• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

הישיבות פתוחות לציבור הרחב

ביום שלישי , י"ב כסלו תשע"ו (24 בנובמבר 2015), החל מהשעה 20:00 יתקיימו באולם המליאה ישיבות מועצה כמפורט להלן:

ישיבת מועצה מס' 23/2015 שלא מן המנין:

סדר יום: 1. בחירת נציג המועצה מקרב הציבור להנהלת המתנ"ס

2. דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2013-2014

3. אישור תברי"ם

מיד בתום הישיבה שלא מן המנין 23/2015 תתקיים ישיבת מועצה מן המנין מס' 24/2015

סדר יום: 1. מינוי נציגי הרשות המקומית בוועדה למינוי רב (מצ"ב פניית משרד הדתות)

2. הקמת שלט הכוונה לעסקים בכיכר "המאוחדת".

3. מינוי מנהל מחלקת שפ"ע

4. שמירה במוס"ח

______________________________________________________________

מיד בתום ישיבה 24/2015 תתקיים ישיבת מועצה מס' 25/2105 שלא מן המנין

סדר יום:

1. דרכי התמודדות והטיפול בתושבים, בנוער ובילדים לאור המצב הבטחוני

2. שיפור פני העיר בשכונות הותיקות לב הקריה ורמת ממרא.

הישיבות פתוחות לציבור הרחב

סדסדעבור לתוכן העמוד