• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2014

שהתקיימה ביום ראשון, יט' אלול תשע"ד (14 בספטמבר 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, יוסי זרמון, נעה רויטל, ישראל ברמסון.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, אלון יוניאן, סימון אוחיון, אושרית מרציאנו, עו"ד תמיר יחיא.

סדר יום: 1. החברה הכלכלית – סקירת המנכ"ל ואישור הלוואה וערבות לבל"ל;

2. הקצאת מקרקעין ל"שירת חברון" ו"חסדי אבות" בהתאם להמלצת ועדת הקצאות מיום 30/12/2013 (מצ"ב);

3. תחבורה ציבורית – קו 160;

4. התייחסות לבקשות חברי המועצה לקיום ישיבות מועצה שלא מן המנין.

בפתיחת הישיבה, העו"ס גב' אוחיון סימון, מדווחת על האירוע שפורסם לאחרונה בתקשורת ועל טיפולה של מח' הרווחה במשפחה.

מזכיר המועצה מר שולי שמעון, מדווח על הטיפול ושיטות הפעולה שנוקטת מח' שפע והרופאה הוטרינרית כנגד תופעת הכלבים המשוטטים.

סע' 1: החברה הכלכלית – סקירת המנכ"ל ואישור הלוואה וערבות לבל"ל

אלון יוניאן נותן סקירה על מצבה של החברה הכלכלית, יעדיה והתוכנית העסקית שהוכנה, שמימושה יאפשר לחברה לעלות על דרך המלך ולהכניס לחברה רווחים נאים שיוקצו בחלקם לפרוייקטים למען תושבי קרית ארבע.

אלון יוניאן: מבקש מהמועצה הלוואת בעלים בסך 650 אלש"ח ועוד 150 אלש"ח ערבות לבל"ל, כדי שניתן יהיה לשלם את חובותיה של החברה הכלכלית ולייצב את מצבה ועוד 440 אלש"ח לחל"פ גוש עציון עבור מניות שרכשו עבורנו, אחרת המניות יופקעו מידינו.

אליעזר רודריג: מציע שקודם כל יתנו לנו תשובות, איך קרה פתאום שהחברה הכלכלית נקלעה לגרעונות וחובות כבדים כל כך ומי אחראי לכך. תשכנעו אותנו שהסיוע הכספי שניתן עכשיו, באמת יועיל , כי אם לא, זה יפול לפתחינו וייגרם נזק עצום.

כבר חצי שנה אנו מבקשים ממלאכי לקבל ממנכ"ל החברה, דווח מה קורה בחברה ורק כשצריך עזרה, הוא מתייצב בפני המליאה.

לא יתכן שכדי לצאת מן הבוץ, החברה תמכור את הדירות שיבנו על ידה במחירים גבוהים. זה יגרום להעלאת כל מחירי הדירות בקרית ארבע. גם כיום קשה לזוגות צעירים שרוצים לגור פה לקנות דירה.

המטרה שלנו צריכה להיות, הורדת המחירים, כמו בהר ברכה ומקומות נוספים ביש"ע וזה אפשרי.

מציע להכין תוכנית כלכלית אחרת שתאפשר לחברה להשתקם כלכלית, אבל לא על חשבון התושבים.

יוסי זרמון: מציע לאשר לחברה את הסיוע שהם מבקשים משום שהם במצב קשה מאוד ואני מתרשם שאלון מסוגל לשקם את החברה.

השאלה שאני מתלבט בה, היא, כיצד אנו מונעים שעוד חצי שנה הם יבואו לפה שוב ויבקשו עוד סיוע במאות אלפי ₪. לכן, אני מציע להתנות (א) שאחת לחודש, אלון יתן לנו דווח ועדכון על הפרוייקטים שהחברה מבצעת ומה מצבה הכספי (ב) שהחברה תתחייב להעביר ולהשקיע לפחות 30% מרווחיה בפרוייקטים, לרווחת תושבי קרית ארבע, שהתאם לצרכים שיוכתבו ע"י המועצה.

ישראל אזולאי: אין צורך בהחלטה מיוחדת להעביר חלק מרווחי החברה לפרוייקטים למען התושבים בקריה, כי הרי זו המטרה שלשמה החברה הוקמה. מה גם, שההחלטות בענין זה,לא מיושמות. לפני כשנתיים, העליתי רעיון דומה למה שמציע עכשיו זרמון והתקבלה החלטה וראש המועצה אף הכריז שהחל"פ תעביר 100 אלש"ח לטובת פרוייקטים ביישוב ובסופו של דבר, כלום לא עבר.

מציע לציין בבקשת ההלוואה, בכמה בעלי המניות האחרים משתתפים.

התוכנית שהציג אלון, נועדה לעקר ולייתר את ועדת המכרזים של המועצה ולכך אני מתנגד בתוקף, בודאי במצב הפוליטי הנוכחי.

סטס גרשיקוב: מציע לאשר את ההלוואה והערבות לחל"פ, אך מפריע לי שאנו מתכנסים ודנים בנושא החל"פ רק שצריך להציל אותם ובכל השאר אנו לא שותפים בכלל.

לסיעת מח אין בכלל נציג בדירקטוריון ואני מציע למנות גם נציג מטעמנו. צריך שלכל סיעה במועצה תהיה נציגות בדירקטוריון. מציע שהמליאה פה תקבע מראש לאן מיועדים 30% מהרווח.

נעה רויטל: מציעה לא להתרשם מהבטחות והחלטות להעביר רווחים מהחל"פ לקריה, כי מאז הקמת החברה, לפני כ- 19 שנה ועד היום, לא הועבר כלום ומה יגרום לי היום להאמין שלהבא זה יקרה?

עד עכשיו קורה בדיוק ההיפך, ואני מדברת גם על היחס של החברה לדיירי המדורגים שהוא מתחת לכל ביקורת. הם ממש מתעמרים בתושבים ומתעלמים מתלונותיהם על תקלות בדירות. הטענה של אלון לתת להם לבנות משום שהם חברה מקומית שמחוייבת לתושבים לטווח הארוך, פשוט לא מוכיחה את עצמה.

מלאכי לוינגר: מציע לקיים,יחד איתכם ואנשי מקצוע, דיון בנושא מכירת הדירות ומחירם. זו לא רק שאלה כלכלית, אלא חברתית מאוד משמעותית שגם אני מתלבט בה כל הזמן.

אריה סוד: מציע להוסיף ל-2 התנאים שהציע יוסי זרמון למתן הסיוע לחל"פ, תנאי נוסף – שתוקם ועדת מכרזים משותפת למועצה ולחב' הכלכלית.

ישראל ברמסון: אני מציע, לא לאשר את בקשת החברה הכלכלית להלוואה וערבות מהנימוקים הבאים:

א. החברה פועלת כרגע ללא תקנון;

ב. החברה לא העבירה לנו את הפרוטוקולים שלה מהשנים האחרונות כפי שביקשנו גם מהיו"ר וגם מהמנכ"ל;

ג. העברת פרוייקטים מהמועצה לחברה, כפי שהוצע פה, תעקר את ועדת המכרזים של המועצה;

ד. אין שקיפות ומעורבות רציפה ורצינית שלנו בנעשה בחברה ואנו מרגישים מחוץ לעניינים.

ה. אני מתנגד גם לתוכנית פיתוח מרכז מסחרי בתחנת הדלק והעברתו ליזם שיעשה מה שהוא רוצה, כי בסופו של דבר, המרכז הזה יהיה כמו רמי לוי בצומת הגוש.

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, רודריג, נעה, עשת)

הצעת זרמון וסוד: בעד – 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 19/2014 מיום 14/9/2014

הוחלט לא לאשר בשלב זה, בקשת החברה הכלכלית להלוואת בעלים מהמועצה וערבות לבל"ל.

סע' 2: הקצאת מקרקעין ל"שירת חברון" ו"חסדי אבות"

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את המלצות הועדה להקצאת מקרקעין מיום 30/12/2013 כדלקמן:

המקלט הציבורי ליד בנין 404 ת.ב.ע. 510/1 חלקה A , יוקצה לעמותת "חסדי אבות" להפעלת מרכז לפעילות תורנית (הנ"ל היו המבקשים היחידים ועמדו בכל הדרישות).

מחצית ממגרש 302 (שגודלו המלא הוא 2675.6 מ"ר) בגוש 302 ת.ב.ע. 510/1/8 יוקצה למדרשת "שירת חברון" להקמת מכללה.

הצבעה לגבי המקלט הציבורי : בעד – פה אחד

אריה לא נוכח בהצבעה

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 19/2014 מיום 14/9/2014

הוחלט להקצות את המקלט הציבורי ליד בנין 404 ת.ב.ע. 510/1 חלקה A , לעמותת "חסדי אבות" להפעלת מרכז לפעילות תורנית.

שולי מבהיר כי הקצאת מחצית מגרש 302 ל"שירת חברון" לתקופה בלתי מוגבלת, מחייבת גם אישור משרד הפנים.

נריה מעדכן על הצורך לבנות במחצית הנותרת של השטח, מעונות יום ומועדון.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את המלצת ועדת הקצאות כפי שהיא ומציע שצוות התכנון של מדרשת "שירת חברון", ייפגש עם מהנדס המועצה, כדי למצוא פתרון לגבי אחוזי הבניה , בהתחשב בבניה העתידית במחצית השניה של המגרש.

סטס גרשיקוב: מציע לדחות את הדיון כדי שיוסי ואני ניפגש עם נריה לגבי הקמת התיכון הטכנולוגי בשטח זה, או שיימצא למטרה זו שטח חלופי.

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 19/2014 מיום 14/9/2014

הוחלט להקצות את מחצית ממגרש 302 (שגודלו המלא הוא 2,675 מ"ר) בגוש 302 ת.ב.ע. 510/1/8 למדרשת "שירת חברון" להקמת מכללה .

צוות התכנון של מדרשת "שירת חברון" ייפגש עם מהנדס המועצה במגמה למצוא פתרון לגבי אחוזי הבניה, בהתחשב בבניה העתידית במחצית השניה של המגרש.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד