• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 20/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 20/2014

שהתקיימה ביום ראשון, ב' מרחשון תשע"ה (26 באוקטובר 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, יוסי זרמון, נעה רויטל, ישראל ברמסון.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, עו"ד תמיר יחיא, נריה דולב, נתי ישראלי, ישראל בלומנטל, כנרת ארנון, רבקה בויירסקי.

סדר יום: 1. מנהלת התיירות – הצגת המנהלת ע"י נתי ישראלי והצגת הפורום לקידום העסקים,

2. חל"פ - אישור הלוואת בעלים;

3. מדיניות והסברה בנושא תכנון ובניה;

4. הרכב המועצה הדתית

סע' 1: מנהלת התיירות – הצגת המנהלת ע"י נתי ישראלי והצגת הפורום לקידום העסקים

מר נתי ישראלי, מנהל פרוייקט תיירות "ארץ יהודה" מטעם מוא"ז הר חברון, מועצה מקומית קרית ארבע והישוב היהודי בחברון, נותן סקירה על פעילותו ותוכניותיו לקידום התיירות באזור.

יוסי זרמון: מציע לטפל רק בקרית ארבע ,בלי שותפות עם רשויות אחרות. אנו צריכים לעמוד בקשר עם מדריכי הקבוצות ולהביא אותם לקרית ארבע. עד עכשיו, כולם ירדו ישר לחברון ואפילו לא עצרו ליד המרכז המסחרי, כפי שקרה בחוה"מ סוכות האחרון.

חברי המועצה צריכים להיות אלה שקובעים את התוכניות ולא שיעדכנו אותם מידי פעם. מציע לפתח בקריה כל מיני אטרקציות תיירותיות ולקיים את היריד גם בימי חוה"מ בזמן שמגיעים לפה אלפי אורחים.

ישראל אזולאי: מציע שעמותת התיירות תתמקד בשלב הראשון רק בקרית ארבע ובחברון, בלי מוא"ז הר חברון. מדובר בנושא רחב ומורכב, שמחייב העסקה של כמה משרות. לכן, עלינו לגבש קודם כל את המוצר שלנו ורק אח"כ ליצור שותפות עם הרשויות השכנות.

מלאכי לוינגר: מציע לקיים כנס תיירנים באזור תעשיה ולהזמין אליו את חברי המועצה, בעלי העסקים והאומנים תושבי הקריה, כדי להעלות בפני נתי ישראלי רעיונות והצעות לקידום נושא התיירות.

פורום בעלי עסקים:

מר ישראל בלומנטל, הגב' כנרת ארנון והגב' רבקה בויירסקי, נותנים סקירה ודווח על פעילות פורום בעלי העסקים בקרית ארבע ומטרותיו.

יוסי זרמון: מציע להכין תוכנית להבאת מפעלים חדשים.

אליעזר רודריג: מציע לתקצב מנגנוני צמיחה שיופנה לעידוד העסקים ביישוב.

מלאכי לוינגר: מציע לקיים דיון מעמיק ונרחב יותר בנושא, לאחר שנעשה שעורי בית ומיפוי הצרכים בתחומי העיסוק הנדרשים וארגון הכשרות מקצועיות בהתאם.

מציע לקראת הדיון הבא, שנריה יקיים סיור באזור התעשיה, יחד עם חברי הפורום ובעלי העסקים, כדי לבחון מה ניתן לעשות, כדי לשפר את החזות של אזור התעשיה.

סע' 2: חל"פ – אישור הלוואת בעלים

חיים שחר מדווח על מצבה הכספי הקשה של החל"פ והצורך הדחוף להלוואת בעלים בסך 200,000 ₪ לשבועיים – שלושה הקרובים, כדי למנוע אי כיבוד הוראות קבע ע"י הבנק.

יוסי זרמון: מציע לבחון אפשרות למכור את הנכסים של החל"פ ששווים מוערך ב- 8.5 מלש"ח. יכול להיות שמהלך כזה הוא עדיף מאשר לממן אותם כל הזמן, כי זה בור ללא תחתית. במידה ונחליט כן לסייע, אז להתנות זאת שלפחות 50% מהרווחים שיהיו לחל"פ יועברו לטובת פיתוח קרית ארבע.

ישראל ברמסון: מציע לאשר הלוואת בעלים בסך 150,000 ₪, עפ"י הנתונים שקיבלנו ממנכ"ל החל"פ ולא לראות זאת כתקדים לבאות, אלא כרצון טוב מצידנו למאמצים שנעשים.

אנו מצפים שבדיון המעמיק והמקצועי בנושא החל"פ שמתוכנן להתקיים ב- 9 בנובמבר, נדון במליאה לא רק בנושא הכספי, אלא גם במבנה הארגוני של החל"פ והתייחסות לדלול הייצוג של בעלי המניות האחרים.

ישראל אזולאי: מציע ש- 90,000 ₪ מסכום ההלוואה יועבר לתשלום פיצויי הפיטורין של העובדים שפוטרו.

גיא עשת: מציע לא לאשר העברת תקציב כלשהוא לחל"פ, עד אשר ימולאו כל התנאים שביקשנו בנושא התקנון, הדירקטוריון ובעלי המניות האחרים.

החל"פ התנהלה עד היום בצורה לא תקינה ולכן כעת צריך לעצור הכל ולעשות משהו הרבה יותר דרסטי.

יוסי זרמון: מציע להוסיף תנאי להצעת ברמסון שלפחות 50% מהרווחים של החל"פ יועברו לטובת פיתוח קרית ארבע.

אריה סוד: אני מציע לאשר 200,000 ₪ הלוואת בעלים, כפי שחיים ביקש

הצבעה: הצעת גיא עשת : בעד – 1 (גיא)

הצעת ברמסון/אזולאי/זרמון : בעד – 7(ברמסון,אזולאי,רודריג,מלאכי,נעה,סטס,זרמון)

נמנע – 1 (אריה)

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 20/10/2014 מס' 20/2014

הוחלט לאשר הלוואת בעלים לחל"פ בסך 150,000 ₪. 90,000 ₪ מסכום ההלוואה יוקצה לפיצויי פיטורין לעובדי החל"פ שפוטרו.

סע' 3: מדיניות והסברה בנושא תכנון ובניה

נריה נותן סקירה והסברים על פעילות מח' הנדסה בפיקוח ובאכיפת חוקי הבניה ונהלי העבודה והקריטריונים בטיפול בעבירות בניה.

עו"ד תמיר יחיא מסביר את הוראות חוקי הבניה וחובתו כתובע בבימ"ש להגיש כתבי אישום במקרים בהם לא פועלים עפ"י הוראות מהנדס המועצה בקשר לעבירות הבניה.

אריה סוד: מציע לקיים מפגשי הסברה בענין חוקי הבניה עם התושבים ובעיקר עם בני מנשה שלא מודעים להוראות החוק.

ישראל אזולאי: מציע לא רק להחמיר, אלא גם לתת לתושבים אופק חיובי. אין שום ספק שצריך למנוע בניה בלתי חוקית, אך מצב זה נוצר בגלל שמזה כמה שנים לא נבנה ביישוב אפילו בית אחד ונוצרה פה מצוקת דיור ובעיקר אצל בני מנשה.

גיא עשת: מציע להתיר יותר מלהחמיר לאור המצב הקיים. כח דהיתרא עדיף.

ישראל ברמסון: מציע לחשוב כמה פעמים לפני הגשת כתבי אישום, כי ברגע שזה מגיע לבימ"ש, אין דרך חזרה.

צריך להיות מספיק חכם כדי לדעת על איזה עבירה לפעול באמצעים משפטיים ועל איזה לא, לאור המצב שהמועצה מעלימה עין מעבירות בניה גדולות. זה מצב בעייתי מאוד והציבור לא מבין מדוע מטפלים בחריגות קטנות ובבניינים שלמים, שנבנים ללא היתר, לא מטפלים כלל.

אליעזר רודריג: מציע שהמועצה תשדר לתושבים שיש פה בעל בית וקודם כל תדאג לעשות סדר אצלה פנימה - שהכניסה למועצה ולמתנ"ס יהיו נקיים ושמפגעים בטיחותיים ואסטטיים בשטחים הציבוריים יוסרו במהירות. זה הפרצוף והתדמית שלנו.

סע' 4: הרכב המועצה הדתית

מלאכי לוינגר: לאור בקשת חברים, מציע להחליף את 2 נציגי הרשות המקומית במועצה הדתית כדלהלן:

הגב' צפורת שיר ציון חזי במקום מר עמית חזי

הרב שבתאי משה במקום הגב' מינה גוברי

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבת מועצה מס' 20/2014 מיום 26/10/2014

הוחלט לבחור את הגב' צפורת שיר ציון חזי כנציגת הרשות המקומית במקום מר עמית חזי ואת הרב שבתאי משה כנציג הרשות המקומית במקום הגב' מינה גוברי.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד