• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי, ד' תשרי תשע"ו (17/9/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, ישראל ברמסון, גיא עשת, אליעזר רודריג .

לא משתתפים: ישראל אזולאי, נעה רויטל.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, עו"ד תמיר יחיא.

סדר היום: בחירת הרכב חדש למועצה הדתית

הצעת החלטה:

- המועצה תבחר הרכב חדש למועצה הדתית;

- ההרכב שיבחר במליאת המועצה יועבר מיידית למשרד לענייני דתות;

- המועצה תפעל ככל יכולתה לקידום ההליך במהירות האפשרית;

- ההרכב (1) חברון – באחריות היישוב היהודי בחברון לשלוח נציג

(2) נציג סיעת "כולנו" – באחריות ראש המועצה (נציג מועצה)

(3) נציג סיעת "קריה נאמנה" – הרב שבי משה (נציג מועצה)

(4) נציג סיעת "עתיד הקריה" – ציפורת חזי (נציג השר)

(5) נציג סיעות "קריה מאוחדת" ו"הבית היהודי" – הרב עמרם בן אבו (נציג השר)

עו"ד תמיר יחיא: הצעת ההחלטה, כפי שנוסחה ע"י חברי המועצה אינה רלוונטית, לא ניתנת לביצוע ומנוגדת לחוק.

בסמכות המועצה לבחור רק את נציגי המועצה המקומית ולא את נציגי השר והרב ובכל מקרה, האישור של כל חמשת נציגי המועצה הדתית, צריך להיות בפעם אחת וכמקשה אחת.

לאור זאת, קבעתי כי אין מקום לכנס את הישיבה הזו.

מלאכי לוינגר: לאור חוו"ד היועהמ"ש, אני מוריד את הנושא מסדר היום וסוגר את הישיבה.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד