• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 20/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 20/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ה' חשון תשע"ו (18/10/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, ישראל ברמסון, אליעזר רודריג , ישראל אזולאי, נעה רויטל.

לא משתתף: גיא עשת.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה.

סדר היום: בחירת הרכב חדש למועצה הדתית

הצעת החלטה:

- המועצה תבחר הרכב חדש למועצה הדתית;

- ההרכב שיבחר במליאת המועצה, יועבר מיידית למשרד לענייני דתות;

- המועצה תפעל ככל יכולתה לקידום ההליך במהירות האפשרית;

- ההרכב:

(1) חברון – באחריות היישוב היהודי בחברון לשלוח נציג.

(2) נציג סיעת "כולנו" – באחריות ראש המועצה (נציג מועצה)

(3) נציג סיעת "קריה נאמנה" – הרב שבי משה (נציג מועצה)

(4) נציג סיעת "עתיד הקריה" – ציפורת חזי (נציג השר)

(5) נציג סיעות "קריה מאוחדת" ו"הבית היהודי" – הרב עמרם בן אבו (נציג השר).

בחירת הרכב חדש למועצה הדתית

ישראל ברמסון: מציע:

(1) המועצה תבחר הרכב חדש למועצה הדתית, כפי שדורש השר במכתבו לראש המועצה מלפני מספר חודשים – מכתב שהוסתר מאיתנו עד לאחרונה.

המועה"ד אמורה לקבל מיליוני ₪ בקרוב ולא יכול להיות שהדברים יהיו בחדרי חדרים, ללא שקיפות ופיקוח של חברי המועצה הדתית.

(2) ההרכב שייבחר במליאת המועצה, יועבר מיידית למשרד לענייני דתות.

(3) המועצה תפעל ככל יכולתה לקידום ההליך במהירות האפשרית, וזאת במיוחד לאחר תקופה ארוכה שאין הרכב למועה"ד.

(4) ההרכב המוצע דלהלן, משקף את הסיעות במועצה ונותנת להם ייצוג ראוי:

(א) נציג סיעת "הבית היהודי" – עמרם בן אבו - נציג מועצה.

(ב) נציג סיעת "קריה מאוחדת" – שבי משה – נציג מועצה.

(ג) נציג סיעת "קריה נאמנה" – ציפורת חזי – נציגת השר.

(ד) נציג סיעת "עתיד הקריה", נציג חברון ונציג השר – הלל הורוביץ.

(ה) נציג סיעת "כולנו" – מי שראש המועצה יבחר.

יש בידנו מכתב של היישוב היהודי בחברון שחתומים עליו אברהם בן יוסף יו"ר הועדה המוניציפאלית ושל ועד היישוב היהודי בחברון, שהם ממנים את הלל הורוביץ כנציג חברון למועצה הדתית.

במכתב של השר לראש המועצה מלפני מספר חודשים, הוא לא ציין מי יהיה נציגיו, אלא דרש שמליאת המועצה תמנה את ההרכב . כמו"כ כיום אין רב מכהן ולפיכך לא ניתן למנות נציג הרב.

אזולאי ישראל: מציע להוסיף להצעת ברמסון שנציג סיעת "כולנו" ונציג השר יהיה יוסי דיין.

שולי מקריא את חוו"ד היועמ"ש המפורטת בפרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2015

"הצעת ההחלטה, כפי שנוסחה ע"י חברי המועצה אינה רלוונטית, לא ניתנת לביצוע ומנוגדת לחוק.

בסמכות המועצה לבחור רק את נציגי המועצה המקומית ולא את נציגי השר והרב ובכל מקרה, האישור של כל חמשת נציגי המועצה הדתית, צריך להיות בפעם אחת וכמקשה אחת."

מלאכי לוינגר: בהתאם לחוו"ד של היועמ"ש עו"ד תמיר יחיא שהוקראה ע"י שולי, ההצעה אינה חוקית ולפיכך לא נשתתף בהצבעה .

הצבעה על הצעת ברמסון/אזולאי:

בעד – 6 (ברמסון, אזולאי,נעה, זרמון, סטס, רודריג)

מלאכי וסוד לא משתתפים בהצבעה.

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה בישיבה מיום 20/2015 מיום 18/10/2015

הוחלט לבחור את ההרכב דלהלן למועצה הדתית קרית ארבע חברון:

- נציג סיעת "הבית היהודי" עמרם בן אבו – נציג מועצה

- נציג סיעת "קריה מאוחדת" – שבי משה – נציג מועצה

- נציג סיעת "קריה נאמנה" – ציפורת חזי – נציגת השר

- נציג סיעת "עתיד הקריה", נציג חברון ונציג השר – הלל הורוביץ

- נציג סיעת "כולנו ונציג השר – יוסי דיין.

ההרכב הנ"ל יועבר מיידית למשרד לענייני דתות.

המועצה תפעל ככל יכולתה לקידום ההליך במהירות האפשרית.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד