• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבות מועצה קרובות

ביום רביעי , כ' כסלו תשע"ו (2 בדצמבר 2015), שעה 20.30 תתקיים ישיבת מועצה 23/2015 באולם המליאה.

סדר יום: 1. בחירת נציג המועצה מקרב הציבור להנהלת המתנ"ס

2. דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2013-2014

3. אישור תברי"ם

4. אישור דו"ח כספי 2014

מיד בתום הישיבה שלא מן המנין 23/2015 תתקיים ישיבת מועצה מן המנין מס' 24/2015

סדר יום: 1. מינוי נציגי הרשות המקומית בוועדה למינוי רב

2. הקמת שלט הכוונה לעסקים בכיכר "המאוחדת".

3. מינוי מנהל מחלקת שפ"ע

4. שמירה במוס"ח

______________________________________________________________

מיד בתום ישיבה 24/2015 תתקיים ישיבת מועצה מס' 25/2105 שלא מן המנין

סדר יום:

1. דרכי התמודדות והטיפול בתושבים, בנוער ובילדים לאור המצב הבטחוני

2. שיפור פני העיר בשכונות הותיקות לב הקריה ורמת ממרא.

הישיבות הינן פומביות ופתוחות לציבורעבור לתוכן העמוד