• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 13/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי, ז' מנ"א תשע"ה (23/7/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, אריה סוד, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב .

(יוסי זרמון ואליעזר רודריג עוזבים במהלך הישיבה)

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר יום: אישור תוכנית ריענון לפרישת עובדים מרצון

שולי נותן הסבר על תוכנית הריענון לפרישת עובדים מרצון, בתנאים מועדפים, עפ"י הנחיות משרד הפנים שנשלחו לעיון חברי המועצה עם הזימון.

מוצגת רשימה מקסימלית של 11 המשרות המוצעות לריענון כולל עלויות, מתוכם 4 עובדים שכבר חתמו על בקשה להצטרף לתוכנית והיתר משרות פוטנציאליות (עדיין לא ברור כמה), הכלולות בתוכנית הקיצוצים שנבחנת בימים אלה ממש.

סטס גרשיקוב: מציע לפרט את שמות כל העובדים המוצעים בתוכנית. אני מעוניין לדבר עם כל עובד ברשימה שהוצגה , שלא חתום על התוכנית. אני חושש שזה יהיה כאילו מניחים לעובד אקדח טעון על השולחן ומציעים לו שיפרוש מרצון ויקבל הטבות, או שיפטרו אותו.

אני מציע לאשר בשלב הזה, רק את 4 העובדים שחתמו על פרישה מרצון.

גיא עשת: מציע לא לאשר את התוכנית משום שאנו לא היינו בכל התהליך ולא פרסו בפנינו את כל היריעה כולל שמות העובדים. אני מוחה וקובל על כך ולא מוכן להשתתף במציאות הזו שכעת "בקצה הקרחון" אני נדרש להיות מעורב ולחתום על תוכנית שאני לא מכיר את פרטיה.

ישראל אזולאי: מציע לאשר רק לעובדים שחתמו על בקשה להצטרפות לפרישה מרצון. לא יתכן שבמשך 3 חודשים מתנהלים פה דיונים על הנושא הזה וכעת באים אלינו ודורשים שנהיה חותמת גומי על מה שבישלתם. כדי שנוכל להתייחס לנושא הזה, אנו חייבים להיות מעורבים בכל התהליך.

נעה רויטל: מציעה לאשר רק את 4 העובדים שחתמו ולזמן ישיבת מועצה שלא מן המנין, אפילו בתקופת הפגרה, כדי לאשר עובדים נוספים שיחתמו.

אליעזר רודריג: מציע לאשר רק את 4 העובדים שחתמו על הפרישה מרצון ולא לאלץ שום עובד נוסף לחתום תחת איום בפיטורין.

אין לראש המועצה שום זכות לפטר עובדים מסכנים, שמקבלים משכורת עלובה בנימוק של קיצוצים, בשעה שהוא דורש שנאשר לו רכישת רכב חדש ב- 220 אלש"ח וכאשר הוא והגזבר מאשרים לפני כמה ימים, בדירקטוריון החברה הכלכלית, לממן למנכ"ל החברה, לימודים לתואר שני בעלות של עשרות אלש"ח על חשבון החכ"ל, שקיבלה מאיתנו לא מזמן, הלוואת בעלים בסך 500 אלש"ח בשל מצבה הכספי הקשה.

אריה סוד: מציע להעלות נושא זה מחדש עוד חודשיים, עד שתתבהר התמונה ולאחר שתושלם רשימת העובדים שיצטרפו לתוכנית הריענון.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר עקרונית את הרשימה המלאה של המשרות שהוצגו ע"י מזכיר המועצה כדי לאפשר גם לעובדים אלה שאת חלקם אולי ניאלץ לפטר במסגרת תוכנית הקיצוצים, ליהנות מההטבות הייחודיות של תוכנית הריענון.

משרד הפנים הודיעו לנו שלא יאשרו תוכנית שתכלול 4 עובדים בלבד ולכן יש לנו חובה מוסרית לאשר עקרונית את הרשימה המלאה שהוצגה לכם.

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, אריה)

הצעת אזולאי: בעד – 4 (אזולאי, ברמסון, נעה, גיא)

נמנע – 1 (סטס)

הצעת אזולאי התקבלה

החלטה בישיבה מס' 13/2015 מיום 23/7/2015

הוחלט לאשר את תוכנית הריענון רק לגבי 4 עובדים דלהלן, שחתמו על בקשה לפרוש מרצון בתנאי פרישה מועדפים:

1. מעטוף רינה

2. אהרוני מזל

3. ששון עזרא

4. יהודה בן אברהם

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד