59,670,000 ש"ח

אושר שיא כח אדם לשנת 2014 – 145 משרות

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                      שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                    מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד