• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/2014

שהתקיימה ביום ראשון, יא' אייר תשע"ד (11 במאי 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, אריה סוד , אליעזר רודריג, ישראל ברמסון, נעה רויטל.

לא משתתפת: בלה גונן.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר , גב' שרון אפריל.

סדר יום: 1. אישור תברי"ם;

2. עדכון גזבר – מאזן 2013;

3. עידוד מצטיינים ביישוב;

4. המתנ"ס – סקירת "מדד המאה" ובחירת הנהלה.

סע' 1: אישור תברי"ם

יורד מסדר היום

סע' 2: עדכון גזבר – מאזן 2013

חיים שחר מעדכן נתונים המופיעים בדו"ח הרבעון הרביעי לשנת 2013 – הכנסות 63,000,000 ₪ הוצאות 62,646,000 ₪.

סע' 3: עידוד מצטיינים ביישוב

יוסי זרמון: מציע להקים קרן שתעודד מצוינות, בעיקר בקרב בני הנוער וילדים באמצעות מלגות, תוך התייעצות והכוונה של מנהלי בתיה"ס.

אליעזר רודריג: מציע לעודד מצוינות לאו דווקא בבני נוער אלא במבוגרים שמגיעים להישגים בתחומי מקצוע כגון לימודי דוקטורט או דיינות.

מציע להקצות תקציב לנושא זה ולהקים צוות מקצועי שיטפל בכך.

ישראל אזולאי: מציע לסייע לצעירים שההישגים שלהם מביאים כבוד לקריה (כגון אלה שזוכים במדליות) ולא למבוגרים שלומדים דוקטורט או תואר שני כפי שהוצע.

ישראל ברמסון: מציע להתחיל עם סכום 50 – 100 אלש"ח ולקבוע קריטריונים מי זכאי למלגה.

מלאגי לוינגר: מציע למנות צוות בהרכב יוסי זרמון, אליעזר רודריג, מנהל המתנ"ס, גזבר המועצה ומנהל אגף חינוך שיגבשו הצעה וקריטריונים שיובאו לאישור המליאה.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 11/2014 מיום 11/5/2014

הוחלט למנות צוות בהרכב יוסי זרמון, אליעזר רודריג, חיים שחר, אבי שושן ומנהל המתנ"ס , שיגבשו הצעה לעידוד המצוינות וקריטריונים שיובאו לאישור המליאה.

סע' 4: המתנ"ס – סקירת "מדד המאה" ובחירת הנהלה

גב' שרון אפריל נותנת סקירה על תוצאות "מדד המאה" שבוצעה בקרית ארבע.

אריה סוד: מציע למנות את הגב' מינה גוברי, אליעזר רודריג, שלומי שוקרון ואריה סוד כנציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס.

נועה רויטל: מציעה להוסיף נציג נוסף מטעם סיעת "קריה נאמנה" שהיא הסיעה הגדולה במועצה, זה ישקף את ההרכב הסיעתי במועצה.

מלאכי לוינגר: מציע שבמידה ויידרש וברמסון יציע הצעה, נבחן את האפשרות במהלך התקופה לאשר ל"קריה נאמנה" למנות נציג מטעמה שיחליף את אחד הנציגים בהנהלת המתנ"ס. בינתיים, אני מציע לאשר את ההרכב שהציע אריה סוד.

ישראל ברמסון: מציע למנות נציג מועצה מטעם סיעת "קריה נאמנה" להנהלת המתנ"ס משום שאנו הסיעה הגדולה ביותר ומשום שאנו חברי האופוזיציה וצריך למען השקיפות הציבורית, לתת לנו את היחסיות בהנהלת המתנ"ס, לא רק כדי שהצדק ייעשה אלא גם ייראה.

הצבעה על הצעת סוד: בעד – 5 (סוד, מלאכי, אזולאי, סטס, זרמון)

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 3 (ברמסון, נעה, רודריג)

הצעת סוד התקבלה

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 11/2014 מיום 11/5/2014

הוחלט למנות את אריה סוד, אליעזר רודריג, מינה גוברי, שלומי שוקרון כנציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס..

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד