• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/2014

 

שהתקיימה ביום ראשון, ו' ניסן תשע"ד (6 באפריל 2014)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, בלה גונן, אריה סוד .

 

 

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, עוזי כהן.

 

סדר יום: 1. אישור חוקי עזר: * חוק עזר לקרית ארבע (אגרת ביוב)(תיקון) תשע"ד – 2014;

* חוק עזר לקרית ארבע (העמדת רכב וחנייתו) תשע"ד-2014.

2. בחירת ועדות ונציגות בדירקטוריון חל"פ קרית ארבע ונציגות בהנהלת המתנ"ס;

3. בעיית כלבים משוטטים.

 

שאילתות רודריג ונעה רויטל

שאילתא 1

בעבר התקבלה החלטה במליאת המועצה בדבר פרסום ישיבות המועצה לציבור הרחב.

אנו מבקשים לדעת למה הופסקה החלטה חשובה זו?

האם יפורסמו ישיבות המועצה כפי שהוחלט?

באיזה עיתונים יפורסמו ישיבות המועצה?

תשובת ראש המועצה

· החלטות בדבר נהלי עבודת המועצה רלוונטיות לאותה קדנציה בה ההחלטה נקבעה.

· כפי שעדכנתי בישיבת המועצה האחרונה וכפי שאכן התרחש בנוגע לישיבת התקציב, אנו מפרסמים לציבור בעיתון של המועצה המקומית, תמצית אודות החלטות המועצה שהתקבלו בישיבות המועצה, עד לתאריך סגירת העיתון.

 

שאילתא 2

תושבים פונים אלינו פעמים רבות בענין הבנייה ביישוב, לחלקם נאמר במפורש שתתחיל בניה ברמת ממרא (ליד בתי אפרים) ב-טו' בשבט תשע"ד. מה קורה עם הפרוייקט המדובר? ומדוע בכל מכרזי הבנייה האחרונים שפורסמו ע"י ממשלת ישראל, קרית ארבע לא מופיעה בהם?

תשובת ראש המועצה

כפי שהתייחסתי לכך בישיבת מועצה קודמת, אנו נמצאים בשלבים מתקדמים ב-3 פרוייקטים הבאים:

· נופי ממרא – 48 יח"ד – אנו בתהליך לשינוי תב"ע. לאחר האישור יחל השיווק של הפרוייקט.

· מדורגים ג' – 28 יח"ד נוספות במפלס הנוכחי, נמצאים בשלבים סיכום תכנון (השלמת קונסטרוקציה). עם סיום התכנון, יחל שיווק הפרוייקט.

· 70 יח"ד במפלס התחתון – נכנס בשבועות הקרובים לתכנון מפורט של פרוייקט זה.

 

אין ספק שכניסתו הצפויה של מנכ"ל חדש לחל"פ ישפיע על קידום פרוייקטים אלו.

· 102 יח"ד – נמצא על שולחנו של שר הבטחון לאישור הקצאה ובמקביל, אנו נערכים לקידום התכנון יחד עם משרד השיכון.

סע' 1: אישור חוקי עזר * חוק עזר לקרית ארבע (אגרת ביוב)(תיקון) תשע"ד – 2014

 

חיים שחר נותן דברי הסבר על החוק להעלאת אגרת ביוב ל- 2.02 ₪ למ"ק מים.

 

ישראל ברמסון: מציע לא לאשר את חוק העזר. זה לא הגיוני להטיל אגרה כזו בבת אחת ולהכביד עוד יותר על משפחות ברוכות ילדים.

סטס גרשיקוב: מציע לאשר את החוק ולפרסם לתושבים את כל ההסברים והנימוקים, כפי שפרט הגזבר.

אליעזר רודריג: מציע להעלות את אגרת ביוב בצורה מדורגת:

א. ההעלאה תהיה לשנה אחת ובשנה הבאה נדון בזה שוב;

ב. התשלום המירבי יהיה 1.2 ₪ ומשפחות מ- 4 ילדים ומעלה ישלמו 1 ₪;

ג. משפחות במצב כלכלי קשה, כולל עולים ומבוגרים, יקבלו הנחה כמו בארנונה בהתאם להחלטת ועדה מקצועית והגזבר.

 

הצבעה: הצעת אליעזר: בעד – 4 (רודריג, נעה, ברמסון, בלה)

הצעת סטס : בעד – 5 (מלאכי, סוד, אזולאי, סטס, זרמון)

הצעת סטס התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 9/2014 מיום 6/4/2014

הוחלט לאשר את חוק עזר לקרית ארבע (אגרת ביוב) התשע"ד – 2014.

 

חוק עזר לקרית ארבע (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ד 2014

שולי נותן דברי הסבר על החוק

 

ישראל ברמסון: מציע לאשר את החוק ולהסביר לציבור שהחוק לא נועד להגדיל את הכנסות המועצה ע"י הקנסות, אלא שהוא נועד להציל חיים.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את החוק כפי שהוצג ע"י שולי.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה מס' 2 לסע' 1 בישיבה מס' 9/2014 מיום 6/4/2014

הוחלט לאשר את חוק עזר לקרית ארבע (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ד 2014.

 

סע' 2: בחירת ועדות ונציגות בדירקטוריון חל"פ קרית ארבע ונציגות בהנהלת המתנ"ס

הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

אריה סוד: מציע את זרמון כיו"ר ועוד 2 חברי מועצה, גרשון גולדמן, אבי שושן, אחד ממנהלי בתי"ס בישוב, שמואל קרלין כנציג הרשות למלחמה בסמים, 2 נציגי ציבור ויואב גוברי.

ישראל ברמסון: מציע בנוסף, את נפתלי אריש וגבריאל פירון כנציגי ציבור וחברות המועצה -בלה גונן ונעה רויטל. לא נראה לי תקין שבכל 8 הועדות, היו"ר הוא מהקואליציה ולכן אני מציע את נעה כיו"ר הועדה

(א) כי היא בעלת נסיון עשיר בתחום החינוך בגילאי בני הנוער ;

(ב) שלמראית עין תהיה שקיפות של הסיעות השונות ויחסי הכוחות במועצה שהאופוזיציה מייצגת בה כמעט מחצית מהתושבים.

ישראל אזולאי: אני מציע את זרמון כיו"ר. הוא מכיר היטב את השטח ומתאים לתפקיד.

אריה סוד: לאור ההצעות שהועלו, אני מציע את הרכב הועדה כדלהלן:

יוסי זרמון – יו"ר, בלה גונן, נעה רויטל, מנהל מח' רווחה - גרשון גולדמן, מנהל אגף החינוך- אבי שושן, אחד ממנהלי בי"ס, נציג הרשות למלחמה בסמים – שמואל קרלין, נציגי ציבור – יואב גוברי, נפתלי אריש וגבריאל פירון.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, נעה, רודריג, בלה)

הצעת סוד : בעד – 5 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס, אזולאי)

הצעת סוד התקבלה

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 9/2014 מיום 6/4/2014

הוחלט על בחירת הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים בהרכב דלהלן:

יוסי זרמון – יו"ר, בלה גונן, נעה רויטל, מנהל מח' רווחה - גרשון גולדמן, מנהל אגף החינוך- אבי שושן, אחד ממנהלי בי"ס תיכון, נציג הרשות למלחמה בסמים - שמואל קרלין, נציגי ציבור – יואב גוברי, גבריאל פירון ונפתלי אריש.

 

ועדת ביקורת

ישראל ברמסון: מציע את אליעזר רודריג – יו"ר, ישראל ברמסון ונעה רויטל.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 9/2014 מיום 6/4/2014

הוחלט על בחירת ועדת ביקורת: אליעזר רודריג – יו"ר, ישראל ברמסון, נעה רויטל.

 

ועדת ערר

אריה סוד: מציע את משה קאופמן, יעקב אייכנשטיין ועמרם בן אבו

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 9/2014 מיום 6/4/2014

הוחלט על בחירת ועדת ערר בהרכב: משה קאופמן, יעקב אייכנשטיין, עמרם בן אבו.

 

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

אריה סוד: מציע את ישראל אזולאי – יו"ר, חבר נוסף מהאופוזיציה, נציגי משפחות שכולות – חנה מנצורי ורחל מועלם, נציגת יח' קהילה – תמר סיקוראל, נציג ציבור – שלמה אוחיון.

בלה גונן: מציע להוסיף את מיכל תורג'מן כנציגת המשפחות השכולות

ישראל ברמסון: מציע את בלה כיו"ר הועדה משום שהיא מכירה את נושא השכול ומשום שזה ישקף את יחסי הכוחות במועצה.

אליעזר רודריג: מציע להוסיף לועדה את ורד פורת.

אריה סוד: מציע את כל השמות שהועלו פה – ישראל אזולאי – יו"ר.

 

הצבעה: הצעת ברמסון : בעד – 4 (ברמסון, רודריג, נעה, בלה)

הצעת סוד: בעד – 5 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס, אזולאי)

הצעת סוד התקבלה

 

 

הוחלט על בחירת ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור בהרכב דלהלן:

ישראל אזולאי – יו"ר

בלה גונן – חברת מועצה

נציגי משפחות שכולות – חנה מנצורי, רחל מועלם, מיכל תורג'מן

נציגת יח' קהילה – תמר סיקוראל

ונציגי ציבור – שלמה אוחיון , ורד פורת

 

ועדה לאיכות הסביבה

אליעזר רודריג: מציע את נעה ובלה ואת רויטל בן חיים כנציגת התושבים.

אריה סוד: מציע את זרמון – יו"ר, סוד, נעה, בלה, חגי, נעמה חצרוני, שלומי שוקרון, ג'קי רוזן ורויטל בן חיים.

ישראל ברמסון: מציע אותה רשימה + אורי אמסלי ונעה יו"ר הועדה.

סטס גרשיקוב: מציע את יוסי זרמון יו"ר ולצרף את אורי אמסלי ורויטל בן חיים.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, רודריג, נעה, בלה)

הצעת סוד וסטס : בעד – 5 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון, אזולאי)

הצעת סוד מתקבלת

 

הוחלט על בחירת ועדה לאיכות הסביבה בהרכב דלהלן:

יוסי זרמון – יו"ר, אריה סוד, נעה רויטל, בלה גונן, חגי גלס, נעמה חצרוני, שלומי שוקרון, ג'קי רוזן, אורי אמסלי, רויטל בן חיים.

 

 

הנהלת המתנ"ס

הנושא נדחה לישיבה הבאה כדי לאפשר להגיע להסכמות.

 

דירקטוריון החברה לפיתוח קרית ארבע

מלאכי לוינגר: מציע למנות היום 3 חברי מועצה לדירקטוריון החל"פ.

בהתאם לתקנון החדש, יכהנו בדירקטוריון 8 נציגי רשות (3 חברי מועצה, 2 עובדי סגל בכיר ו-3 נציגי ציבור) ו-3 נציגים מטעם בעלי המניות – ישיבת ניר, הישוב היהודי בחברון ומדרשת חברון.

ישראל ברמסון: מציע לבחור 2 נציגים בלבד מקרב חברי המועצה: מלאכי לוינגר וישראל ברמסון.

הנימוקים:

1. זה שיקוף של הרכב הסיעות במועצה;

2. זה הוראות התקנון המעודכן ששלחת לחברי המועצה לפני כשבועיים;

3. ראוי שהחל"פ תהיה כמה שיותר מקצועית ועם פחות מעורבות פוליטית ולכן אין למנות חברי מועצה נוספים רק כדי למלא הסכמים קואליציוניים;

4. עמדתי זו נובעת מהתייעצות עם משפטנים שבקיאים בנושא.

יוסי זרמון: אני מציע את מלאכי, אזולאי ובלה גונן, כי היא נושאת הדגל לא מהיום. הגיע הזמן שנשים יהיו בפנים. בלה היא אשה אחראית שיש לה מה לתרום והיא עושה הכל בשקט.

ישראל אזולאי: היות ובלה מודיעה שאינה מעוניינת, אני מציע את מלאכי, אזולאי וברמסון.

 

 

 

הצבעה: הצעת אזולאי: בעד - 5 (מלאכי, אזולאי, סוד, סטס, זרמון)

הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, רודריג, נעה, בלה)

הצעת אזולאי התקבלה

הוחלט לבחור במלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי כנציגים מקרב חברי המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח קרית ארבע.

 

 

אריה סוד עוזב את הישיבה

 

סע' 3: בעיית כלבים משוטטים

עוזי כהן נותן סקירה בנושא לאור הצגת הבעיה ע"י אזולאי ורודריג

 

אליעזר רודריג: מציע להקים ועדה בהרכב מינה גוברי, עוזי כהן והוטרינרית, שתדון בנושא ותגיש למועצה הצעות לפתרון הבעיה.

נעה רויטל: מציעה להתייחס לבעיית הכלבים המשוטטים, ממש כמו לבעיית בטחון היישוב. זאת ממש בעיה קיומית. אנשים פוחדים להסתובב בלילה. אסור לאפשר לתופעה הזו להימשך. צריך לחשוב ביצירתיות. כמו שהיינו פותרים כל בעיה בטחונית של כניסת ערבים ליישוב.

יוסי זרמון: מציע לאטום ולגדר את כל הפתחים בגדר הבטחונית ובשערי היישוב כדי למנוע מהכלבים להיכנס לתחומי הקריה.

ישראל אזולאי: מציע שועדת איכה"ס תטפל בבעיה הזו יחד עם עוזי וחגי.

אליעזר רודריג: מציע להזמין לועדה גם את מינה גוברי.

 

הצעת אזולאי מתקבלת

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד