• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 21/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 21/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ה' חשון תשע"ו (18/10/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, ישראל ברמסון, אליעזר רודריג , ישראל אזולאי, נעה רויטל.

לא משתתף: גיא עשת.

נוכח: שולי שמעון – מזכיר המועצה.

סדר היום: 1. דרכי התמודדות והטיפול בתושבים, בנוער ובילדים לאור המצב הבטחוני.

2. מחסור בקומונריות בסניפים הפועלים בקריה.

3. אוטובוסים חדשים ממוגני ירי לקווי תחבורה ציבורית לקרית ארבע.

4. סקירה עדכנית על מצב החברה הכלכלית.

סע' 1: דרכי התמודדות והטיפול בתושבים, בנוער ובילדים לאור המצב הבטחוני

סע' 2: מחסור בקומונריות בסניפים הפועלים בקריה

נעה רויטל: מציעה לדחות את הדיון בנושאים אלה למועד אחר ולקבוע את הדיון לשעת ערב מוקדמת. זו פעם שניה ששני נושאים אלה נדחים בגלל שאנשי המקצוע לא הגיעו עקב השעה המאוחרת שהנושא עולה לדיון. לא סביר להכניס בערב אחד כ"כ נושאים.

מלאכי לוינגר: מציע לקיים דיון רחב בנושאים אלה לא בישיבת מועצה, אלא בשעות היום כדי שכל אנשי המקצוע יוכלו להשתתף.

ישראל ברמסון: מציע לדון בכך בישיבת מועצה מן המנין שתתקיים בשעה מוקדמת.

סע' 3: אוטובוסים חדשים ממוגני ירי לקווי תחבורה ציבורית לקרית ארבע

ישראל ברמסון: מציע לדחות גם את הדיון בנושא זה שאנו ביקשנו להעלות לישיבה מן המנין, משום שזה לא פורסם לציבור בהתאם להחלטת המועצה.

מלאכי מציג מכתב מיום 4/8/2015 של ח"כ מוטי יוגב שמטפל בנושא זה במסגרת ועדת משנה של ועדת חוץ ובטחון בכנסת ומעדכן על פגישתו עם רוה"מ ועל קיום דיון נוסף של הועדה שייערך ביום שלישי הבא ומציע לחברים שמעוניינים בכך להגיע.

אריה סוד: מציע ללחוץ בוועדה להוסיף זכיינים למיגון שמשות נגד אבנים. הזכיין היחיד שקיים היום לא עומד בביקוש הרב ואנשים נאלצים להמתין הרבה זמן עד למיגון רכבם.

סע' 4: סקירה עדכנית על מצב החברה הכלכלית

ישראל ברמסון: מציע להחליט כדלקמן:

(1) המועצה רואה בחומרה שמנכ"ל החכ"ל מר אלון יוניאן לא הואיל בטובו להשתתף בדיון הזה.

(2) המועצה מתרה על כך שהחכ"ל פועלת ללא תקנון מאושר ע"י המועצה, החכ"ל ומשרד הפנים.

(3) המועצה מתרה על כך שהחכ"ל פועלת זמן רב בלי דירקטוריון כנדרש בחוק.

(4) המועצה מביאה לתשובת לב החכ"ל, כי מר דודי ספיר ממשרד הפנים, אוסר לקבל כל החלטה מעבר לפעילות השוטפת של החכ"ל.

(5) המועצה מטילה על ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון החכ"ל להעביר נתונים אלה לחברת צ.פ. הבונה את בנייני המדורגים, למנכ"ל החכ"ל, לממונה ולמר דודי ספיר.

תושבי שכונת המדורגים טוענים שהיתר הבניה בפרוייקט המדורגים חורג מהתב"ע המאושרת ואנו מציעים לקיים על כך דיון, כדי למנוע את עצירת הפרוייקט ע"י התושבים.

ישראל אזולאי: מציע לדרוש מהחכ"ל לכבד את החלטת המועצה ולהחזיר את הלוואת הבעלים שקיבלה מאיתנו. הם עושים מה שהם רוצים ורק לאחרונה הם בנו סככה בלתי חוקית לרכבים באישור ראש המועצה.

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 6 (ברמסון, אזולאי, סטס, זרמון, רודריג, נעה)

מלאכי ואריה לא משתתפים בהצבעה

הצעת ברמסון מתקבלת

החלטה מס' 1 בישיבת מועצה מס' 21/2015 שלא מן המנין מיום 18/10/2015

1. המועצה רואה בחומרה שמנכ"ל החכ"ל מר אלון יוניאן לא הואיל בטובו להשתתף בדיון הזה.

2. 2. המועצה מתרה על כך שהחכ"ל פועלת ללא תקנון מאושר ע"י המועצה, החכ"ל ומשרד הפנים.

3. המועצה מתרה על כך שהחכ"ל פועלת זמן רב בלי דירקטוריון כנדרש בחוק.

4. המועצה מביאה לתשובת לב החכ"ל, כי מר דודי ספיר ממשרד הפנים, אוסר לקבל כל החלטה מעבר לפעילות השוטפת של החכ"ל.

5. המועצה מטילה על ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון החכ"ל להעביר נתונים אלה לחברת צ.פ. הבונה את בנייני המדורגים, למנכ"ל החכ"ל, לממונה מר אבנר כהן ולמר דודי ספיר.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד