• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, א' אלול תשע"ה (16/8/2015)

משתתפים: ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג .

לא משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה.

סדר יום: 1. החלטת מנהל מח' בטחון לביטול שירותי רופא תורן.

הצעת החלטה: להשאיר רופא תורן במתכונת הקיימת כיום.

2. קרן "קרב"

הצעת החלטה: המועצה תמשיך בשנת הלימודים התשע"ו את פעילות "תוכנית קרב" התורמת רבות לתלמידי היישוב.

3. החזר הלוואות הבעלים שנמסרה לחכ"ל בשנת 2014

הצעת החלטה: המועצה תדרוש מהחכ"ל את החזר ההלוואה באופן מיידי.

בהיעדרו של ראש המועצה, ממלא את מקומו כיו"ר הישיבה, סגן ראש המועצה ומ"מ מר ישראל ברמסון.

סע' 1: החלטת מנהל מח' בטחון לביטול שירותי רופא תורן

ישראל אזולאי: מציע להשאיר את שירותי רופא הלילה כפי שהיה עד כה ולא לשנות כלום עד לקיום דיון רציני במליאת המועצה בהשתתפות אנשי מקצוע הרלוונטיים.

אנו נמצאים במרחק מירושלים עם בעיות בדרכים וזה לא הגיוני שעל כל בעיה בשבתות וחגים אנשים יאלצו לנסוע בלילה לטיפול בירושלים. אסור לנו לבטל את השירות הזה, שלפעמים גם נותן מענה לאירוע חירום. מדובר פה בענין של חיים ומוות.

ישראל ברמסון: מציע הצעת החלטה:

1. לא יחול שום שינוי במתכונת רופא תורן בסופי שבוע והשירות יימשך כפי שהיה עד כה עד לקיום דיון וקבלת החלטה בנושא זה במליאת המועצה.

2. המועצה תקיים דיון בנושא זה בישיבת המועצה הבאה בהשתתפות אנשי המקצוע הרלוונטיים – גזבר המועצה, מנהל מח' בטחון ואחראי רפואה.

3. המועצה מטילה על ראש המועצה לוודא שהחלטה זו תבוצע, כי מדובר פה בפיקוח נפש ואם חו"ח יקרה אסון בגלל שלא היה פה רופא, האחריות המלאה על כך, תוטל על ראש המועצה.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 15/2015 שלא מן המנין מיום 16/8/2015

1. לא יחול שום שינוי במתכונת רופא תורן בסופי שבוע והשירות יימשך כפי שהיה עד כה עד לקיום וקבלת החלטה בנושא זה במליאת המועצה.

2. המועצה תקיים דיון בנושא זה בישיבת המועצה הבאה בהשתתפות אנשי המקצוע הרלוונטיים – גזבר המועצה, מנהל מח' בטחון והצלה ואחראי רפואה.

3. המועצה מטילה על ראש המועצה לוודא שהחלטה זו תבוצע, כי מדובר פה בפיקוח נפש ואם חו"ח יקרה אסון בגלל שלא היה פה רופא, האחריות המלאה על כך, תוטל על ראש המועצה.

סע' 2: קרן "קרב"

שולי מעדכן לבקשת ראש המועצה, כי החוזה לביצוע פרוייקט "קרב" לשנת תשע"ו נחתם לפני שבועיים והוא יבוצע במתכונת של השנים הקודמות.

אליעזר רודריג: מציע הצעת החלטה:

1. המועצה מברכת על הודעת הגזבר בדבר המשך פעילות "קרן קרב" בשנה"ל תשע"ו וזאת בעקבות הלחץ והעלאת הנושא ע"י חברי המועצה.

2. המועצה דורשת להרחיב את פעילות קרן קרב, גם ל-2 בתיה"ס נוספים – קניין תורה ות"ת זילברמן במידה והם יחפצו בכך.

הנושא יועלה לדיון בישיבת המועצה הבאה, בהשתתפות הגורמים הרלוננטים – גזבר המועצה, מנהל מח' חינוך ו-2 מנהלי המוסדות הנ"ל.

קרן קרב העניקה לילדים חוגי העשרה בתחומים שונים במסגרת ביה"ס ותרמה רבות לתלמידים ואין שום סיבה לקצץ זאת במיוחד לאור העובדה שהמצ'ינג של המועצה בפרוייקט זה קטן יחסית.

הצבעה: בעד – 4

נמנע – 1 (אזולאי)

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 15/2015 שלא מן המנין מיום 16/8/2015

1. המועצה מברכת על הודעת הגזבר בדבר המשך פעילות "קרן קרב" בשנה"ל תשע"ו וזאת בעקבות הלחץ והעלאת הנושא ע"י חברי המועצה.

2. המועצה דורשת להרחיב את פעילות קרן קרב, גם ל-2 בתיה"ס נוספים – קניין תורה ות"ת זילברמן במידה והם יחפצו בכך.

הנושא יועלה לדיון בישיבת המועצה הבאה, בהשתתפות הגורמים הרלוננטים – גזבר המועצה, מנהל מח' חינוך ו-2 מנהלי המוסדות הנ"ל.

סע' 3: החזר הלוואות הבעלים שנמסרה לחכ"ל בשנת 2014

אליעזר רודריג: מציע לדרוש מהחברה הכלכלית להחזיר למועצה את הלוואת הבעלים שקיבלה מהמועצה בשנת 2014, בעקבות זעקות שבר ולחצים שהופעלו עלינו כדי להציל אותה מקריסה, בגלל משבר כספי קשה שהיא נמצא בו.

עכשיו כנראה החברה התאוששה ויש להם המון כסף שלא ידענו על קיומו, כי אחרת איך דירקטוריון חכ"ל אישר למנכ"ל מימון מלא ללימודי תואר שני בעלות עצומה של כ- 60,000 ₪ + יום עבודה בשבוע היעדרות במשך שנתיים לצורך הלימודים.

מדובר במנכ"ל שמועסק קצת יותר משנה ואני יודע שהוא לא מתכוון להמשיך לעבוד בתפקידו עוד הרבה זמן.

החזרת הכסף למועצה שנמצאת במצב כספי קשה תקל עלינו ותמנע פיטורי עובדים במסגרת תוכנית קיצוצים. בנוסף, אם המצב בחכ"ל כ"כ טוב, אז שיחזירו את עובדיהם שפוטרו, או שתנאי העסקתם נפגעו.

נעה רויטל: מציעה לדרוש מהחכ"ל להחזיר את ההלוואה עד סוף שנת 2015.

ישראל ברמסון: מציע שראש המועצה כיו"ר דירקטוריון החכ"ל, יפעל לביצוע החלטת המועצה להחזרת הלוואת הבעלים שניתנה לחכ"ל ב- 2014, עד סוף שנת 2015.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 15/2015 שלא מן המנין מיום 16/8/2015

1. הוחלט לדרוש מהחכ"ל להחזיר למועצה עד סוף שנת 2015 את הלוואת הבעלים שקיבלה מהמועצה בשנת 2014.

2. ראש המועצה בתפקידו כיו"ר דירקטוריון החכ"ל יפעל לביצוע החלטת המועצה.

ישראל ברמסון שולי שמעון

סגן ראש המועצה מזכיר המועצה

וממלא מקומו

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד